Zóna Terapia bola a je vytváraná mnohými hodinami práce, a je dostupná bez obmedzení, bezplatne pre každého.
... preto ak k terapiám používate iné terapeutické telové sviečky ako ANKA, prosím zvážte vyskúšať si aj ANKA Sviečky.

Ďakujem, a prajem aby terapeutické predpisy dopomohli k lepšiemu zdraviu.

Základná terapia v pupku

Najjednoduchšia metóda pre zlepšenie celkového zdravotného stavu. Na všeobecné posilnenie tela a harmonizáciu organizmu, na relax. Akékoľvek tráviace ťažkosti, črevné ochorenia, zápcha-hnačka. Môže byť začiatočnou aplikáciou každej terapie. Podľa klinických skúšok, pravidelná stimulácia priehlbiny pupka (každý druhý deň 1 sviečka po dobu 1 mesiaca) pomáha predísť infekciám a harmonizuje nervový systém. Nižšie nájdete príkladové terapeutické predpisy, kde je zahrnutý bod CV8 - priehlbina pupku.

Použitie sviečok ANKA v bode CV8 (priehlbina pupku) v kombinácii s inými aktívnymi bodmi

1
Indikácia


všeobecné zpevnenie zdravia, relax, tráviace ťažkosti, nechuť do jedla.


Výber vône
Fenikel alebo Rumanček
Body na aplikáciu sviečok ANKA
CV8

Terapia

Aplikácia sviečok ANKA
Sviečky aplikujte podľa potreby 1-2x denne alebo každý druhý deň. Po zlepšení znižujte počet sviečok alebo predlžujte intervaly aplikácie.
2
Indikácia


nedostatočnosť sleziny, bolesti v nadbruší.


Výber vône
Rumanček alebo Eukalyptus
Body na aplikáciu sviečok ANKA
CV8, CV13
Body na masáž
ST36, PC6 (body sú párne)

Terapia

Aplikácia sviečok ANKA
Sviečky aplikujte denne 1-2x v bode CV8 a 1-2x v bode CV13. Po zlepšení znižujte počet sviečok alebo predlžujte intervaly aplikácie.

Masáž bodov
ST36, PC6, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.
3
Indikácia


bolesti okolo pupka


Výber vône
Eukalyptus alebo Čajovník
Body na aplikáciu sviečok ANKA
CV8, CV6, CV9
Body na masáž
ST25 (bod je párny)

Terapia

Aplikácia sviečok ANKA
Sviečky aplikujte denne 1-2x v bode CV8 a 1-2x buď v bode CV6 (ak bolesť cítite pod pupkom) alebo v bode CV9 (ak bolesť cítite nad pupkom). Po zlepšení znižujte počet sviečok alebo predlžujte intervaly aplikácie.

Masáž bodov
ST25, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x (jemným krúživým pohybom).
4
Indikácia


akútny alebo chronický zápal čriev, črevná chrípka.


Výber vône
Rumanček alebo Eukalyptus
Body na aplikáciu sviečok ANKA
CV8, ST25 (pravý)
Body na masáž
PC6, ST36 (body sú párne)

Terapia

Aplikácia sviečok ANKA
Sviečky aplikujte denne 1-2x v bode CV8 a 1-2x v bode ST25 (pravý). Po zlepšení znižujte počet sviečok alebo predlžujte intervaly aplikácie.

Masáž bodov
PC6, ST36, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.
5
Indikácia


poruchy príjmu potravy (u detí), nechuť do jedla.


Výber vône
Rumanček alebo Fenikel
Body na aplikáciu sviečok ANKA
CV8, CV12, CV4
Body na masáž
ST36 (bod je párny)

Terapia

Aplikácia sviečok ANKA
1. deň 1x v bode CV8 a 1x v bode CV12
2. deň 1x v bode CV8 a 1x v bode CV12

Uvedený dvojdňový terapeutický cyklus opakujte 3x (spolu to bude 6 dní), ďalej sviečky aplikujte už len každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

Masáž bodov
ST36, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.
6
Indikácia


impotencia (nie orgánová), frigidita, nechuť na sex.


Výber vône
Ylang - ylang
Body na aplikáciu sviečok ANKA
CV8, CV4, GV4
Body na masáž
BL32, LR3, KI3, ST36, (body sú párne)

Terapia

Aplikácia sviečok ANKA
1. deň 1x v bode CV8 a 1x v bode CV4
2. deň 1-2x v bode GV4

Uvedený dvojdňový terapeutický cyklus opakujte 3x, ďalej sviečky aplikujte už len každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

Masáž bodov
BL32, LR3, KI3, ST36, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.
7
Indikácia


chronická hnačka.


Výber vône
Rumanček
Body na aplikáciu sviečok ANKA
CV8, CV12, BL20 (pravý)
Body na masáž
ST36 (bod je párny)

Terapia

Aplikácia sviečok ANKA
1. deň 1x v bode CV8 a 1x v bode CV12
2. deň 1-2x v bode BL20 (pravý)

Uvedený dvojdňový terapeutický cyklus opakujte 3x, ďalej sviečky aplikujte už len každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

Masáž bodov
ST36, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.
Body CV13, CV12, CV9, CV8, CV6, CV4, GV4, BL32 a ST25 nepoužívajte v tehotenstve.
Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.

Vysvetlivky pojmov

 • Príznaky, Indikácia

  +

  Príznaky - symptómy, ktoré sprevádzajú dané ochorenie. Terapia konkrétneho ochorenia sa vyberie podľa prevládajúcich príznakov.
  Indikácia - kedy sa daná terapia odporúča.

 • Terapia

  +

  Je to samotná terapia, postup, odporúčaná pre danú problematiku zahŕňjúci aplikáciu sviečok ANKA a bodovú masáž vybraných aktívnych bodov s istým počtom opakovaní.

 • Terapeutický cyklus

  +

  Harmonogram aplikácie sviečok ANKA v rámci terapie, t. j. určitý počet dní (napr. 2,3 alebo 4 dni), počas ktorých sa sviečky ANKA aplikujú v dopredu určených aktívnych bodoch, a robí sa masáž vybraných aktívnych bodov.

 • Aktívny bod

  +

  Presne určené miesto-bod na tele, kde máme možnosť pozitívne ovplyvniť priebeh ochorenia (v našom prípade sviečkami ANKA doplnené o akupresúrnu masáž). Aktívne body existujú už dlho, boli nájdené a zavedené do praktickej liečby lekármi vo východnej medicíne. Súčasne aktívne body sú využívané aj západnými lekármi-akupunkturológmi. Ich názvi sú vo väčšine sktratkami napr. CV4, BL23, GV20 alebo YINTANG, TAIYANG atď.

  Všetky aktívne body sú párne, okrem bodov CV a GV, t.j. nachádzajú sa ako na pravej, tak na ľavej strane tela (zrkadlový obraz). Napr. bod SI3 sa nachádza tak na pravej ako na ľavej ruke na rovnakom mieste. V terapeutických predpisoch vždy nájdete poznámku ak je daný bod párny a či treba sviečky aplikovať alebo body masírovať obojstranne (alebo spôsobom "pravý-ľavý") alebo iba v ľavom či v pravom bode. Okrem aktívnych bodov uvedených v zozname aktívnych bodov existuje ešte oveľa viac, ale nie všetky sú vhodné na aplikáciu sviečok ANKA.

 • Výber vône

  +

  Vôna sviečok ANKA, ktorá najlepšie pomáha pri terapii daného ochorenia. Vôňa Prírodná je všeobecne použiteľná v každom prípade, avšak vône zvyšujú pozitívne účinky sviečok.

 • Body na terapiu sv. ANKA

  +

  Aktívne body, vybraté na aplikáciu sviečok ANKA v rámci terapie.

 • Body na masáž

  +

  Aktívne body, vybraté na akupresúrnu masáž v rámci terapie.

 • Masáž bodov

  +

  Bodová masáž vybraných aktívnych bodov mierne krúživým pohybom ukazováka, palca, alebo prsta, ktorým viete vyvynúť stredne silný tlak na vybraný bod. Pojem "Obojstranná masáž" znamená, že daný aktívny bod je párny a treba masírovať bod tak na ľavej ako na pravej strane tela. Pri bodovej masáži netreba dodržiavať časový odstup.
  Príklad: terapeutický predpis, čo sa týka masáže bov je nasledovný. "KI3, LR3, SP6, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x". Už vieme, že ide o párne body (bol uvedený pojem obojstranná masáž) čo znamená, že premasírujeme každý uvedený bod vľavo a vpravo jeden za druhým bez časového odstupu, každý bod masírujeme v dobe 1 minúty, a túto procedúru prevedieme 2-krát (2x) počas dňa, napr. doobeda a v podvečer (alebo ráno a večer).

  Masáž bodov je možné vykonávať krúživým pohybom končekom prsta, resp. dvojprstom ukazovák a prostredník (prostredník položíte na necht ukazováka, ktorý takto slúži na vývin väčšej sily na masírovaný bod, resp. z časti odbremení ukazovák). Tlaksa zvolí taký, aby bol maximálne citeľný, ale zároveň nebol ešte nepríjemný.
  Na masáž sa môže používať aj samotný necht, najlepšie palca. Táto metóda sa používa, ak bod leží na mieste, kde je málo jemného podkožného alebo svalového tkaniva a tlak prstom by nebol citeľný (napr. bod LU11 pri uhlu nechtu palca).
  Skoro všetky body uvedené v terapeutických predpisoch a určené na masáž sú párne, čo znamená, že je najlepšie pomasírovať oboch (teda aj na ľavej aj na pravej nohe, ruke, na ľavej aj pravej strane hlavy), ak v konkrétnom terapeutickom predpise nie je uvedené inak.
  Stimulovať body na masáž je možné napr. aj s dreveným alebo plastovým špáradlom s tupším hrotom (v žiadnom prípade nie ihlou alebo iným ostrým hrotom, aby nedošlo k zraneniu). Tu sa na stimuláciu zvolí jemné popichávanie a to spôsobom vtáčieho ďobania, bodania.
  Počas „ďobania“ sa nemusí popichávať stále ten istý maličký bod, ale môže sa aj krúžiť so špáradlom a popichávať väčšia plocha (povedzme kruh s polomerom 0,5 – 1 cm).
  Tento spôsob je ale vhodný iba ak pacient stimuluje bod sami sebe a môže regulovať silu bodania.
  V prípade, že niektorý bod na masáž je citlivý aj na mierny tlak, resp. aj na jemné pichnutie, v takomto prípade sa masíruje širšia oblasť daného bodu iba hladkaním končekom prsta alebo dlaňou. Ak niektorý z bodov určených na masáž nie je možné z nejakého dôvodu masírovať, tak daný bod sa z masáže vynechá.
  Dĺžka masáže pre jednotlivé body je 1 až 2 minúty. Ak nie je uvedené inak v terapeutickom predpise, zvoľte prosím 1 minútovú masáž pre každý uvedený bod. Platí, že viac nie je vždy lepšie, závisí od konkrétneho prípadu.

 • Výraz "pravý-ľavý"

  +

  Výraz sa používa v terapeutických predpisoch, kde sa na aplikáciu sviečok používajú párne body (všetky body sú párne, okrem bodov CV a GV) a sviečky sa majú aplikovať v oboch nasledujúcim spôsobom: začínate sviečku aplikovať napr. v pravom bode, a ak zhorí polovica sviečky (polovica vzdialenosti medzi horným koncom a červeným logom sviečky), tak vtedy z pravého bodu sa sviečka preloží do ľavého bodu, kde sa sviečka nechá dohorieť (k červenému logu). Z dolného konca počas preloženia môže vypadnúť usadenina, preto v prípade potreby môžete používať tenkú papierovú utierku ako podklad a sviečku prekladať spolu s podkladom.

 • Intervaly aplikácie

  +

  Interval aplikácie znamená či sa sviečky aplikujú denne, každý druhý či tretí deň. V momente ako nastane zlepšenie v zdravotnom stave tak odvtedy sa buď zníži počet sviečok aplikovaných za daný deň alebo sa intervaly aplikácie predĺžia a sviečky sa aplikujú už len každý druhý či tretí deň (podľa vlastných pocitov).

 • Prestávka

  +

  Takéto označenie dňa v terapeutickom predpise znamená, že za daný deň sa sviečky neaplikujú ani body sa nemasírujú.

 • Upozornenie

  +

  Tu sú uvedené veci na ktoré by ste mali dávať pozor počas vykonávania terapie.

  Všobecne, použitie aktívnych bodov tak na aplikáciu sviečok ANKA ako aj na bodovú masáž (akupresúra) je bezpečné. Sú však prípady keď niektorý z aktívnych bodov sa neodporúčajú na použitie pri určitých stavoch, napr. v tehotenstve. V "Upozorneniach" sú uvedené obmedzenia v používaní niektorých bodov vo vzťahu k určitým stavom.

  Všeobecne bod CV8 - priehlbina pupku, body okolo pásu, v krížovo-bedrovej a v panvovej oblasti, body v podbruší a na temene hlavy sa neodporúčajú používať v tehotenstve, a body v srdcovej oblasti ak žijete s operovaným srdcom alebo ste prekonali srdcový infarkt. Na možné obmedzenia v použití aktívnych bodov budete vždy upozornení pri každom terapeutickom predpise a v zozname aktívnych bodov.
  Všeobecne body SP6, LI4, GV20, BL67, BL60, ST12, GB21 nepoužívajte v tehotenstve.
  Body CV8, ST25 prosím nepoužívajte po operácií čreva, lebo môžu vyvolať zvýšenú peristaltiku (zvýšený pohyb čriev).
  Astmatici prosím dbajte na to aby miesto vykonávania terapie bola dostatočne veľká a dobre vetraná, aby dym uvoľňujúci zo sviečky nevyvolal astmatickú reakciu.
  Všeobecne bod CV17 nepoužívajte ak žijete s operovaným srdcom alebo ste prekonali srdcový infarkt.
  Ak je niektorý z aktívnych bodov určený na masáž podľa terapeutického predpisu silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho, nestláčajte ho, ale len dlaňou jemne "hladkajte".

  V zriedkavých prípadoch chronického ochorenia pohybového aparátu (bolesti krčnej chrbtice, kolena, lakťa, zápästia, ramena atď.), alebo pooperačných stavov, keď sa blokáda už dostala do "hlbších vrstiev" tela, aplikácia prvej sviečky môže vyvolať aj jemné kŕče, kontrakcie na mieste aplikácie. Neide o jav, ktorý by nejakým spôsobom ohrozoval zdravie, ide o to, že ako sviečka "ťahá blokádu von", stáva sa znovu aktívnym, akútnym, a tá aktívna blokáda spolu s tým, že prúdenie životnej energie sa po "dlhodobom spánku prudko obnoví" môže vyvolávať spomínanú reakciu. V takomto prípade sa odporúča pred terapiou premasírovať miesto aplikácie, resp. hneď po aplikácii sviečky (po ktorej sa dostavili bolesti, kŕče) aplikovať ešte jednu sviečku na mieste.