Kontaktný formulár pre vaše otázky


Ochrana osobných údajov-GDPR - Odoslaním formulára dávate súhlas na spracovanie vašich osobných údajov v rozsahu tohto formulára a výlučne v spojení s vybavovaním vašej požiadavky. Vaše osobné údaje v žiadnom prípade nebudú použité na odosielanie propagačného materiálu, newsletteru alebo materiálu, ktorý nesúvisí s vašou požiadavkou, a nebudú poskytnuté tretím stranám.

Poskytnutie vašich osobných údajov (e-mail) je požiadavkou, ktorá je potrebná na vzájomnú komunikáciu, vybavenie vašej požiadavky.
V prípade, že máte záujem kontaktovať nás a požadujete odpoveď, je potrebné, aby ste nám poskytli osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre vzájomnú komunikáciu. Následkom neposkytnutia vašich osobných údajov je nemožnosť vzájomnej komunikácie a nemožnosť vybavovať vašu požiadavku, bez ďalších následkov.


Kontakty

 • Bc. Patrik Sidó
  ANKA Sviečky
  Rybný trh 333/10
  929 01 Dunajská Streda

 • 0944 155 221 (sieť O2)
  (pracovné dni 8.00 - 13.00)

 • ankasviecky(zavin.)ankasviecky.sk

 • www.ankasviecky.sk

Bankové spojenie
 • Tatra banka, a.s.
  Č. ú. (IBAN): SK60 1100 0000 0029 2686 1516
  (starý tvar: 292 686 1516/1100)

Registrácia
 • Č. živnostenského registra:
  210-17734

 • IČO: 41 108 582
  neplatca DPH