Zóna Terapia bola a je vytváraná mnohými hodinami práce, a je dostupná bez obmedzení, bezplatne pre každého.
... preto ak k terapiám používate iné terapeutické telové sviečky ako ANKA, prosím zvážte vyskúšať si aj ANKA Sviečky.

Ďakujem, a prajem aby terapeutické predpisy dopomohli k lepšiemu zdraviu.

Relaxačné cvičenia

Cvičenia, cviky, na uvoľnenie sa, na zlepšenie emočnej a duševnej stability, zvýšenie výkonnosti a na nájdenie strateného pocitu šťastia zo života. Cvičenia sú veľmi jednoduché a veľmi účinné. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak nemáte očakávania voči sebe a cvikom, robíte ich denne podľa Vašej chuti, Ste sami sebou a správate sa prirodzene. Prirodzené správanie sa samo od seba prinesie uvoľnenie sa. Zo zoznamu vyberte cvičenie, ktoré sa Vám zapáčilo, je jedno ktoré, len cvičte. Môžete z nich cvičiť počas dňa aj viaceré.

Rady a všeobecné usmernenia


1. Na začiatku je najlepšie robiť cviky denne max. 5-10 minút, aj keď cítite, že by Ste zvládli aj 30 minút.

2. Najlepší čas na cvičenie je vtedy, keď na nich spomeniete. Nenechajte aby Vás od cvičenia odradila únava, cviky Vás doplnia novou energiou.

3. Ako pokračovať potom, keď začiatočný elán vyparí?
Každá novinka nadchne človeka, ktorá po istom čase prirodzene vyprchá a možno budete mať menej chuti robiť cviky. Nerobte z toho starosti, boli to len emócie, ktorú nahradíte skutočnou pohonnou silou. Pri cvičení nie je rozhodujúci vstupný emočný stav, ale výstupný, ktorú prinesie cvičenie. Tá nová pohonná sila bude to, že vaše telo samo od seba bude pýtať cvik, ktorý mu "chutí" a do vášho života vstúpi doteraz neznámy kontrol, sebavedomie a ľahkosť pri zaobchádzaní sa s dennými starosťami.

4. Počas cvikoch je možné, že sa vynoria na povrch dávno zabudnuté udalosti so zvyčajne nepríjemným sfarbením, spomienky, na ktoré by ste radi zabudli. Najhoršie by ste urobili, keby Ste spomienku potlačili. Dýchajte hlboko, pozerajte sa na "scénu". Zbytočné by bolo niekoho alebo seba samého viniť za niečo, čo sa vtedy stalo. Dýchajte hlboko a nechajte, aby nadmerné emócie sami vyparili. Budete uvoľnení, a minulosť prestane zväzovať vašu energiu. Ak vám ostane niekde v tele "pichanie", "hrča", "tlak", pomôže vám ak spálite 1 Levanduľovú sviečku na mieste. Zvyčajne sú to miesta, kde sú aj dôležité aktívne body:

CV4 - podbrušie
CV8 - brucho,pupok
CV12 - nadbrušie
CV15 - srdce
CV17 - hruď
Yintang - čelo
GV20 - temeno

Ak naozaj necítite byť pripravení postaviť sa zoči-voči spomienke, nahlas vyslovte: "vrátim sa k tomu, keď budem pripravená/ý". Prvá cesta k prirodzenosti a ľahkosti je, ak jednoducho uznáte, že to, čo sa stalo v minulosti sa stalo tak ako sa to stalo, a nikoho za to neviníte, vrátane seba.

č.1

Relaxačné cvičenie


Účinky

Upokojuje myseľ, navodí vnútorné ticho a pocit ľahkosti.Čas trvania

Prvý týždeň nie viac ako 10 min., denne 1x.


Cvičenie

Posadíme sa. Nohy máme vystreté, spojené. Obe kolená pritiahneme k hrudníku a rukami objímame kolená. Hlavu nakloníme dopredu, brada zľahka dotýka hrudník. Dýchanie je pokojné a prirodzené. Oči máme zavreté.

Ak ste emočne menej vyrovnaní, príliš dlhé cvičenie hneď na začiatku bez dodržania postupnosti môže viesť k prechodným návalom pocitu hnevu bez akéhokoľvek reálneho dôvodu.
Ak je pohodlnejšie, chrbát môžete oprieť o kus nábytku (stena môže byť príliš studená).
Cvičenie pred spaním zaručuje pokojný, hlboký a ničím nerušený spánok, ktorý naozaj dobíja naše batérie.
Dobrým indikátorom úspešnosti cvičenia, keď po náhodnom pomyslení na aktuálne starosti počas cvičenia necítime ich tlak.

č.2

Relaxačné cvičenie


Účinky

Upokojuje myseľ, navodí vnútorné ticho a pocit ľahkosti.Čas trvania

Prvý týždeň nie viac ako 20 min., denne 1x.


Cvičenie

Posadíme sa do tureckého sedu, chrbát prirodzene narovnáme. Obe ruky spočívajú v lone. Môžu byť spojené, ako je lepšie. Oči máme zavreté. Trup striedavo mierne nakláňame (kým sme v rovnováhe) raz na pravú raz na ľavú stranu (kyvadlový pohyb), pričom hlavu držíme rovno. Pri nádychu nakloníme trup na ľavú stranu, pri výdychu na pravú stranu. Dýchanie je pokojné a prirodzené. Pozornosť máme sústredené na stred spojnice uší, pričom predstavujeme, že spojnica uší rozprestiera do nekonečna na obidve strany a pri kolísaní trup kĺže na tejto nekonečnej osi raz na ľavú raz na pravú stranu.

Cvičenie pred spaním zaručuje pokojný, hlboký a ničím nerušený spánok, ktorý naozaj dobíja naše batérie.
Dobrým indikátorom úspešnosti cvičenia, keď po náhodnom pomyslení na aktuálne starosti počas cvičenia necítime ich tlak.
Na začiatku možno bude ťažšie sústrediť sa na spojnicu uší a pozornosť bude kolísať medzi dennými udalosťami, ale nerobte si starosti. Po istom čase sa pozornosť prirodzene posilní.

č.3

Relaxačné cvičenie


Účinky

Upokojuje myseľ, zmierňuje tlak denných starostí, uvoľňuje aktuálny stres.Čas trvania

Prvý týždeň nie viac ako 5-10 min., denne 1x. Alebo podľa potreby na zmiernenie aktuálneho stresu.


Cvičenie

Posadíme sa do tureckého sedu, chrbát prirodzene narovnáme, ruky spočívajú v lone. Alebo posadíme sa, obe chodidlá spojíme, rukami chytíme členky, kolená sa dotýkajú podlahy, alebo sú blízko nej. Dýchanie je pokojné a prirodzené. Pri výdychu sa sústreďujeme na stred spojnice uší a predstavíme si, že vydýchaný vzduch opustí telo cez uší ako svetlá para.

Cvičenie sa môže robiť kedykoľvek po stresovej situácii, pri pocitoch vnútorného tlaku (hnev) kedy sa mozog s tou udalosťou nevie vyrovnať. Cvičenie nerobte počas šoférovania.

č.4

Relaxačné cvičenie (A-B-C-D)

A

Účinky

Upokojuje a odháňa starosti.Čas trvania

Pohyb opakujeme 7-krát.


Cvičenie

Palcami ruky pomaly prejdeme po obočiach v smere od koreňa nosa až k spánkom. Ostatné prsty ruky môžu byť zovreté v pästi alebo vystreté a ukazovák alebo aj prostredník sa môžu dotýkať hlavy mierne nad uchom, ako je príjemnejšie.


B

Účinky

Uvolňuje dýchanie, upokojuje pri pocitoch strachu a úzkostiČas trvania

Pohyb opakujeme 7-krát, dýchame hlboko (ale nie silene) a pomaly.


Cvičenie

Ukazováky položíme na boky nosa tesne nad krídlami nosa. Pomaly prejdeme ukazovákmi po lícach smerom k uchu.


C

Účinky

Prečisťuje myseľ, dopĺňa mozog energiou.Čas trvania

Bod masírujeme cca. 30 sek. Jemná večerná masáž bodu myseľ upokujuje, silná masáž (silnejšie stláčenie bodu) povzbudzuje a zlepšuje pozornosť, koncenráciu.


Cvičenie

Masáž bodu, ktorý leží v strede vzdialenosti medzi nosnou prepážkou a hornou perou. Masírovať môžeme palcom, či druhým kĺbom ukazováka alebo palca.


D

Účinky

Prečisťuje myseľ, povzbudzuje mozog.Čas trvania

Bod masírujeme cca. 30 sek. Jemná masáž bodu myseľ upokujuje, silná masáž (silnejšie stláčenie bodu) povzbudzuje, zlepšuje pozornosť a koncenráciu.


Cvičenie

Masáž bodu, ktorý leží na dolnej čeľusti zospodu , na uhlu „podkovy“ , kde ramená dolnej čeľuste sa spájajú s telom dolnej čeľuste (ak chytíme bradu ukazovákom a palcom, tak palec sa dotýka presne toho bodu). Bod môžeme masírovať palcom alebo špičkou základného kĺbu ukazováka, keď ležíme na bruchu a ruky máme zovreté v pästi podopierajúcu bradu.

Na všeobecné upokojenie mysle a navodenie pokojného spánku je najlepšie vykonať uvedené cviky za sebou (A-B-C-D).
Počas dňa sú použiteľné aj samostatne, keď potrebujete ich pozitívne účinky.

č.5

Relaxačné cvičenie


Účinky

Uvoľňuje energiu našu vlastnú, ktorá je uviaznutá v nespracovaných udalostiach z minulosti a sú nabité emóciami. Počas cviku sa vynoria na povrch udalosti, ľudia, a s nimi spojené emócie. Sledujte udalosti, dýchajte hlboko (ale nie silene) a pomaly, kým emócie sami od seba nevyparia.Čas trvania

Prvý týždeň nie viac ako 20 min., denne 1x.


Cvičenie

Posadíme sa do tureckého sedu, chrbát prirodzene narovnáme, ruky spočívajú v lone. Alebo posadíme sa, obe chodidlá spojíme, kolená dotýkajú alebo sú blízko podlahy a rukami chytíme členky (motýľ). Tvár smeruje rovno dopredu, oči máme zavreté. Dýchanie je pokojné a prirodzené. Pri nádychu točíme hlavu doľava k ľavému ramenu, pri výdychu točíme hlavu doprava k pravému ramenu. Hlavu potom vrátime do východiskovej polohy a pokračujeme ďalej. Rýchlosť otáčania hlavy je prispôsobená dýchaniu. Nádychom získame späť vlastnú uviaznutú energiu, výdychom vrátime energiu, ktorá nám nepatrí a iba nás zaťažuje.

Uvedený cvik je možný previesť kedykoľvek, keď sa stane, že si spomenieme na niečo nepríjemné. Uvedený cvik nám pomáha zozbierať energiu, ktorú sme vtedy stratili. Ak sa stane, že nám po cviku ostane v tele „tlak, hrča, pichanie“ môžeme na mieste spáliť jednu sviečku ANKA Levanduľovú. Zvyčajne sú to miesta:
CV4 - podbrušie)
CV8 - brucho,pupok
CV12 - nadbrušie
CV15 - srdce
CV17 - hruď .
Yintang - čelo
GV20 - temeno

Aplikácia sviečok ANKA na hlave, tvári a okolo očí vyžaduje zvýšenú pozornosť. Chráňte oči a vlasy čistou šatkou.
Pri aplikácií v bode GV20 používajte tenkú papierovú utierku ako podklad, aby sa vlasy nezašpinili.
Bod CV17 nepoužívajte ak žijete s operovaným srdcom alebo ste prekonali srdcový infarkt.
Bod CV4, CV8, CV12, GV20 nepoužívať v tehotenstve.

Vysvetlivky pojmov

 • Príznaky, Indikácia

  +

  Príznaky - symptómy, ktoré sprevádzajú dané ochorenie. Terapia konkrétneho ochorenia sa vyberie podľa prevládajúcich príznakov.
  Indikácia - kedy sa daná terapia odporúča.

 • Terapia

  +

  Je to samotná terapia, postup, odporúčaná pre danú problematiku zahŕňjúci aplikáciu sviečok ANKA a bodovú masáž vybraných aktívnych bodov s istým počtom opakovaní.

 • Terapeutický cyklus

  +

  Harmonogram aplikácie sviečok ANKA v rámci terapie, t. j. určitý počet dní (napr. 2,3 alebo 4 dni), počas ktorých sa sviečky ANKA aplikujú v dopredu určených aktívnych bodoch, a robí sa masáž vybraných aktívnych bodov.

 • Aktívny bod

  +

  Presne určené miesto-bod na tele, kde máme možnosť pozitívne ovplyvniť priebeh ochorenia (v našom prípade sviečkami ANKA doplnené o akupresúrnu masáž). Aktívne body existujú už dlho, boli nájdené a zavedené do praktickej liečby lekármi vo východnej medicíne. Súčasne aktívne body sú využívané aj západnými lekármi-akupunkturológmi. Ich názvi sú vo väčšine sktratkami napr. CV4, BL23, GV20 alebo YINTANG, TAIYANG atď.

  Všetky aktívne body sú párne, okrem bodov CV a GV, t.j. nachádzajú sa ako na pravej, tak na ľavej strane tela (zrkadlový obraz). Napr. bod SI3 sa nachádza tak na pravej ako na ľavej ruke na rovnakom mieste. V terapeutických predpisoch vždy nájdete poznámku ak je daný bod párny a či treba sviečky aplikovať alebo body masírovať obojstranne (alebo spôsobom "pravý-ľavý") alebo iba v ľavom či v pravom bode. Okrem aktívnych bodov uvedených v zozname aktívnych bodov existuje ešte oveľa viac, ale nie všetky sú vhodné na aplikáciu sviečok ANKA.

 • Výber vône

  +

  Vôna sviečok ANKA, ktorá najlepšie pomáha pri terapii daného ochorenia. Vôňa Prírodná je všeobecne použiteľná v každom prípade, avšak vône zvyšujú pozitívne účinky sviečok.

 • Body na terapiu sv. ANKA

  +

  Aktívne body, vybraté na aplikáciu sviečok ANKA v rámci terapie.

 • Body na masáž

  +

  Aktívne body, vybraté na akupresúrnu masáž v rámci terapie.

 • Masáž bodov

  +

  Bodová masáž vybraných aktívnych bodov mierne krúživým pohybom ukazováka, palca, alebo prsta, ktorým viete vyvynúť stredne silný tlak na vybraný bod. Pojem "Obojstranná masáž" znamená, že daný aktívny bod je párny a treba masírovať bod tak na ľavej ako na pravej strane tela. Pri bodovej masáži netreba dodržiavať časový odstup.
  Príklad: terapeutický predpis, čo sa týka masáže bov je nasledovný. "KI3, LR3, SP6, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x". Už vieme, že ide o párne body (bol uvedený pojem obojstranná masáž) čo znamená, že premasírujeme každý uvedený bod vľavo a vpravo jeden za druhým bez časového odstupu, každý bod masírujeme v dobe 1 minúty, a túto procedúru prevedieme 2-krát (2x) počas dňa, napr. doobeda a v podvečer (alebo ráno a večer).

  Masáž bodov je možné vykonávať krúživým pohybom končekom prsta, resp. dvojprstom ukazovák a prostredník (prostredník položíte na necht ukazováka, ktorý takto slúži na vývin väčšej sily na masírovaný bod, resp. z časti odbremení ukazovák). Tlaksa zvolí taký, aby bol maximálne citeľný, ale zároveň nebol ešte nepríjemný.
  Na masáž sa môže používať aj samotný necht, najlepšie palca. Táto metóda sa používa, ak bod leží na mieste, kde je málo jemného podkožného alebo svalového tkaniva a tlak prstom by nebol citeľný (napr. bod LU11 pri uhlu nechtu palca).
  Skoro všetky body uvedené v terapeutických predpisoch a určené na masáž sú párne, čo znamená, že je najlepšie pomasírovať oboch (teda aj na ľavej aj na pravej nohe, ruke, na ľavej aj pravej strane hlavy), ak v konkrétnom terapeutickom predpise nie je uvedené inak.
  Stimulovať body na masáž je možné napr. aj s dreveným alebo plastovým špáradlom s tupším hrotom (v žiadnom prípade nie ihlou alebo iným ostrým hrotom, aby nedošlo k zraneniu). Tu sa na stimuláciu zvolí jemné popichávanie a to spôsobom vtáčieho ďobania, bodania.
  Počas „ďobania“ sa nemusí popichávať stále ten istý maličký bod, ale môže sa aj krúžiť so špáradlom a popichávať väčšia plocha (povedzme kruh s polomerom 0,5 – 1 cm).
  Tento spôsob je ale vhodný iba ak pacient stimuluje bod sami sebe a môže regulovať silu bodania.
  V prípade, že niektorý bod na masáž je citlivý aj na mierny tlak, resp. aj na jemné pichnutie, v takomto prípade sa masíruje širšia oblasť daného bodu iba hladkaním končekom prsta alebo dlaňou. Ak niektorý z bodov určených na masáž nie je možné z nejakého dôvodu masírovať, tak daný bod sa z masáže vynechá.
  Dĺžka masáže pre jednotlivé body je 1 až 2 minúty. Ak nie je uvedené inak v terapeutickom predpise, zvoľte prosím 1 minútovú masáž pre každý uvedený bod. Platí, že viac nie je vždy lepšie, závisí od konkrétneho prípadu.

 • Výraz "pravý-ľavý"

  +

  Výraz sa používa v terapeutických predpisoch, kde sa na aplikáciu sviečok používajú párne body (všetky body sú párne, okrem bodov CV a GV) a sviečky sa majú aplikovať v oboch nasledujúcim spôsobom: začínate sviečku aplikovať napr. v pravom bode, a ak zhorí polovica sviečky (polovica vzdialenosti medzi horným koncom a červeným logom sviečky), tak vtedy z pravého bodu sa sviečka preloží do ľavého bodu, kde sa sviečka nechá dohorieť (k červenému logu). Z dolného konca počas preloženia môže vypadnúť usadenina, preto v prípade potreby môžete používať tenkú papierovú utierku ako podklad a sviečku prekladať spolu s podkladom.

 • Intervaly aplikácie

  +

  Interval aplikácie znamená či sa sviečky aplikujú denne, každý druhý či tretí deň. V momente ako nastane zlepšenie v zdravotnom stave tak odvtedy sa buď zníži počet sviečok aplikovaných za daný deň alebo sa intervaly aplikácie predĺžia a sviečky sa aplikujú už len každý druhý či tretí deň (podľa vlastných pocitov).

 • Prestávka

  +

  Takéto označenie dňa v terapeutickom predpise znamená, že za daný deň sa sviečky neaplikujú ani body sa nemasírujú.

 • Upozornenie

  +

  Tu sú uvedené veci na ktoré by ste mali dávať pozor počas vykonávania terapie.

  Všobecne, použitie aktívnych bodov tak na aplikáciu sviečok ANKA ako aj na bodovú masáž (akupresúra) je bezpečné. Sú však prípady keď niektorý z aktívnych bodov sa neodporúčajú na použitie pri určitých stavoch, napr. v tehotenstve. V "Upozorneniach" sú uvedené obmedzenia v používaní niektorých bodov vo vzťahu k určitým stavom.

  Všeobecne bod CV8 - priehlbina pupku, body okolo pásu, v krížovo-bedrovej a v panvovej oblasti, body v podbruší a na temene hlavy sa neodporúčajú používať v tehotenstve, a body v srdcovej oblasti ak žijete s operovaným srdcom alebo ste prekonali srdcový infarkt. Na možné obmedzenia v použití aktívnych bodov budete vždy upozornení pri každom terapeutickom predpise a v zozname aktívnych bodov.
  Všeobecne body SP6, LI4, GV20, BL67, BL60, ST12, GB21 nepoužívajte v tehotenstve.
  Body CV8, ST25 prosím nepoužívajte po operácií čreva, lebo môžu vyvolať zvýšenú peristaltiku (zvýšený pohyb čriev).
  Astmatici prosím dbajte na to aby miesto vykonávania terapie bola dostatočne veľká a dobre vetraná, aby dym uvoľňujúci zo sviečky nevyvolal astmatickú reakciu.
  Všeobecne bod CV17 nepoužívajte ak žijete s operovaným srdcom alebo ste prekonali srdcový infarkt.
  Ak je niektorý z aktívnych bodov určený na masáž podľa terapeutického predpisu silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho, nestláčajte ho, ale len dlaňou jemne "hladkajte".

  V zriedkavých prípadoch chronického ochorenia pohybového aparátu (bolesti krčnej chrbtice, kolena, lakťa, zápästia, ramena atď.), alebo pooperačných stavov, keď sa blokáda už dostala do "hlbších vrstiev" tela, aplikácia prvej sviečky môže vyvolať aj jemné kŕče, kontrakcie na mieste aplikácie. Neide o jav, ktorý by nejakým spôsobom ohrozoval zdravie, ide o to, že ako sviečka "ťahá blokádu von", stáva sa znovu aktívnym, akútnym, a tá aktívna blokáda spolu s tým, že prúdenie životnej energie sa po "dlhodobom spánku prudko obnoví" môže vyvolávať spomínanú reakciu. V takomto prípade sa odporúča pred terapiou premasírovať miesto aplikácie, resp. hneď po aplikácii sviečky (po ktorej sa dostavili bolesti, kŕče) aplikovať ešte jednu sviečku na mieste.