Info - vš. informácie*potrebné údaje


Info - Kontaktujte nás - kontaktný formulár slúži na Vaše všeobecné otázky, požiadavky týkajúce sa sviečok a ich cien, atď. Ak si prajete zmeniť alebo zrušiť objednávku, prosím použite formulár Zrušiť/Zmeniť objednávku, resp. potrebujete radu ohľadom použitia sviečok pre konkrétnu problematiku prosím použite formulár Poradňa - kontakný formulár.

Zrušiť / Zmeniť objednávku


Zmeniť Zrušiť


*potrebné údaje


Zrušenie objednávky - ak požiadate o zrušenie objednávky, odpovedným e-mailom Vás budeme informovať o jej zrušení. Zrušenie je možné vykonať až do chvíle, kým objednávka ešte nebola odoslaná (notifikačný e-mail o odoslaní objednávky). Toto obmedzenie sa netýka Vášho práva vyplývajúceho zo zákona o internetovom predaji, vrátiť tovar do 14 dní od nákupu.Zmeny v objednávke - ak požiadate o zmenu objednávky, odpovedným e-mailom Vás budeme informovať o príslušných zmenách. Zmenou objednávky sa môže zmeniť aj konečná cena objednávky (napr. pri zmene počtu položiek, spôsobu doručenia, spôsobu platby), preto ak Ste zvolili úhradu platbou bankovým prevodom, prosím pôvodnú cenu objednávky nehuhrádzajte. Zmenu je možné vykonať až do chvíle, kým objednávka ešte nebola odoslaná (notifikačný e-mail o odoslaní objednávky).

Poradňa - kontaktný formulár (anonymný)


Ľubovoľný výraz, napr. slnkoNIE je povinným údajom

NIE je povinným údajom (môže slúžiť výhradne na notifikáciu vypracovaného terapeutického prepdisu, resp. pre dodatočné informácie v súvislosti s problematikou)


*potrebné údaje


Poradňa - kontaktný formulár - anonymný kontaktný formulár, ak potrebujete radu ohľadom použitia sviečok pre konkrétnu problematiku. Stačí zadať "Heslo" a hlavnú problematiku, ktorú by ste radi riešili. Čím podrobnejšie ale zdravotný problém popíšete, čím viac príznakov napíšete (aj také, ktoré zdanlivo nesúvisia s ochorením), tým môže byť vypracovaný terapeutický predpis presnejším a účinnejším.


Heslo - je potrebným údajom formulára. Nie je to prístupové heslo, ale ľubovolný výraz, podľa ktorého identifikujete Váš terapeutický predpis v sekcii Zóna terapia/Poradňa.
E-mail - nie je potrebným údajom formulára. Ak zadáte Váš e-mail, bude slúžiť výhradne na notifikáciu vypracovaného terapeutického prepdisu, resp. pre dodatočné informácie v súvislosti s problematikou.
Vaše meno - nie je potrebným údajom formulára. Ak zadáte Vaše meno, bude výhradne slúžiť na oslovenie,nebude nikde zverejnený.

Prosím o uvedomenie, že navrhnuté terapeutické predpisy môžu byť použité iba ako doplnková podporná liečba a nenahrádzajú odbornú lekársku staroslivosť.

Ochrana osobných údajov - GDPR

Odoslaním formulára dávate súhlas na spracovanie vašich osobných údajov v rozsahu príslušného formulára a výlučne v spojení s vybavovaním vašej požiadavky. Vaše osobné údaje v žiadnom prípade nebudú použité na odosielanie propagačného materiálu, newsletteru alebo materiálu, ktorý nesúvisí s vašou požiadavkou, a nebudú poskytnuté tretím stranám.

Poskytnutie vašich osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na vybavenie vašej požiadavky. Následkom neposkytnutia vašich osobných údajov je nemožnosť vybavovať vašu požiadavku, bez ďalších následkov.