Zóna Terapia bola a je vytváraná mnohými hodinami práce, a je dostupná bez obmedzení, bezplatne pre každého.
... preto ak k terapiám používate iné terapeutické telové sviečky ako ANKA, prosím zvážte vyskúšať si aj ANKA Sviečky.

Ďakujem, a prajem aby terapeutické predpisy dopomohli k lepšiemu zdraviu.

Poradňa

Poradíme Vám akým spôsobom používať sviečky ANKA v konkrétnych prípadoch. Poradňa je anonymná bez potreby registrácie. Budeme sa snažiť odpovedať v čo najkratšom čase, v prípade komplexnejších prípadov vypracovanie odpovede, terapeutického predpisu môže trvať 7 - 10 dní. Odpovede a navrhnuté terapie sviečkami ANKA prosím používajte ako doplnková podporná liečba. Odpovede nie sú mienené ako náhrada za profesionálnu lekársku starostlivosť, a neslúžia k diagnostikovaniu zdravotných problémov. Zdravotné problémy prosím vždy prekonzultujte so svojím praktickým alebo odborným lekárom.

Kontaktný formulár, ak potrebujete poradiť

Problémy s krčnou chrbticou (CCsyndróm), nepretržité bolesti hlavy, problém s čelustným kĺbom

Dobrý deň, dlhé roky ma trápia nepretržité bolesti hlavy. Našťastie aspoň v noci si oddýchnem... Mám aj opotrebovaný čeľustný kĺb... Takisto mám problém s krčnou chrbticou (CCsyndróm)... Chcem Vás teda poprosiť o radu, ktoré body by boli najvhodnejšie na použitie sviečok v mojom prípade. Ďakujem.

Dodatočné informácie:
- Bolesti hlavy: bolesť je tupá, zlepší sa oddychom hlavne spánkom, najčastejšie čelo a tvárová oblasť, niekedy od krku zátylok, obojstranné, zhorší sa po celodennej práci na počítači aj po fyzickej námahe, zhoršuje sa mi veľmi zrak.
- Krčná chrbtica: ortopedická správa hovorí - CCsyndróm, dlhodobá celodenná práca na počítači.
- Čelustný kĺb: tupá bolesť, často mám pocit, že ma bolia všetky zuby.
 • odporúčaná terapia

  +

  Dobrý deň, odporúčal by som nižšie uvedené terapie:

  odporúčal by som vyskúšať nasledovnú terapiu. Body sú rozdelené do skupín, podľa toho na ktorú problematiku sú určené:

  1 skupina bodov - všeobecne prospešné v prípade problémov krčnej chrbtice (zmierňuje bolesti hlavy, stuhnuté svaly krčnej chrbtice a šíje)
  2 skupina bodov – preváža frontálna bolesť hlavy
  3 skupina bodov - preváža týlna bolesť hlavy
  4 skupina bodov – všeobecne pri pocitoch celkovej slabosti a vyčerpanosti

  Terapiu by som začal s bodmi všeobecne prospešnými pre krčnú chrbticu a príslušné svaly. Prosím pripravte sa, nakoľko ide o chronické ochorenie, aplikácia prvej sviečky môže vyvolať bolesť na mieste alebo mierne kontrakcie svalov. V takomto prípade, hneď po prvej sviečke aplikujte ďalšiu na mieste, ktoré produkuje popísané príznaky (bolesť, kontrakcie svalov). Po aplikácii v oblasti hlavy môžete pociťovať aj mierne točenie hlavy. Pri aplikácii v bodoch GV16 a GB20 môžete mať subjektívny pocit, ako keby z uvedených bodov ťahalo smerom od čela resp. očiam k uvedeným bodom (pocit „vákua“). Popísané javy, pocity, sú výsledkom toho, že sa blokády uvoľňujú a „prúdenie vitálnej energie sa začína obnovovať“.

  Podľa ortopedického nálezu už došlo k zmene štruktúry tkanív krčnej chrbtice, preto klamal by som, ak by som tvrdil, že terapia sviečkami dokáže tento proces zvrátiť. Verím, ale, že terapia sviečkami zmierňuje sprievodné bolesti hlavy, bolesti v oblasti čela a líc v dostatočnej miere.

  TERAPIA 1 – Všeobecne pri problémoch krčnej chrbtice

  Výber vône
  najlepšie Levanduľa alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  BL10, GB20 (body sú párne
  GV14, GV16, GV19
  Body na masáž
  LI4, SI3, ST36, ST44, SP6, KI3, BL60, (body sú párne)


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode GV14 a 1x v bode GV16 - spolu 2 sviečky za daný deň
  2. deň 1x v bode GV14 a 1x v bode BL10(pravý-ľavý) - spolu 2 sviečky za daný deň
  3. deň 1x v bode GV14 a 1x v bode GB20(pravý-ľavý)
  (sviečky v dané dni môžu byť aplikované hneď za sebou)
  (pozn.: vysvetlenie pravý-ľavý nižšie)
  (pozn.: ak by Ste po aplikácii sviečky v uvedených bodoch pociťovali bolesť alebo kontrakciu svalstva prosím aplikujte ešte jednu sviečku v danom bode. Taktiež pomôže ak pred aplikáciou sviečky, masážou rozprúdite krv v danej obalsti)
  V popísanom cykle môžete vyskúšať aj bod GV19 namiesto bodu GV16, a ďalej používať ten, ktorý pocitovo prináša viac zlepšenia.

  Postupom času ak zistíte, že niektorý z používaných bodov dosahuje lepšie výsledky, môžete používať len tie. Ak máte pocit, že sviečky sú účinné aj v dlhších intervaloch, môžete medzi aplikačnými dňami zaradiť aj deň/dni prestávky.

  Uvedený 3-dňový cyklus opakujte podľa potreby. Ak terapia prináša zlepšenie, odporúčal by som pokračovať v nej. Ak nedôjde k žiadnemu zlepšeniu, v terapii by som neodporúčal pokračovať, lebo pravdepodobne by ani dlhšia terapia nepriniesla požadované výsledky. Ak počas terapie dôjde k výraznému zlepšeniu, môžete intervaly aplikácie predĺžiť, napr. zaradením deň alebo 2 dni prestávky po každom cykle.

  Sviečky v rámci jedného dňa môžete aplikovať jeden za druhým bez prestávky, teda napr. po aplikácii v bode GV14 môžete hneď aplikovať sviečku aj v bode BL10(pravý-ľavý).

  Masáž bodov
  LI4, SI3, ST36, ST44, SP6, KI3, BL60, obojstranná (na ľavej aj na pravej ruke, nohe) 1 minútová masáž uvedených bodov v tomto poradí, denne aspoň 1-krát (každý bod teda masírujete v dĺžke 1 minúty). Ak máte dostatok času, body môžete pomasírovať aj 2-krát za daný deň, napr. v predpoludní (ráno) a v popoludní (večer). Body na nohách je možné masírovať aj naraz v páre (napr. naraz masírujete bod SP6 na oboch nohách). Na ruke to žiaľ nie je možné (je najlepšie aby body na sebe masíroval pacient).

  TERAPIA 2 – týlna bolesť hlavy

  Výber vône
  najlepšie Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  BL10 (bod je párny)
  GV19, GV16
  Body na masáž
  LI4, SI3, ST36, ST44, SP6, KI3, BL60, (body sú párne)


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Denne podľa potreby 1-2x v bode GV19 a 1-2x v bode BL10(pravý-ľavý) - spolu 2-4 sviečky za daný deň.
  (sviečky v daný deň môžu byť aplikované hneď za sebou)
  (pozn.: vysvetlenie pravý-ľavý nižšie)
  (pozn.: ak by Ste po aplikácii sviečky v bode BL10 pociťovali bolesť alebo kontrakciu svalstva prosím aplikujte ešte jednu sviečku v danom bode. Taktiež pomôže ak pred aplikáciou sviečky, masážou rozprúdite krv v danej obalsti)

  V popísanom cykle môžete skúsiť aj bod GV16 namiesto bodu GV19, a používať ten, ktorý pocitovo viac pomáha.

  Sviečky v rámci dňa môžete aplikovať jeden za druhým bez prestávky, teda napr. po aplikácii v bode GV19 môžete hneď aplikovať sviečku aj v bode BL10(pravý-ľavý). A tento postup v prípade potreby môžete zopakovať ešte raz v rámci jedného dňa.

  Masáž bodov
  LI4, SI3, ST36, ST44, SP6, KI3, BL60, obojstranná (na ľavej aj na pravej ruke, nohe) 1 minútová masáž uvedených bodov v tomto poradí, denne aspoň 1-krát (každý bod teda masírujete v dĺžke 1 minúty). Ak máte dostatok času, body môžete pomasírovať aj 2-krát za daný deň, napr. v predpoludní (ráno) a v popoludní (večer). Body na nohách je možné masírovať aj naraz v páre (napr. naraz masírujete bod SP6 na oboch nohách). Na ruke to žiaľ nie je možné (je najlepšie aby body na sebe masíroval pacient).

  TERAPIA 3 – frontálna bolesť hlavy (aj oblasť čeluste)

  Výber vône
  najlepšie Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  ST8, a opcionálne body ST6 alebo ST7 (body sú párne
  GV23
  Body na masáž
  LI4, SI3, ST36, ST44, SP6, KI3, BL60, (body sú párne)


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Denne podľa potreby 1-2x v bode GV23 a 1-2x v bode ST8(pravý-ľavý) - spolu 2-4 sviečky za daný deň
  (sviečky v daný deň môžu byť aplikované hneď za sebou)
  (pozn.: vysvetlenie pravý-ľavý nižšie)

  Sviečky v rámci dňa môžete aplikovať jeden za druhým bez prestávky, teda napr. po aplikácii v bode GV23 môžete hneď aplikovať sviečku aj v bode ST8(pravý-ľavý). A tento postup v prípade potreby môžete zopakovať ešte raz v rámci jedného dňa.

  Opcionálne body ST6 alebo ST7 (lokálne body) používajte v kombinácii s bodom ST8 vtedy, ak bolesť skôr vyžaruje do oblasti čeľustí.
  Podľa potreby kombinujte teda bod ST8 s ST7 alebo ST8 s ST6 (teda podľa toho ktorý bod je bližšie lokalizovaný k bolesti, ST6 alebo ST7)


  Masáž bodov
  LI4, SI3, ST36, ST44, SP6, KI3, BL60, obojstranná (na ľavej aj na pravej ruke, nohe) 1 minútová masáž uvedených bodov v tomto poradí, denne aspoň 1-krát (každý bod teda masírujete v dĺžke 1 minúty). Ak máte dostatok času, body môžete pomasírovať aj 2-krát za daný deň, napr. v predpoludní (ráno) a v popoludní (večer). Body na nohách je možné masírovať aj naraz v páre (napr. naraz masírujete bod SP6 na oboch nohách). Na ruke to žiaľ nie je možné (je najlepšie aby body na sebe masíroval pacient).

  TERAPIA 4 – ak pociťujete všeobecnú slabosť počas dňa

  Výber vône
  najlepšie Fenikel
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  BL21 (bod je párny)
  CV12
  Body na masáž
  LI4, SI3, ST36, ST44, SP6, KI3, BL60, (body sú párne)


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Denne podľa potreby 1-2x v bode CV12 a 1-2x v bode BL21(pravý-ľavý) - spolu 2-4 sviečky za daný deň
  (sviečky v daný deň môžu byť aplikované hneď za sebou)
  (pozn.: vysvetlenie pravý-ľavý nižšie)

  Sviečky v rámci dňa môžete aplikovať jeden za druhým bez prestávky, teda napr. po aplikácii v bode CV12 môžete hneď aplikovať sviečku aj v bode BL21(pravý-ľavý). A tento postup v prípade potreby môžete zopakovať ešte raz v rámci jedného dňa.

  Masáž bodov
  LI4, SI3, ST36, ST44, SP6, KI3, BL60, obojstranná (na ľavej aj na pravej ruke, nohe) 1 minútová masáž uvedených bodov v tomto poradí, denne aspoň 1-krát (každý bod teda masírujete v dĺžke 1 minúty). Ak máte dostatok času, body môžete pomasírovať aj 2-krát za daný deň, napr. v predpoludní (ráno) a v popoludní (večer). Body na nohách je možné masírovať aj naraz v páre (napr. naraz masírujete bod SP6 na oboch nohách). Na ruke to žiaľ nie je možné (je najlepšie aby body na sebe masíroval pacient).

  K masáži bodov
  Masáž bodov môžete vykonávať krúživým pohybom končekom prsta. Tlak zvoľte prosím taký, aby nebol nepríjemný.
  Všetky body na masáž sú párne, čo znamená, že je najlepšie pomasírovať oboch (teda aj na ľavej aj na pravej nohe, ruke).
  V prípade, že niektorý z uvedených bodov je citlivý aj na mierny tlak, prosím masírujte iba hladkaním končekom prsta. Ak niektorých/ú z uvedených bodov nie je možné z nejakého dôvodu masírovať, prosím vynechajte ich/ho.

  Vysvetlenie pojmu (pravý-ľavý) – pri párnych bodoch ako je aj napr. uvedený BL10 či GB20.
  Sviečky aplikujete tak, že začínate sviečku aplikovať v prípade bodu BL110 napr. v pravom bode BL10 a ak zhorí polovica sviečky (polovica vzdialenosti medzi horným koncom a červeným logom sviečky), tak vtedy z pravého bodu sa sviečka preloží do ľavého bodu BL10, kde sa sviečka nechá dohorieť (k červenému logu). Z dolného konca počas preloženia môže vypadnúť usadenina. Preto v prípade potreby môžete používať tenkú papierovú utierku, resp. gázu ako podklad pri aplikácii sviečok.

  V prípade, že sú prítomné aj dýchacie ťažkosti (napr. astma), prosím vyvetrajte miestnosť medzi jednotlivými aplikáciami.
  V prípade, že pokožka reaguje začervenaním na styk so sviečkou (reakcia citlivejšej pokožky na včelie produkty, včelí vosk) prosím používajte papierovú utierku ako podklad.
  Ak niektorý z uvedených bodov určených na masáž je bolestivý aj na mierny tlak, prosím masáž bodu vykonávajte iba jemným krúživým "hladkaním" končekom prsta alebo dlaňou.
  Pri aplikácii v bodoch vo vlasovej oblasti odporúčam používať tenšiu papierovú utierku ako podklad, aby sa vlasy od usadenín nezašpinili a chráňte vlasy čistou šatkou aby sa náhodou nepripálili.
  Pri aplikácii v bodoch GV23, ST8, ST6, ST7 prosím v každom prípade chráňte oči napr. čistou šatkou.
  Všeobecne sa body SP6, GV19, LI4, CV12, BL21 nepoužívajú v tehotenstve.
  Aplikácia sviečok vo všetkých bodoch, okrem bodu CV12 vyžaduje asistenciu druhej osoby.
  Počas alebo po aplikácii v bode GV23, GV16, GV19 môžete pociťovať mierne točenie hlavy. Táto reakcia je telu prirodzená, a je reakciou na zmenu prúdenia energie v meridiánoch v oblasti hlavy. Prosím dajte si pohár vody, prosím ľahnite si a dýchajte hlboko, ale nie silene kým spomínané pocity neprejdú.
  Ak trpíte nízkym krvným tlakom, tak reakcie tela môžu byť výraznejšie, a body GV19 a GV23 by ste mohli vynechať z terapie, a nahradiť ho bodom GV16, resp EX-Yintang.
  Pred aplikáciou v bodoch GV16, GB20, BL10 môžete v rámci možností jemne premasírovať svalstvo krku, aby sa krv v oblasti trošku rozprúdil.Stuhnuté šijové svalstvo, ktoré často prepukne do migrény

Takisto sa chcem opýtať na možnosti pre vek 26 - 30 (žena, dojčiaca) a stuhnuté šijové svalstvo, ktoré často prepukne do migrény. • odporúčaná terapia

  +

  Dobrý deň, odporúčal by som nižšie uvedené terapie:

  Odporúčal by som nasledovné terapie:
  Terapia 1 – zjednodušená terapia ak príznaky uvedené v Terapii 2 nie sú prítomné.
  Terapia 2 – používajte ak okrem uvedených príznakov (stuhnuté svalstvo, migrény) sú prítomné (alebo z časti) aj nasledovné: podráždenosť, nespavosť, menštruačné poruchy ako nepravidelná menštruácia či amenorea alebo bolestivá menštruácia, PMS.

  V prípade otázok prosím napíšte e-mail ak je možné.


  TERAPIA 1 (zjednodušená terapia)

  Výber vône
  najlepšie Levanduľa alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GB20, GB21, (body sú párne); GV14
  TE15, SI12, SI13 (body sú párne)
  Body na masáž
  TE10, TE5, SI3, BL60, (body sú párne)
  PC6, LR8, LR3, SP6, KI3, GB41, GB43 (body sú párne)


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode GV14 a 1x v bode TE15(pravý/ľavý) alebo SI13(pravý/ľavý) alebo SI12(pravý/ľavý) - spolu 2 sviečky za daný deň
  2. deň 1x v bode GB20(pravý-ľavý) a 1x v bode GB21(pravý-ľavý) - spolu 2 sviečky za daný deň
  (sviečky v dané dni môžu byť aplikované hneď za sebou)
  (pozn.: vysvetlenie pravý-ľavý nižšie)
  (pozn.: body TE15, SI13, SI12 môžete používať cyklicky, t. j. 1. deň použijete bod TE15, 3. deň SI13, 5. deň SI12 a 7. deň znovu TE15, alebo môžete vybrať ten bod, ktorý je citlivejší alebo viac bolestivý na mierny tlak prstom)
  (pozn.: ak po aplikácii sviečky v uvedených bodoch TE15, SI13, SI12 by ste pociťovali kontrakciu svalstva prosím aplikujte ešte jednu sviečku v danom bode. Taktiež pomôže ak pred aplikáciou sviečky, masážou rozprúdite krv v danej obalsti)

  Masáž bodov
  1. deň: TE10, TE5, SI3, BL60, obojstranná (na ľavej aj na pravej ruke,) 1 minútová masáž uvedených bodov v tomto poradí, denne aspoň 1-krát (každý bod teda masírujete v dĺžke 1 minúty).
  2. deň: PC6, LR8, LR3, SP6, KI3, GB41, GB43, obojstranná (na ľavej aj na pravej ruke,) 1 minútová masáž uvedených bodov v tomto poradí, denne aspoň 1-krát (každý bod teda masírujete v dĺžke 1 minúty).
  Ak máte dostatok času, body môžete pomasírovať aj 2-krát za daný deň, napr. v predpoludní (ráno) a v popoludní (večer).

  Uvedený 2-dňový cyklus opakujte na úvod aspoň 3-krát, a následne prosím vyhodnocujte výsledky. Ak sú výsledky uspokojivé, môžete v terapii pokračovať, trebárs s predĺženými intervalmi, t. j. sviečky aplikujete s prestávkami už len každý druhý deň. Po dosiahnutí želaného výsledku terapiu môžete dokončiť a podľa potreby kedykoľvek opakovať..


  TERAPIA 2 (používajte ak okrem uvedených príznakov - stuhnuté svalstvo, migrény - sú prítomné (alebo aj z časti) aj nasledovné: podráždenosť, nespavosť, menštruačné poruchy ako nepravidelná menštruácia či amenorea alebo bolestivá menštruácia, PMS).

  Výber vône
  najlepšie Levanduľa alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  BL18, GB20, GB21, TE15, SI13 (body sú párne); GV14, GV20, GV16
  Body na masáž
  1. PC6, LR8, LR3, SP6, KI3, GB41 (body sú párne)
  2. TE10, TE5, SI3, BL60 (body sú párne)
  3. GB39, GB41, GB43, BL60 (body sú párne)


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode BL18(pravý-ľavý) a 1x v bode GB20(pravý-ľavý) - spolu 2 sviečky za daný deň
  2. deň 1x v bode GV14 a 1x v bode TE15(pravý-ľavý) - spolu 2 sviečky za daný deň
  3. deň 1x v bode BL18(pravý-ľavý) a 1x v bode GV16 - spolu 2 sviečky za daný deň
  4. deň 1x v bode GV14 a 1x v bode SI13(pravý-ľavý) - spolu 2 sviečky za daný deň
  5. deň 1x v bode GV20 a 1x v bode BL18(pravý-ľavý) a - spolu 2 sviečky za daný deň
  6. deň 1x v bode GB20(pravý-ľavý) a 1x v bode GB21(pravý-ľavý) - spolu 2 sviečky za daný deň
  7. deň -prestávka-
  (sviečky v daný deň môžu byť aplikované hneď za sebou)
  (pozn.: vysvetlenie pravý-ľavý nižšie)
  (pozn.: ak po aplikácii sviečky v uvedených bodoch GB21, TE15, SI13, SI12 by ste pociťovali kontrakciu svalstva prosím aplikujte ešte jednu sviečku v danom bode a tiež pomôže masáž oblasti pred amotnou aplikáciou)

  Masáž bodov
  1. deň: PC6, LR8, LR3, SP6, KI3, GB41 (body sú párne)
  2. deň: TE10, TE5, SI3, BL60
  3. deň: PC6, LR8, LR3, SP6, KI3, GB41
  4. deň: TE10, TE5, SI3, BL60 (body sú párne)
  5. deň: PC6, LR8, LR3, SP6, KI3, GB41 (body sú párne)
  6. deň: GB39, GB41, GB43, BL60 (body sú párne)
  7. deň: - prestávka -
  ,obojstranná (na ľavej aj na pravej ruke, nohe) 1 minútová masáž uvedených bodov v tomto poradí a v uvedený deň, denne aspoň 1-krát (každý bod teda masírujete v dĺžke 1 minúty). Body na nohách je možné masírovať aj naraz v páre (napr. naraz masírujete bod SP6 na oboch nohách).

  Uvedený 7-dňový cyklus opakujte aspoň 2 -krát, a následne prosím vyhodnocujte výsledky. Terapia by mala pôsobiť na koreň ochorenia (v prípade ak sú prítomné uvedené príznaky), ako aj uvoľniť svalstvo a zmierniť migrény. Ak terapiu po 2 týždňoch vyhodnotíte ako úspešnú, odporúčal by som pokračovať, kým nedosiahnete požadované výsledky. Bod GV20 má silný účinok na telo (prirodzené sú možné prechodné závraty po aplikácii.


  K masáži bodov
  Masáž bodov môžete vykonávať krúživým pohybom končekom prsta. Tlak zvoľte prosím taký, aby nebol nepríjemný.
  Všetky body na masáž sú párne, čo znamená, že je najlepšie pomasírovať oboch (teda aj na ľavej aj na pravej nohe, ruke).
  V prípade, že niektorý z uvedených bodov je citlivý aj na mierny tlak, prosím masírujte iba hladkaním končekom prsta. Ak niektorých/ú z uvedených bodov nie je možné z nejakého dôvodu masírovať, prosím vynechajte ich/ho.

  Vysvetlenie pojmu (pravý-ľavý) – pri párnych bodoch ako je aj napr. uvedený BL18 či GB20.
  Sviečky aplikujete tak, že začínate sviečku aplikovať v prípade bodu BL18 napr. v pravom bode BL18 a ak zhorí polovica sviečky (polovica vzdialenosti medzi horným koncom a červeným logom sviečky), tak vtedy z pravého bodu sa sviečka preloží do ľavého bodu BL18, kde sa sviečka nechá dohorieť (k červenému logu). Z dolného konca počas preloženia môže vypadnúť usadenina. Preto v prípade potreby môžete používať tenkú papierovú utierku, resp. gázu ako podklad pri aplikácii sviečok.

  V prípade, že sú prítomné aj dýchacie ťažkosti (napr. astma), prosím vyvetrajte miestnosť medzi jednotlivými aplikáciami.
  V prípade, že pokožka reaguje začervenaním na styk so sviečkou (reakcia citlivejšej pokožky na včelie produkty, včelí vosk) prosím používajte papierovú utierku ako podklad.
  Ak niektorý z uvedených bodov určených na masáž je bolestivý aj na mierny tlak, prosím masáž bodu vykonávajte iba jemným krúživým "hladkaním" končekom prsta alebo dlaňou.
  Počas aplikácie sviečok v bodoch GB21, TE15, SI13 môžete pociťovať jemné pichanie na mieste aplikácie, ktorá je prirodzenou reakciou tela na terapiu.
  Pri aplikácii v bodoch GB20, GV20 prosím používajte tenkú papierovú utierku ako podklad pod sviečku a chráňte vlasy čistou šatkou aby sa náhodou nepripálili.
  Všeobecne body GV20, GB21, BL60, SP6 sa nepoužívajú v tehotenstve.
  Aplikácia sviečok vo všetkých bodoch vyžaduje asistenciu druhej osoby.
  Počas alebo po aplikácii v bode GV20 môžete pociťovať mierne točenie hlavy. Táto reakcia je telu prirodzená, a je reakciou na zmenu prúdenia energie v meridiánoch v oblasti hlavy. Prosím dajte si pohár vody, prosím ľahnite si a dýchajte hlboko, ale nie silene kým spomínané pocity neprejdú.
  Ak trpíte nízkym krvným tlakom, tak reakcie tela môžu byť výraznejšie, a bod GV20 by ste mohli vynechať z terapie, a nahradiť ho bodom GV16.
  Pred aplikáciou v bodoch GV16, GB20 jemne premasírujte svalstvo krku, aby sa krv trošku rozprúdil v oblasti. Rovnaké sa aplikuje aj v prípade bodov GB21, TE15, SI13.Zápal prínosových dutín, nádcha, zatekanie hlienov do krku, únava, migrény.

Dobrý večer, chcela by som sa poradiť, aký typ terapie odporúčate pre ženu, ktorá trpí migrénami, zápalmi prínosových dutín, nádchou, zatekaním hlienov do krku a únavou. • odporúčaná terapia

  +

  Dobrý deň, odporúčal by som nižšie uvedené terapie:

  Terapia 1 - používa sa v akútnej fáze zápalu prínosových dutín, bolesti hlavy.
  Terapia 2 – používa sa mimo akútnej fázy na odstránenie patogénnych faktorov, ktoré zapríčiňujú cyklické objavenie sinusitídy a na posilnenie organizmu (vyčerpanosť, únava).
  Terapia 3 - na tíšenie bolesti hlavy. Používajte pri náhlej akútnej bolesti, ktorá má ostrý, bodavý charakter.

  V prípade otázok prosím napíšte e-mail ak je možné.


  TERAPIA 1 (akútna sinusitída, bolesti hlavy)

  Výber vône
  najlepšie Eukalyptus alebo Čajovník
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  BL12 (bod je párny); Yintang, GV23, GV20
  (bod Yintang nájdete medzi bodmi EX)
  Body na masáž
  LI11, LI4, LU7, LU10 (body sú párne)


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode Yintang alebo GV23 a 1x v bode GV20 - spolu 2 sviečky za daný deň
  2. deň 1x v bode GV14 a 1x v bode BL12(pravý-ľavý) - spolu 2 sviečky za daný deň
  (sviečky v daný deň môžu byť aplikované hneď za sebou)
  (pozn.: vysvetlenie pravý-ľavý nižšie)
  (pozn.: Yintang alebo GV23 znamená, že vyberte bod, ktorého účinok po vyskúšaní vyhodnotíte ako efektívnejšiu)
  (pozn.: ak sinusitída má vážnejší charakter v 1. deň môžete aplikovať bezprostredne za sebou aj 2 sviečky v bode Yintang (resp. GV23, resp. v kombináci Yintang potom GV23 a následne s časovým odstupom aspoň 2 – 3 hodín aplikujete aj v bode GV20).

  Masáž bodov
  LI11, LI4, LU7, LU10, obojstranná (na ľavej aj na pravej ruke,) 1 minútová masáž uvedených bodov v tomto poradí, denne aspoň 1-krát (každý bod teda masírujete v dĺžke 1 minúty).
  Ak máte dostatok času, body môžete pomasírovať aj 2-krát za daný deň, napr. v predpoludní (ráno) a v popoludní (večer).

  Uvedený 2-dňový cyklus opakujte na úvod aspoň 4-krát, a následne prosím vyhodnocujte výsledky. Ak sú výsledky uspokojivé, akútne príznaky ustupujú, môžete v terapii pokračovať, trebárs s predĺženými intervalmi, t. j. sviečky aplikujete s prestávkami už len každý druhý deň.


  TERAPIA 2 (mimo akútnej fázy, na odstránenie patogénnych faktorov, ktoré zapríčiňujú cyklické objavenie sinusitídy a na posilnenie organizmu (vyčerpanosť, únava).

  Výber vône
  najlepšie Fenikel
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  BL20, BL13 (body sú párne); CV6, CV12, GV14
  Body na masáž
  LU7, LU9, SP6, SP3, ST36 (body sú párne)


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode GV14 a 1x v bode BL20(pravý-ľavý) - spolu 2 sviečky za daný deň
  2. deň 1x v bode CV6 a 1x v bode CV12 - spolu 2 sviečky za daný deň
  3. deň 1x v bode BL13(pravý-ľavý) a 1x v bode BL20(pravý-ľavý) - spolu 2 sviečky za daný deň
  4. deň -prestávka-
  (sviečky v daný deň môžu byť aplikované hneď za sebou)
  (pozn.: vysvetlenie pravý-ľavý nižšie)

  Masáž bodov
  LU7, LU9, SP6, SP3, ST36, obojstranná (na ľavej aj na pravej ruke, nohe) 1 minútová masáž uvedených bodov v tomto poradí, denne aspoň 1-krát (každý bod teda masírujete v dĺžke 1 minúty). Body na nohách je možné masírovať aj naraz v páre (napr. naraz masírujete bod SP6 na oboch nohách).

  Uvedený 4-dňový cyklus opakujte aspoň 3-4 -krát, a následne prosím vyhodnocujte výsledky. Terapia by mala mať celkovo posilňujúci účinok na organizmus, zmierniť únavu, posilniť pľúca, a pomôcť telu predísť opakovaných infekcií, prechladnutí a prepuknutiu zápalu dutín. Ak cítite byť energickejší, menej vyčerpaný, na hrudníku, resp. v pľúcach pociťujete uvoľnenie a väčšiu silu (subjektívne pocity), znamená, že terapia je nápomocná a môžete ju kedykoľvek opakovať, keď ju potrebujete.


  TERAPIA 3 (používajte pri náhlej akútnej bolesti hlavy, ktorá má ostrý, bodavý charakter)

  Výber vône
  najlepšie Levanduľa, ale ak budete mať k dispozícii len Eukalyptové, môžete používať aj tie.
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GB20 (bod je párny); GV20, GV16
  Body na masáž
  TE5, LU7, LI4, SI3, BL62 (body sú párne)


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA (pri nástupe ostrej bolesti)
  1x v bode GV20 a 1x v bode GB20(pravý-ľavý) - spolu 2 sviečky
  - namiesto bodu GB20 môžete použiť aj bod GV16.
  (sviečky aplikujte hneď za sebou)
  (pozn.: vysvetlenie pravý-ľavý nižšie)

  Masáž bodov
  TE5, LU7, LI4, SI3, BL62, obojstranná (na ľavej aj na pravej ruke, nohe) 1 minútová masáž uvedených bodov v tomto poradí, pred aplikáciou sviečky.  K masáži bodov
  Masáž bodov môžete vykonávať krúživým pohybom končekom prsta. Tlak zvoľte prosím taký, aby nebol nepríjemný.
  Všetky body na masáž sú párne, čo znamená, že je najlepšie pomasírovať oboch (teda aj na ľavej aj na pravej nohe, ruke).
  V prípade, že niektorý z uvedených bodov je citlivý aj na mierny tlak, prosím masírujte iba hladkaním končekom prsta. Ak niektorých/ú z uvedených bodov nie je možné z nejakého dôvodu masírovať, prosím vynechajte ich/ho.

  Vysvetlenie pojmu (pravý-ľavý) – pri párnych bodoch ako je aj napr. uvedený BL20 či BL12.
  Sviečky aplikujete tak, že začínate sviečku aplikovať v prípade bodu BL20 napr. v pravom bode BL20 a ak zhorí polovica sviečky (polovica vzdialenosti medzi horným koncom a červeným logom sviečky), tak vtedy z pravého bodu sa sviečka preloží do ľavého bodu BL20, kde sa sviečka nechá dohorieť (k červenému logu). Z dolného konca počas preloženia môže vypadnúť usadenina. Preto v prípade potreby môžete používať tenkú papierovú utierku, resp. gázu ako podklad pri aplikácii sviečok.

  V prípade, že sú prítomné aj dýchacie ťažkosti (napr. astma), prosím vyvetrajte miestnosť medzi jednotlivými aplikáciami.
  V prípade, že pokožka reaguje začervenaním na styk so sviečkou (reakcia citlivejšej pokožky na včelie produkty, včelí vosk) prosím používajte papierovú utierku ako podklad.
  Ak niektorý z uvedených bodov určených na masáž je bolestivý aj na mierny tlak, prosím masáž bodu vykonávajte iba jemným krúživým "hladkaním" končekom prsta alebo dlaňou.
  Počas aplikácie sviečok v bodoch Yintang a GV23 môžete pociťovať jemné pichanie na mieste aplikácie, ktorá je prirodzenou reakciou tela na terapiu.
  Pri aplikácii v bodoch Yintang, GV23, prosím používajte tenkú papierovú utierku ako podklad pod sviečku a chráňte oči čistou šatkou.
  Pri aplikácii v bodoch GV20, GV16, GB20 prosím používajte tenkú papierovú ako podklad pod sviečku utierku aby sa vlasy nezašpinili od usadenín a chráňte vlasy čistou šatkou aby sa náhodou nepripálili.
  Všeobecne body GV20, CV6, BL20, SP6, LI4, CV12 sa nepoužívajú v tehotenstve.
  Aplikácia sviečok vo všetkých bodoch okrem CV6 a CV12 vyžaduje asistenciu druhej osoby.
  Počas alebo po aplikácii v bode GV20 môžete pociťovať mierne točenie hlavy. Táto reakcia je telu prirodzená, a je reakciou na zmenu prúdenia energie v meridiánoch v oblasti hlavy. Prosím dajte si pohár vody, prosím ľahnite si a dýchajte hlboko, ale nie silene kým spomínané pocity neprejdú.Poruchy menštruačného cyklu

Dobrý den, v akých bodoch by som mala aplikovať sviecku a ktorú vonu, ak mám nepravidelnú menštruáciu (od mala mám štítnu žľazu) ktorá suvisi s nahromadenim vajíčok a neschopnosťou prasknutia folikulov. V poslednej dobe sa mi stava že namiesto menštruácie mám len spinenie ktoré pretrváva 3-4 týždne a rada by som ho zastavila. • odporúčaná terapia

  +

  Dobrý deň, mrzí ma tá dlhá doba čakania, ale bola potrebná dlhšia štúdia, pre navrhnutie najlepšej terapie. Aj teraz ako vo všetkých prípadoch je potrebné všeobecne zdôraznovať, že v prípade podozrenia na vážne ochorenie, prosím vyhľadajte odbornú lekársku pomoc.
  Navrhnutá terapia, pozostáva z dvoch častí. Terapia 1 – mala by pomáhať zastaviť krvácanie mimo riadnej menštruácie. Terapia 2 - na harmonizáciu menštruačného cyklu, začína sa používať prvým dňom menštruačného krvácania (teda očakávaná, riadna podľa normálu) až do začiatku ovulácie (14-15. deň menštr. cyklu). Verím, že terapia Vám pomôže v čo najväčšej miere.

  TERAPIA 1 (na zastavenie krvácania mimo riadnej menštruácie)

  Výber vône
  najlepšie Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  BL20(bod je párny); CV6, CV12, GV20
  Body na masáž
  LI11, PC6, KI5, LR3, SP10, SP8, SP6, SP4, SP1(body sú párne)


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode CV6 a 1x v bode CV12 - spolu 2 sviečky za daný deň.
  2. deň 1x v bode GV20 a 1x v bode BL20(pravý-ľavý) - spolu 2 sviečky za daný deň.
  (sviečky v daný deň môžu byť aplikované hneď za sebou)
  (pozn.: vysvetlenie pravý-ľavý nižšie)

  Masáž bodov
  LI11, PC6, KI5,LR3, SP10, SP8, SP6, SP4, SP1, obojstranná (na ľavej aj na pravej ruke, nohe) 1 minútová masáž uvedených bodov v tomto poradí, denne aspoň 1-krát (každý bod teda masírujete v dĺžke 1 minúty).
  Ak máte dostatok času, body môžete pomasírovať aj 2-krát za daný deň, napr. v predpoludní (ráno) a v popoludní (večer).
  Body na nohách je možné masírovať aj naraz v páre (napr. naraz masírujete bod LR3 na oboch nohách). Na ruke to žiaľ nie je možné (je najlepšie aby body na sebe masírovala pacientka).

  Uvedený 2-dňový cyklus opakujte podľa potreby, po zastavení sa špinenia terapiu dokončite. Ak ani po 4-5 opakovaniach (8-10 dní, spolu 16-20 sviečok) nedôjde k žiadnemu zlepšeniu, v terapii by som neodporúčal pokračovať, lebo pravdepodobne by ani dlhšia terapia nepriniesla požadované výsledky.
  Sviečky v rámci jedného dňa môžete aplikovať jeden za druhým bez prestávky, teda napr. po aplikácii v bode CV6 môžete hneď aplikovať sviečku aj v bode CV12.

  TERAPIA 2 (začať 1. dňom menštruačného cyklu – dokončiť 14-15. deň (ovulácia))

  Výber vône
  najlepšie Ylang-ylang
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  Zigongxue-EX, BL17, BL23 (body sú párne); CV4
  Body na masáž
  ST36, SP6, KI7, KI3, LR3 (body sú párne)


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode CV4 a 1x v bode Zigongxue-EX(pravý-ľavý) - spolu 2 sviečky za daný deň.
  2. deň 1x v bode BL23(pravý-ľavý) a 1x v bode BL17(pravý-ľavý) - spolu 2 sviečky za daný deň.
  3. deň -prestávka-
  (sviečky v daný deň môžu byť aplikované hneď za sebou)
  (pozn.: vysvetlenie pravý-ľavý nižšie)

  Masáž bodov
  ST36, SP6, KI7, KI3, LR3, obojstranná (na ľavej aj na pravej nohe) 1 minútová masáž uvedených bodov v tomto poradí, denne aspoň 1-krát (každý bod teda masírujete v dĺžke 1 minúty). Ak máte dostatok času, body môžete pomasírovať aj 2-krát za daný deň, napr. v predpoludní (ráno) a v popoludní (večer).
  Body na nohách je možné masírovať aj naraz v páre (napr. naraz masírujete bod LR3 na oboch nohách).

  Uvedený 3-dňový cyklus opakujte 5-krát (spolu 20 sviečok), následne terapiu dokončite. Terapia by mala harmonizovať menštruačný cyklus. Pri prvých aplikáciach môžete pociťovať prirodzenú reakciu tela na terapiu ako napr. nával tepla v podbruší, „pohyby“ v oblasti podbrušia.
  Sviečky v rámci jedného dňa môžete aplikovať jeden za druhým bez prestávky, teda napr. po aplikácii v bode CV4 môžete hneď aplikovať sviečku aj v bode Zigongxue-EX. Ak by sa telo reagovalo silnejšími emočnými výkyvmi, tretí deň používajte 1 sviečku v bode CV17.

  K masáži bodov
  Masáž bodov môžete vykonávať krúživým pohybom končekom prsta, resp. dvojprstom ukazovák a prostredník). Tlak zvoľte prosím taký, aby Ste ho cítili, ale zároveň nebol nepríjemný.
  Všetky body na masáž sú párne, čo znamená, že je najlepšie pomasírovať oboch (teda aj na ľavej aj na pravej nohe, ruke).
  V prípade, že niektorý z uvedených bodov je citlivý aj na mierny tlak, prosím masírujte iba hladkaním končekom prsta. Ak niektorých/ú z uvedených bodov nie je možné z nejakého dôvodu masírovať, prosím vynechajte ich/ho.
  nie je možné z nejakého dôvodu masírovať, prosím vynechajte ich/ho.

  Vysvetlenie pojmu (pravý-ľavý) – pri párnych bodoch ako je aj napr. uvedený BL20.
  Sviečky aplikujete tak, že začínate sviečku aplikovať napr. v pravom bode BL20 a ak zhorí polovica sviečky (polovica vzdialenosti medzi horným koncom a červeným logom sviečky), tak vtedy z pravého bodu sa sviečka preloží do ľavého bodu BL20, kde sa sviečka nechá dohorieť (k červenému logu). Z dolného konca počas preloženia môže vypadnúť usadenina. Preto v prípade potreby môžete používať tenkú papierovú utierku, resp. gázu ako podklad pri aplikácii sviečok.

  V prípade, že sú prítomné aj dýchacie ťažkosti (napr. astma), prosím vyvetrajte miestnosť medzi jednotlivými aplikáciami.
  Pri aplikácii v bodoch BL17, BL23, BL20, GV20 je potrebná asistencia druhej osoby.
  V prípade, že pokožka reaguje začervenaním na styk so sviečkou (reakcia citlivejšej pokožky na včelie produkty, včelí vosk) prosím používajte papierovú utierku ako podklad.
  Uvedené body na aplikáciu sviečok ako aj bod SP6 sa všeobecne nepoužívajú v tehotenstve.
  Pri aplikácií v bode GV20 používajte tenkú papierovú utierku ako podklad, aby sa vlasy nezašpinili. Vlasy chráňte čistou šatkou, aby sa náhodou nepripálili.
  Po aplikácii v bode GV20 môžete pociťovať mierne závraty, ktorá je prirodzenou reakciou tela na terapiu. Po terapii vypite pohár vody, dýchajte hlboko ale nie silene a trošku oddychujte v ľahu (terapia je nastavená tak aby po aplikácii v bode GV20 nasledovala bod, ktorá sa ošetruje v ľahu).
  Ak trpíte nízkym krvným tlakom, namiesto bodu GV20 používajte bod GV16.
  Ak niektorý z uvedených bodov určených na masáž je bolestivý aj na mierny tlak, prosím masáž bodu vykonávajte iba jemným krúživým "hladkaním" končekom prsta alebo dlaňou.Bartholiniho žlaza - hrča, opuch, zápal

Dobrý deň, vytvorila sa mi hrča s opuchom v bartholiniho žľaze na ľavej strane. Je pomerne bolestivý. objavila sa bolesť dnes, takže neviem aký to bude mať ďalší priebeh. Teplotu nemám. Chcela by som sa vyhnúť chirurgickému zákroku, preto by ma zaujímalo, či sviečka nedokáže tento zápal zmierniť, vytiahnuť, alebo. vysušiť. Mám to po prvý raz. Ďakujem za skorú odpoveď. • odporúčaná terapia

  +

  Dobrý deň, popísaná terapia je terapiou všeobecne pre problémy v oblasti genitálii, ako sú opuchy, bolesť, edém, svrbenie, vaginálna infekcia. Verím, že terapia pomáha aj Vo Vašom prípade, ale úspešnosť terapie žiaľ neviem predpovadať. Ako je aj popísané nižšie, v prípade, že ani po 3 opakovaniach popísaného terapeutického predpisu nedôjde k žiadnemu zlepšeniu, v terapii by som neodporúčal pokračovať, lebo pravdepodobne ani dlhšia terapia by nepriniesla požadované výsledky.


  Výber vône
  najlepšie Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  LR11, LR12, ST30 (body sú párne); CV2, CV3
  Body na masáž
  LI4, TE5, LR8, LR5, LR3, SP9, SP6, ST40, (body sú párne)


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode CV2 a 1x v bode LR12(pravý-ľavý) - spolu 2 sviečky za daný deň.
  2. deň 1x v bode CV3 a 1x v bode LR11(pravý-ľavý) - spolu 2 sviečky za daný deň.
  3. deň 1x v bode ST30(pravý-ľavý) - spolu 1 sviečka za daný deň.
  4. deň 1x v bode CV3 a 1x v bode LR11(pravý-ľavý) - spolu 2 sviečky za daný deň.

  Masáž bodov
  LI4, TE5, LR8, LR5, LR3, SP9, SP6, ST40, obojstranná (na ľavej aj na pravej ruke-nohe) 1 minútová masáž uvedených bodov v tomto poradí, denne aspoň 1-krát (každý bod teda masírujete v dĺžke 1 minúty).
  Ak máte dostatok času, body môžete pomasírovať aj 2-krát za daný deň, napr. v predpoludní (ráno) a v popoludní (večer).
  Body na nohách je možné masírovať aj naraz v páre (napr. naraz masírujete bod LR3 na oboch nohách). Na ruke to žiaľ nie je možné (je najlepšie aby body na sebe masírovala pacientka).

  Uvedený 4-dňový cyklus opakujte na úvod 3-krát (12 dní, spolu 21 sviečok). Následne prosím vyhodnocujte dosiahnuté výsledky a v prípade pozitívnej odozvy by som odporúčal v terapii pokračovať. Ak ani po 3 opakovaniach nedôjde k žiadnemu zlepšeniu, v terapii by som neodporúčal pokračovať, lebo pravdepodobne ani dlhšia terapia by nepriniesla požadované výsledky.
  Sviečky v rámci jedného dňa môžete aplikovať jeden za druhým bez prestávky, teda napr. po aplikácii v bode CV2 môžete hneď aplikovať sviečku aj v bode LR12(pravý-ľavý).

  Vysvetlenie pojmu (pravý-ľavý) – pri párnych bodoch ako je aj napr. uvedený LR12.
  Sviečky aplikujete tak, že začínate sviečku aplikovať napr. v pravom bode LR12 a ak zhorí polovica sviečky (polovica vzdialenosti medzi horným koncom a červeným logom sviečky), tak vtedy z pravého bodu sa sviečka preloží do ľavého bodu LR12, kde sa sviečka nechá dohorieť (k červenému logu). Z dolného konca počas preloženia môže vypadnúť usadenina. Preto v prípade potreby môžete používať tenkú papierovú utierku, resp. gázu ako podklad pri aplikácii sviečok.

  K masáži bodov
  Masáž bodov môžete vykonávať krúživým pohybom končekom prsta alebo pomocnou tyčkou so zaguľateným hrotom alebo jemným popichávaním (ďobaním) kokteilovými špáradlami, napichovadlami (ihlou prosím nie). Ak si zvolíte popichávanie, silu popichávania (ďobania) zvoľte prosím tak, aby Ste ho cítili , ale zároveň nebol nepríjemný. Popichávanie prosím nezverte do rúk inej osoby, je to nutné vykonať vlastnoručne, kvôli nastavovaniu vhodného tlaku ďobania! Ak masírujete prstom alebo pomocnou tyčkou, silu tlaku zvoľte aby Ste ho cítili (taký stredne silný tlak), ale zároveň nebol nepríjemný.
  Všetky body na masáž sú párne, čo znamená, že je najlepšie pomasírovať oboch (teda aj na ľavej aj na pravej nohe, ruke).
  V prípade, že niektorý z uvedených bodov je citlivý aj na mierny tlak, resp. aj na jemné pichnutie, prosím masírujte iba hladkaním končekom prsta. Ak niektorých/ú z uvedených bodov nie je možné z nejakého dôvodu masírovať, prosím vynechajte ich/ho.

  Ak niektorý z uvedených bodov určených na masáž je bolestivý aj na mierny tlak, prosím masáž bodu vykonávajte iba jemným krúživým "hladkaním" končekom prsta alebo dlaňou.
  V prípade, že sú prítomné aj dýchacie ťažkosti (napr. astma), prosím vyvetrajte miestnosť medzi jednotlivými aplikáciami.
  Ochlpenie na ohanbí prosím chráňte napr. čistou šatkou, tak ako v prípade vlasov pri aplikácii sviečok v oblasti hlavy, aby ste náhodou nepripálili.
  Ak sa pri bode LR11 rozhodnete pre aplikáciu v sede, prosím dávajte si pozor aby plameň sviečky bol v dostatočnej vzdialenosti od brušnej oblasti, aby ste pokožku náhodou nepopálili.
  V prípade, že pokožka reaguje začervenaním na styk so sviečkou (reakcia citlivejšej pokožky na včelie produkty, včelí vosk) prosím používajte papierovú utierku ako podklad.
  Uvedené body na aplikáciu sviečok ako aj body LI4 a SP6 sa všeobecne nepoužívajú v tehotenstve.Zápcha, bolesti žlčníka

Dobrý deň chcem sa opýtať môže sa robiť telova sviecka pri zacpe a bolesti žlčníka na pupok?Ako často opakovať ak je to možné ďakujem za odpoveď. • odporúčaná terapia

  +

  Dobrý deň, áno, pri zápche je možné používať bod CV8, ale oveľa efektívnejšia môže byť terapia, ktorú odporúčam. Najprv skúste sviečky aplikovať v bode CV8, denne 2-krát a v prípade, že nezaznamenáte žiadne pozitívne zmeny po 3-dní, prosím vyskúšajte popísanú terapiu.


  Výber vône
  všeobecne najlepšie Rumanček, alebo Prírodná.
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV10, CV6, LR14, SP15 (LR14 a SP15 sú párne body)
  Body na masáž
  TE6, GB34, ST36, ST44, LR3, (body sú párne)


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode SP15(pravý-ľavý) a 1x v bode CV10 – spolu 2 sviečky za daný deň.
  2. deň 1x v bode LR14(pravý-ľavý) a 1x v bode CV6 – spolu 2 sviečky za daný deň.
  3. deň - prestávka -

  Masáž bodov
  TE6, GB34, ST36, ST44, LR3, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v tomto poradí, denne aspoň 1-krát.

  Uvedený 3-dňový terapeutický cyklus opakujte prosím na úvod aspoň 3-4-krát (9-12 dní, spolu 12 -16 sviečok). Po tejto úvodnej terapie prosím vyhodnoťte výsledky, či došlo k takému zlepšeniu, ktorú považujete za vyhovujúcu. V prípade pozitívnej odozvy tela na terapiu, by som v nej odporučil pokračovať. Terapiu môžete kedykoľvek opakovať. V prípade, že nezaznamenáte žiadne zlepšenie v terapii by som neodporučil pokračovať, lebo pravdepodobne ani dlhšia terapia by nepriniesla požadované výsledky.

  Výraz "pravý-ľavý"
  Sviečky aplikujete tak, že začínate sviečku aplikovať napr. v pravom bode SP15 a ak zhorí polovica sviečky (polovica vzdialenosti medzi horným koncom a červeným logom sviečky), tak vtedy z pravého bodu sa sviečka preloží do ľavého bodu SP15, kde sa sviečka nechá dohorieť (k červenému logu). Z dolného konca počas preloženia môže vypadnúť usadenina. Preto v prípade potreby môžete používať tenkú papierovú utierku, resp. gázu ako podklad.

  Ak niektorý z uvedených bodov určených na masáž je bolestivý aj na mierny tlak, prosím masáž bodu vykonávajte iba jemným krúživým "hladkaním" končekom prsta alebo dlaňou.
  V prípade, že sú prítomné aj dýchacie ťažkosti (napr. astma), prosím vyvetrajte miestnosť medzi jednotlivými aplikáciami.
  Pri aplikácii sviečok v bode LR14 môže byť potrebná asistencia druhej osoby.
  V prípade, že pokožka reaguje začervenaním na styk so sviečkou (reakcia citlivejšej pokožky na včelie produkty, včelí vosk) prosím používajte papierovú utierku ako podklad.
  Body CV6, CV10, LR14, SP15 sa všeobecne nepoužívajú v tehotenstve.


Chronická únava

Dobrý deň, prosím radu, ako aplikovať sviečky pri nezvládatelnej ospalosti - zaspávanie pri nefyzických aktivitách - pri práci za počítačom, ... , neschopnosť sústrediť sa, neustála únava, strata elánu. Ďakujem. • odporúčaná terapia

  +

  Dobrý deň, v prípade chronickej únavy (ak ide o primárny a problém, a orgánové poruchy môžeme vylúčiť) by som odporučil vyskúšať nasledovnú terapiu. Dôvodom silnej chronickej únavy ale žiaľ môžu byť aj ochorenia, ako nefritída, mononukleóza, encefalomyelitída, Addisonova choroba, hypotyreodizmus alebo diabetes, preto prosím zvážte odborné lekárske vyšetrenie.


  Výber vône
  všeobecne najlepšie Ylang - ylang
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GV20, CV12, CV4, BL20, BL23 (BL20 a BL23 sú párne body)
  Body na masáž
  LI4, ST8, ST36, ST40, SP6, SP3, KI7, KI3, (body sú párne)


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode CV12 a 1x v bode CV4 - spolu teda 2 sviečky za daný deň.
  2. deň 1x v bode BL20(pravý-ľavý) a 1x v bode BL23(pravý-ľavý) - spolu teda 2 sviečky za daný deň.
  3. deň 1x v bode GV20 - spolu teda 1 sviečka za daný deň.

  Masáž bodov
  LI4, ST8, ST36, ST40, SP6, SP3, KI7, KI3, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v tomto poradí, denne aspoň 1-krát.

  Uvedený 3-dňový terapeutický cyklus opakujte najprv 3-4 -krát (9-12 dní, spolu 15-20 sviečok). Ďalej sa opierajte o vlastné pocity, teda ak táto iniciačná terapia pomohla vo výraznejj miere, odporúčal by som v terapii pokračovať. V opačnom prípade by som v terapii pokračovať neodporúčal, lebo pravdepodobne ani dlhšia terapia by nepriniesla požadované výsledky. Po dosiahnutí požadovaného výsledku terapiu dokončite. Terapiu môžete kedykoľvek opakovať.

  Výraz "pravý-ľavý"
  Sviečky v nich aplikujete tak, že začínate sviečku aplikovať napr. v pravom bode, a ak zhorí polovica sviečky (polovica vzdialenosti medzi horným koncom a červeným logom sviečky), tak vtedy z pravého bodu sa sviečka preloží do ľavého bodu, kde sa sviečka nechá dohorieť (k červenému logu). Z dolného konca počas preloženia môže vypadnúť usadenina. Preto v prípade potreby môžete používať tenkú papierovú utierku ako podklad.

  Ak niektorý z uvedených bodov určených na masáž je bolestivý aj na mierny tlak, prosím masáž bodu vykonávajte iba jemným krúživým "hladkaním" končekom prsta alebo dlaňou.
  Aplikácia sviečok v bodoch BL20, BL23, GV20 vyžaduje asistenciu druhej osoby, avšak ak sa cítite byť príliš unavení, ospalí, aplikáciu prosím v každom prípade zverte do rúk druhej osoby.
  Všeobecne sa body GV20, CV12, CV4, BL20, BL23, LI4, SP6, ST36 sa nepoužívajú v tehotenstve.
  Pri aplikácii v bode GV20 prosím dávajte si pozor aby Ste vlasy náhodou nepripálili
  Po aplikácii v bode GV20 môžete pociťovať mierne točenie hlavy, mierne bolesti hlavy, preto odporúčam kontrolovať dýchanie, teda dýchať hlbšie, alebo po aplikácii ľahnúť si na 5 - 10 minút. Je to prirodzená reakcia tela. Avšak ak reakcie tela na aplikáciu sviečky v bode GV20 sú príliš silné, prosím tento bod vyradte z terapie, tretí deň môžete urobiť prestávku v aplikácii sviečok, vykonávajte iba masáž uvedených bodov.
  Pri aplikácii v bode GV20 môžete používať tenkú papierovú utierku ako podklad, aby usadeniny v dolnej konci sviečky nezašpinili vlasy.
  V prípade, že pokožka reaguje začervenaním na styk so sviečkou (reakcia citlivejšej pokožky na včelie produkty, včelí vosk) prosím používajte papierovú utierku ako podklad.


Polypy na hrubom čreve a cysta na vaječníku

Žena medzi 40 a 50 rokov Polypy na hrubom čreve a cysta na vaječníku. Pomôžu mi telové sviečky? Ďakujem. • odporúčaná terapia

  +

  Dobrý deň, v prípade polypov na hrubom čreve žiaľ nemôžem sviečky odporučiť, ale v prípade cýst na vaječníku odporúčam vyskúšať nasledovnú terapiu. Nasledovná terapia je mienená ako podporná terapia pri výskyte cýst na vaječníkoch. Terapia môže podporovať vstrebávanie cýst. Bod CV6 má navyše pozitívny vplyv na črevá. Terapia trvá 21 - 24 dní. Po skončení terapie (21 - 24 dní) prosím vyhodnoťte výsledky, či sviečky pomohli v očakávanej miere, a ak Ste spokojní s výsledkami, je možné v terapii pokračovať. V prípade ale, že nezaznamenáte žiadne zlepšenie, pravdepodobne by ani dlhšia terapia nepriniesla požadované výsledky, a v terapii by som neodporúčal pokračovať.


  Výber vône
  všeobecne najlepšie Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV3, CV6 a Zigongxue(bod je párny)
  Body na masáž
  SP10, SP9, LR8, ST40, KI7, (body sú párne)


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode CV3 a 1x v bode CV6 - spolu teda 2 sviečky za daný deň.
  2. deň 1x v bode Zigongxue(pravý-ľavý) - spolu teda 1 sviečka za daný deň.
  3. deň 1x v bode Zigongxue(pravý-ľavý) - spolu teda 1 sviečka za daný deň.
  4. deň - prestávka -

  Masáž bodov
  SP10, SP9, LR8, ST40, KI7, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v tomto poradí, denne aspoň 1-krát.

  Uvedený 4-dňový terapeutický cyklus opakujte 5-6-krát (20-24 dní, spolu 20-24 sviečok ). Ďalej sa opierajte o vlastné pocity, teda ak si myslíte, že terapia pomohla v očakávanej miere, odporúčam s terapiou pokračovať. Po dosiahnutí požadovaného výsledku terapiu dokončite. Medzi aplikáciami v bodoch CV3 a CV6 odporúčam urobiť si aspoň 3-hodinovú prestávku, resp. môžete aplikovať napr. v CV3 v predpoludní a v CV6 popoludní.

  Výraz "pravý-ľavý"
  Sviečky v nich aplikujete tak, že začínate sviečku aplikovať napr. v pravom bode, a ak zhorí polovica sviečky (polovica vzdialenosti medzi horným koncom a červeným logom sviečky), tak vtedy z pravého bodu sa sviečka preloží do ľavého bodu, kde sa sviečka nechá dohorieť (k červenému logu). Z dolného konca počas preloženia môže vypadnúť usadenina. Preto v prípade potreby môžete používať tenkú papierovú utierku ako podklad.

  Ak niektorý z uvedených bodov určených na masáž je bolestivý aj na mierny tlak, prosím masáž bodu vykonávajte iba jemným krúživým "hladkaním" končekom prsta alebo dlaňou.
  Aplikácia sviečok v uvedených bodoch nevyžaduje asistenciu druhej osoby, avšak prosím sviečky kvôli bepečnosti neaplikujte ak Ste ospalí alebo príliš unavení.
  Všeobecne body CV3, CV6 a Zigongxue sa nepoužívajú v tehotenstve.
  V prípade, že pokožka reaguje začervenaním na styk so sviečkou (reakcia citlivejšej pokožky na včelie produkty, včelí vosk) prosím používajte papierovú utierku ako podklad.


Tinitus

Dobrý deň, mám problém s tinnitusom, pískanie v uchu s náhlym nástupom, rôzne zvuky v hlave s vysokým tónom ako cikády. Mám zhoršené pečeňové testy, zvýšený krvný tlak. • odporúčaná terapia

  +

  Tinitus patrí medzi "ochorenia", pri ktorom je ťažšie dosiahnuť dobré výsledky terapiou akupunktúrnych bodov. Zvyčajne je vždy spojené s dysharmóniu určitých orgánov, hlavne pečene, ako Ste aj Vy písali, alebo oslabením obličiek či prirodzeným starnutím. Napriek tomu odporúčam vyskúšať uvedenú terapiu, nakoľko konvenčná medicína neponúka žiadnu možnú terapiu. V prípade, že ani po 14 dní používania sviečok nezaznamenáte žiadne zlepšenie, v terapii neodporúčam pokračovať, nakoľko pravdepodobne ani dlhšia terapia by nepriniesla požadované výsledky. Prajem Vám úspešnú terapiu.


  Výber vône
  všeobecne najlepšie Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV12, CV9, TE17, GB8, GB20, BL20; posledné 4 body sú párne
  Body na masáž
  GB13, HT7, LR2; uvedené body sú párne


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode CV12 a 1x v bode CV9 - spolu teda 2 sviečky za daný deň.
  2. deň 1x v bode TE17(pravý-ľavý) a 1x v bode GB8(pravý-ľavý) - spolu teda 2 sviečky za daný deň.
  3. deň 1x v bode GB20(pravý-ľavý) a 1x v bode BL20(pravý-ľavý) - spolu teda 2 sviečky za daný deň.
  4. deň - prestávka -

  Masáž bodov
  TE5, TE3, GB43, ST40, LR2, SP9, (+LI4 - ak bolesti hlavy), obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v tomto poradí, denne aspoň 1-krát.

  Uvedený 4-dňový terapeutický cyklus opakujte 3-4-krát (12-16 dní, spolu 18-24 sviečok ). Ďalej sa opierajte o vlastné pocity, teda ak si myslíte, že terapia pomohla v očakávanej miere, je možné v nej pokračovať. Po zlepšení predĺžte intervaly aplikácie sviečok, t.j. predĺžte 1-dňovú prestávku na 2-3-dňovú. Po dosiahnutí požadovaného výsledku terapiu dokončite. Pri aplikácii v jednotlivých bodoch nie je nutné urobiť si prestávku (napr. sviečky v bodoch CV12 a CV9 môžete aplikovať jeden za druhým.

  Výraz "pravý-ľavý"
  Sviečky v nich aplikujete tak, že začínate sviečku aplikovať napr. v pravom bode, a ak zhorí polovica sviečky (polovica vzdialenosti medzi horným koncom a červeným logom sviečky), tak vtedy z pravého bodu sa sviečka preloží do ľavého bodu, kde sa sviečka nechá dohorieť (k červenému logu). Z dolného konca počas preloženia môže vypadnúť usadenina. Preto v prípade potreby môžete používať tenkú papierovú utierku ako podklad.

  Ak niektorý z uvedených bodov určených na masáž je bolestivý aj na mierny tlak, prosím masáž bodu vykonávajte iba jemným krúživým "hladkaním" končekom prsta alebo dlaňou.
  Aplikácia sviečok v bodoch TE17, GB8, GB20, BL20 vyžaduje asistenciu druhej osoby.
  Všeobecne body LI4, CV9, CV12 sa nepoužívajú v tehotenstve.
  V prípade, že pokožka reaguje začervenaním na styk so sviečkou (reakcia citlivejšej pokožky na včelie produkty, včelí vosk) prosím používajte papierovú utierku ako podklad.
  Aplikácia sviečok v bodoch TE17, GB8, GB20 vyžaduje zvýšenú pozornosť, prosím chráňte oči čistou šatkou, resp. dávajte si pozor aby Ste vlasy náhodou nepripálili. V uvedených bodoch prosím používajte tenkú papierovú utierku ako podklad pod sviečku aby sa vlasy od usadenín nezašpinili a aby sa usadeniny z dolného konca sviečky náhodou nevypadli počas odoberania sviečky na konci terapie.


Slabinová prietrž, tráviace ťažkosti, hučanie v uchu, bolesti chrbta

Slabinová prietrž 2x operovaná znovu obnovená.
Pohlavie pacienta: muž
Vek: 50 - 60 rokov
energické, svižné pohyby, zafarbenie tváre biela, jazyk ružový, nadmerné rozprávanie, osoba veselá, rozosmiata, sklon k radosti, strach z výšky, chodidlá teplé na dotyk, neznášanlivosť horúčavy, závraty so stratou rovnováhy, zhoršenie zraku, hučanie v uchu s náhlym nástupom, zvonenie v ušiach, bledá tvár, bolesti v chrbtici bolesti v oblasti ramena bolesti v oblasti krížovej kosti a vnútornej strany stehna bolesť sa zlepšuje tlakom, masážou boľavej oblasti chronická tupá pocit neúplného vymočenia číre zafarbenie moču nepravidelná, ale nie suchá stolica smäd bez túžby po pití premenlivý apetít nafúknutie brucha grganie, odgrgnutia vzduchom plyny v žalúdku škvrčanie v bruchu hemoroidy bez chute v ústach ospalosť počas dňa nepokojný spánok po neskorej večere plytké dýchanie bolesti v oblasti pupka a dolnej časti brucha bolesť a nafukovanie v bruchu bolesť v podbruší


 • odporúčaná terapia

  +

  Dobrý deň, pravdepodobne bude pre Vás sklamaním, ale pomocou sviečky žiaľ nemožno predchádzať obnoveniu prietrže. Uvedená terapia je zameraná na zmiernenie príznakov, ktoré Ste ďalej popísali.


  Výber vône
  všeobecne najlepšie Eukalyptus .
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  BL20(párny bod), GV4, CV10, CV12, ST28(párny bod), ST30(párny bod)
  Body na masáž
  LI10, PC6, LU7, ST36, ST43, ST44, SP6, KI6, LR5, LR3; uvedené body sú párne


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA - 1. týždeň
  1. deň 1x v bode BL20(pravá/ľavá)* a 1x v bode GV4 - spolu teda 2 sviečky za daný deň.
  2. deň - prestávka -
  3. deň 1x v bode CV12 a 1x v bode ST28(pravá/ľavá) - spolu teda 2 sviečky za daný deň.
  4. deň - prestávka -
  5. deň 1x v bode CV10 a 1x v bode ST30(pravá/ľavá) - spolu teda 2 sviečky za daný deň.
  6. deň - prestávka -
  7. deň - prestávka -

  Masáž bodov
  LI10, PC6, LU7, ST36, ST43, ST44, SP6, KI6, LR5, LR3, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v tomto poradí, denne aspoň 1-krát.

  Uvedený 7-dňový terapeutický cyklus opakujte 4-krát (28 dní, spolu 24 sviečok ). Potom nasleduje prestávka aspoň 1-týždeň. Ďalej sa opierajte o vlastné pocity, teda ak si myslíte, že terapia pomohla v očakávanej miere, je možné ju znovu opakovať. Po zlepšení predĺžte intervaly aplikácie sviečok, t.j. predĺžte 1-dňové prestávky na 2-dňové. Po dosiahnutí požadovaného výsledku terapiu dokončite.

  Pri aplikácii v jednotlivých bodoch nie je nutné urobiť si prestávku (napr. sviečky v bodoch BL20 a GV4 môžete aplikovať jeden za druhým.

  *Pozn.: výraz (pravá/ľavá) je uvedená pri párnych bodoch. Sviečky v nich aplikujete tak, že začínate sviečku aplikovať napr. v pravom bode, a ak zhorí polovica sviečky (polovica vzdialenosti medzi horným koncom a červeným logom sviečky), tak vtedy z pravého bodu sa sviečka preloží do ľavého bodu, kde sa sviečka nechá dohorieť (k červenému logu). Z dolného konca počas preloženia môže vypadnúť usadenina. V prípade potreby môžete používať tenkú papierovú utierku ako podklad. Vysvetlenie "párneho bodu" nájdete na ankasviecky.sk – Zóna terapia - Vysvetlivky/Aktívny bod +.

  Ak niektorý z uvedených bodov určených na masáž je bolestivý aj na mierny tlak, prosím masáž bodu vykonávajte iba jemným krúživým "hladkaním" končekom prsta alebo dlaňou.
  Aplikácia sviečok v bode BL20 vyžaduje asistenciu druhej osoby.
  Všeobecne body GV4, SP6, ST28 a ST30 sa nepoužívajú v tehotenstve.
  V prípade, že pokožka reaguje začervenaním na styk so sviečkou (reakcia citlivejšej pokožky na včelie produkty, včelí vosk) prosím používajte papierovú utierku ako podklad.


Chrápanie, začervenané oči, podráždenosť, impulzívnosť, absencia energie

Dobry den, rada by som poprosila o radu kam sa maju aplikovat sviecky ak chceme odstranit chrapanie. Dakujem velmi pekne za radu.
Pohlavie pacienta: muž
Vek: 50 - 60 rokov
Energické, svižné pohyby, slabosť, absencia energie a sily, začervenanie (na lícach), začervenané, zakrvavené oči, nadmerné rozprávanie, svrbenie pokožky, časté povzdychy, sklon k hnevu, zúrivosti (podráždenosť), ľahká popudlivosť, impulzívnosť


 • odporúčaná terapia

  +

  Dobrý deň, žiaľ neexistuje evidencia o tom, že východná medicína ako taká s využitím aktívnych-akupunktúrnych bodov tela by bola schopná túto problematiku riešiť (chrápanie). A nakoľko sviečky ANKA tiež fungujú na základe stimulácie aktívnych – akupunktúrnych bodov tela, žiaľ tiež by neboli schopné pretrvávajúci stav riešiť. Popísaná terapia bude skôr zameraná na zmiernenie ďalej popísaných príznakov, na zmiernenie podráždenosti.


  Výber vône
  všeobecne najlepšie najlepšie Levanduľa alebo Ylang – ylang alebo Fenikel.
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV6, CV12, GV20, Yintang
  Body na masáž
  GB13, HT7, LR2; uvedené body sú párne


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA - 1. týždeň
  1. deň 1x v bode GV20 a 1x v bode CV6 - spolu teda 2 sviečky za daný deň.
  2. deň 1x v bode CV12 a 1x v bode Yintang - spolu teda 2 sviečky za daný deň.
  3. deň - prestávka -

  Masáž bodov
  GB13, HT7, LR2, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v tomto poradí, denne aspoň 1-krát.

  Uvedený 3-dňový terapeutický cyklus opakujte 7-krát (21 dní, spolu 28 sviečok ). Potom nasleduje prestávka aspoň 1-týždeň. Ďalej sa opierajte o vlastné pocity, teda ak si myslíte, že terapia pomohla v očakávanej miere, je možné ju znovu opakovať. Po zlepšení predĺžte intervaly aplikácie sviečok, t.j. predĺžte 1-dňové prestávky na 2-3-dňové. Po dosiahnutí požadovaného výsledku terapiu dokončite. Pri aplikácii v jednotlivých bodoch nie je nutné urobiť si prestávku (napr. sviečky v bodoch GV20 a CV6 môžete aplikovať jeden za druhým.

  Ak niektorý z uvedených bodov určených na masáž je bolestivý aj na mierny tlak, prosím masáž bodu vykonávajte iba jemným krúživým "hladkaním" končekom prsta alebo dlaňou.
  Aplikácia sviečok v bodoch Yintang a GV20 vyžaduje asistenciu druhej osoby.
  Všeobecne body CV6, GV20 sa nepoužívajú v tehotenstve.
  V prípade, že pokožka reaguje začervenaním na styk so sviečkou (reakcia citlivejšej pokožky na včelie produkty, včelí vosk) posím používajte papierovú utierku ako podklad.
  Aplikácia sviečok v bodoch Yintang a GV20 vyžaduje zvýšenú pozornosť, prosím chráňte oči a dávajte si pozor aby Ste vlasy náhodou nepripálili. V uvedených bodoch prosím používajte tenkú papierovú utierku ako podklad pod sviečku aby sa vlasy od usadenín nezašpinili a v prípade bodu Yintang aby sa usadeniny z dolného konca sviečky náhodou nevypadli počas odoberania sviečky na konci terapie.


Neistá chôdza, depresia,

Dobry den mam uz 7 rokov problemy s chodzou, je taka neista zhorsuje sa stresom beriem antidepresiva. Mam taky pocit ze spadnem dakujem.


 • odporúčaná terapia

  +

  Uvedený 7-dňový terapeutický predpis používajte nasledovne:
  1. týždeň používajte predpis uvedený pod "Aplikácia sviečok ANKA - 1. týždeň". Od 2. týždňa už prosím používajte predpis " Aplikácia sviečok ANKA - od 2. týždňa".


  Výber vône
  všeobecne najlepšie Rumanček alebo Fenikel (pre body CV4, GV4, BL23 a GV20 by ale bolo najlepšie Ylang-ylang)
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV4, CV12, CV17, GV4, GV20, BL20(bod je párny), BL23(bod je párny), BL15(bod je párny)
  Body na masáž
  PC5, PC6, GB34, GB39, ST36, ST40, SP9, SP6, KI3, LR3; uvedené body sú párne


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA - 1. týždeň
  1. deň 1x v bode CV4 a 1x v bode GV20 - spolu teda 2 sviečky za daný deň.
  2. deň - prestávka -
  3. deň - prestávka -
  4. deň 1x v bode BL20(pravá-ľavá)* a 1x v bode GV4 - spolu teda 2 sviečky za daný deň.
  5. deň 1x v bode CV12 a 1x v bode CV17 - spolu teda 2 sviečky za daný deň.
  2. deň - prestávka -
  2. deň - prestávka -

  Aplikácia sviečok ANKA - od 2. týždňa
  1. deň 1x v bode CV4 a 1x v bode GV20 - spolu teda 2 sviečky za daný deň.
  2. deň - prestávka -
  3. deň 1x v bode BL20(pravá-ľavá)* a 1x v bode GV4 - spolu teda 2 sviečky za daný deň.
  4. deň - prestávka -
  5. deň 1x v bode BL23(pravá-ľavá)* a 1x v bode BL15(pravá-ľavá)* - spolu 2 sviečky za daný deň.
  6. deň - prestávka -
  7. deň 1x v bode CV12 a 1x v bode CV17 - spolu teda 2 sviečky za daný deň.

  Masáž bodov
  PC5, PC6, GB34, GB39, ST36, ST40, SP9, SP6, KI3, LR3, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v tomto poradí, denne aspoň 1-krát.

  Po zlepšení predĺžte intervaly aplikácie sviečok, t.j. predĺžte 1-dňové prestávky na 2-dňové. Po dosiahnutí požadovaného výsledku terapiu dokončite. Ak po mesiaci terapie nezbadáte žiadne zlepšenie, pravdepodobne by ani dlhšia terapia nepriniesla požadované výsledky preto v terapii by som neodporučil pokračovať.

  *Pozn.: výraz (pravá-ľavá) je uvedená pri párnych bodoch. Sviečky v nich aplikujete tak, že začínate sviečku aplikovať napr. v pravom bode, a ak zhorí polovica sviečky (polovica vzdialenosti medzi horným koncom a červeným logom sviečky), tak vtedy z pravého bodu sa sviečka preloží do ľavého bodu, kde sa sviečka nechá dohorieť (k červenému logu). Z dolného konca počas preloženia môže vypadnúť usadenina.
  Vysvetlenie "párneho bodu" nájdete vyššie vpravo - Vysvetlivky/Aktívny bod +.

  Pri aplikácii v jednotlivých bodoch nie je nutné urobiť si prestávku (napr. sviečky v bodoch CV4 a GV20 môžete aplikovať jeden za druhým.


  Ak niektorý z uvedených bodov určených na masáž je bolestivý aj na mierny tlak, prosím masáž bodu vykonávajte iba jemným krúživým "hladkaním" končekom prsta alebo dlaňou.
  Aplikácia sviečok v bodoch CV4, GV20, BL23, BL15, BL20 vyžaduje asistenciu druhej osoby.
  Všeobecne body GV4, CV4, SP6, GV20 sa nepoužívajú v tehotenstve.
  V prípade, že pokožka reaguje začervenaním na styk so sviečkou (reakcia citlivejšej pokožky na včelie produkty, včelí vosk) posím používajte papierovú utierku ako podklad.
  Aplikácia sviečok v bode GV20 vyžaduje zvýšenú pozornosť, prosím chráňte vlasy aby Ste ich náhodou nepripálili, a môžete používať tenkú papierovú utierku ako podklad pod sviečku aby sa vlasy od usadenín nezašpinili.
  V prípade, že ste prekonali infarkt srdca alebo žijete s operovaným srdcom, prosím bod CV17 a BL15 nepoužívať!


Bolesti chrbta, slabosť končatín, tinitus, absencia energie, ťažkosti pri močení, zlé trávenie hypertenzia, prechladnutie, depresie, pocit smútka

Pohlavie pacienta: žena
Vek: medzi 50 a 60
Príznaky: nadváha, ťažkopádne, nesmelé, mdlé, pomalé pohyby, zhrbená chôdza, vyčerpanosť, únava, slabosť, absencia energie a sily, psychická a fyzická únava, rýchla únava, začervenanie (na lícach), zarmútený pohľad, mimovoľný pohyb očí, slabý, mäkký hlas, neochota rozprávať, pokožka suchá, fádna, svrbenie pokožky, časté povzdychy, sklon k zamýšlaniu, hĺbavosť, sklon k smútku, sklon k strachu, pocit neistoty, sklesnutosť, depresie, pocit stiesnenosti, smútku a strachu,,, pocit chladu v nohách neznášanlivosť chladu denné spontánne potenie ( pri menšej fyzickej námahe alebo aj bez fyzickej námahy), nočné potenie, klasické príznaky prechladnutia bez potenia, bolesti hlavy jednostranné, chronická bolesť, tupá bolesť, bolesť sa zhoršuje vo vetre alebo v zime, bolesť sa zhoršuje s únavou, bolesti hlavy v spánkovej oblasti, bolesti v oblasti zátylku a spánkov, bolesti horšie počas dňa, závraty so stratou rovnováhy rozmazané videnie, lietajúce vločky, škvrny pred okom, suché oči, chronické hučanie v uchu, zvonenie v ušiach, postupné zníženie sluchu (až hluchota), nádcha, bolesti a napnutie svalov chrbta, slabosť svalov chrbta, bolesti v chrbtici, bolesti v oblasti chrbta a ramena, bolesti v oblasti ramena, bolesti v oblasti horných končatín, pocit slabosti v horných končatinách, pocit tŕpnutia a chladu v horných končatinách, bolesti v oblasti horných končatín, lopatiek, krku, bolesti v oblasti zadnej strany ramennej kosti a predlaktia, bolesti predlaktia a v prstoch rúk, slabosť dolných končatín, slabosť končatín a pocit chladu v nich, slabosť a stŕpnutie dolných končatín, nôh, bolesti a opuchy dolných končatín, bolesti v kĺboch nôh, bolesti v oblasti krížovej kosti a vnútornej strany stehna, bolestivé spazmatické prejavy zo strany močovo-pohlavných orgánov, zhoršenie pohybu malíčka na nohe, bolesť sa zlepšuje teplom, pocit neúplného vymočenia, bolesť pri močení, číre zafarbenie moču, časté močenie, premenlivý apetít, plnosť, nadúvanie po jedle, uprednostňovanie teplých alebo horúcich jedál, nafúknutie brucha, grganie, odgrgnutia vzduchom, plyny v žalúdku, spomalené trávenie, zlé trávenie, bez chute v ústach, často prerušovaný spánok, bolesti v hypochondriu (pod rebrovým oblúkom), vysoký krvný tlak, dýchavičnosť pri fyzickej námahe, ťažké a hlboké nádychy, zníženie sexuálnej potreby,


 • odporúčaná terapia

  +

  Uvedený 7-dňový terapeutický predpis používajte nasledovne:
  Opakujte ho 3-krát po sebe (21 dní, spolu 33 sviečok) tak ako je uvedený vyššie, po ktorom nasleduje 1 týždňová prestávka. V prípade, že sa Váš zdravotný stav zlepšil v miere Vašich očakávaní, môžete v terapii pokračovať v predĺžených intervaloch, t.j. sviečky aplikujete už len každý druhý deň. Po dosiahnutí požadovaného výsledku terapiu dokončite. V prípade potreby je možné terapiu kedykoľvek opakovať. Ak po 4 týždňoch terapie (21 dní + 7 dňová prestávka) nezbadáte žiadne zlepšenie, pravdepodobne by ani dlhšia terapia nepriniesla požadované výsledky preto v terapii by som neodporučil pokračovať. Pri aplikácii v jednotlivých bodoch nie je nutné urobiť si prestávku (napr. sviečky v bodoch CV4 a CV9 môžete aplikovať jeden za druhým. Úspešnosť terapie vo veľkom miere závisí od toho, či ide o funkčnú poruchu orgánov, bez fyzikálnych zmien. V prípade fyzikálnych zmien dotknutých orgánov požadované zlepšenie sa žiaľ dosiahne oveľa ťažšie a často je možné dosiahnuť len zmiernenie príznakov. Prajem aby terapia bola čo najúčinnejšia.


  Výber vône
  najlepšie Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV4, CV9, CV12, CV17, GV14, BL20(bod je párny), ST21(bod je párny), ST30(bod je párny), LR13(bod je párny), BL12(bod je párny), BL15(bod je párny)
  Body na masáž
  SI19, TE5, TE6, TE16, GB2, GB39, GB40, LU9, HT8, LR3, LR8, SP6, BL63; uvedené body sú párne


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  + masáž bodov
  1. deň 1x v bode BL20(pravá-ľavá)* - spolu 1 sviečka za daný deň.
  + masáž bodov: SP9, SP6, KI7 , obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v uvedenom poradí, 1-2x za daný deň.
  2. deň 1x v bode CV4 a 1x v bode CV9 - spolu teda 2 sviečky za daný deň.
  + masáž bodov: GB2, TE16, SI19, SP9, SP6, KI7, GB39, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v uvedenom poradí, 1-2x za daný deň.
  3. deň 1x v bode CV12 a 1x v bode ST21(pravá-ľavá) - spolu teda 2 sviečky za daný deň.
  + masáž bodov: PC6, SP6, LR3, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v uvedenom poradí, 1-2x za daný deň.
  4. deň 1x v bode LR13(pravá-ľavá) - spolu 1 sviečka za daný deň.
  + masáž bodov: TE6, PC6, GB40, LR3, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v uvedenom poradí, 1-2x za daný deň.
  5. deň 1x v bode ST30(pravá-ľavá) - spolu 1 sviečka za daný deň.
  + masáž bodov: PC6, LR8, LR3, BL63, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v uvedenom poradí, 1-2x za daný deň.
  6. deň 1x v bode GV14 a 1x v bode BL12(pravá-ľavá) - spolu teda 2 sviečky za daný deň.
  + masáž bodov: TE16, SI19, TE5, LU9, SP9, KI7, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v uvedenom poradí, 1-2x za daný deň.
  7. deň 1x v bode CV17 a 1x v bode BL15(pravá-ľavá) - spolu teda 2 sviečky za daný deň.
  + masáž bodov: TE16, SI19, LU9, HT8, SP9, SP6, KI7, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v uvedenom poradí, 1-2x za daný deň.

  *Pozn.: výraz (pravá-ľavá) je uvedená pri párnych bodoch. Sviečky v nich aplikujete tak, že začínate sviečku aplikovať napr. v pravom bode, a ak zhorí polovica sviečky (polovica vzdialenosti medzi horným koncom a červeným logom sviečky), tak vtedy z pravého bodu sa sviečka preloží do ľavého bodu, kde sa sviečka nechá dohorieť (k červenému logu). Z dolného konca počas preloženia môže vypadnúť usadenina.
  Vysvetlenie "párneho bodu" nájdete vyššie vpravo - Vysvetlivky/Aktívny bod +.

  Masážne body GB2 a SI19 sú v tesnej blízkosti, preto v prípade, že sú uvedené spolu, nemusíte ich oddelene masírovať, ale premasírujte túto oblasť krúživým pohybom.
  V prípade bodu TE16 tiež je lepšie ak namiesto bodovej masáže uvedenú oblasť jemne premasírujete dvomi prstami.
  Pri aplikácii v jednotlivých bodoch nie je nutné urobiť si prestávku (napr. sviečky v bodoch CV4 a CV9 môžete aplikovať jeden za druhým.


  Ak niektorý z uvedených bodov určených na masáž je bolestivý aj na mierny tlak, prosím masáž bodu vykonávajte iba jemným krúživým "hladkaním" končekom prsta alebo dlaňou.
  Aplikácia sviečok v bodoch GV14, BL20, BL12, BL15 vyžaduje asistenciu druhej osoby.
  Všeobecne body GV4, SP6, ST21, ST30, CV9, LR13 sa nepoužívajú v tehotenstve.
  V prípade, že pokožka reaguje začervenaním na styk so sviečkou (reakcia citlivejšej pokožky na včelie produkty, včelí vosk) posím používajte papierovú utieku ako podklad.


Bronchiálna astma, depresie, vyčerpanosť, bolesti chrbta, úzkostlivé stavy, bolesti hlavy

Pohlavie pacienta: žena
Vek: štyridsiatnička
Príznaky: zhrbená chôdza, vyčerpanosť, únava, psychická a fyzická únava, začervenanie (na lícach),začervenané, zakrvavené oči, postupná strata hlasu, svrbenie pokožky, časté povzdychy, sklon k strachu, pocit neistoty, sklesnutosť, depresie, pocit stiesnenosti, smútku a strachu, strach z výšky, pocit zimnice, pocit studeného tela bez vonkajších znakov ochorenia (bez horúčky), nočné potenie, bolesti v zadnej časti hlavy alebo v zátylku, závraty zhoršujúci sa únavou, suché oči, hluchota (alebo zníženie sluchu) s náhlym nástupom, sucho v ústach, choroby hrdla, opuchnutie sliznice hrdla, opuchy v oblasti dolnej sánky a krku, bolesti v oblasti krku, hypotónia svalov zátylka a chrbtici (ochabnutie), bolesti v chrbtici, bolesti v oblasti ramena, bolesti a kŕče v oblasti stehna a lýtka, bolesť sa zlepšuje tlakom, masážou boľavej oblasti, bolesti chrbta chronická tupá,číre zafarbenie moču, časté močenie, striedajúca hnačka a zápcha, sucho v ústach s túžbou po pití, nedostatok chuti do jedla - absencia, strata apetítu, plnosť, nadúvanie po jedle,nafúknutie brucha, škvrčanie v bruchu, nutkanie na zvracanie, ospalosť počas dňa, nočné mory alebo niekedy násilné sny, nepokojný spánok po neskorej večere, bronchiálna astma, bolesti v oblasti kľúčnej kosti a hrudného koša, vysoký krvný tlak, dýchavičnosť pri fyzickej námahe, bolesť a nafukovanie v bruchu, silné menštruačné krvácanie, krvné zrazeniny, biely výtok z pošvy, zníženie sexuálnej potreby.


 • odporúčaná terapia

  +

  Uvedený 7-dňový terapeutický predpis opakujte 2-krát (14 dní, spolu 26 sviečok) po ktorom nasleduje 7 dňová prestávka. Po 7 dňovej prestávke by som odporučil terapiu znovu opakovať. V prípade, že po prvých 14 dní terapie nezbadáte žiadne zlepšenie, pravdepodobne by ani dlhšia terapia nepriniesla požadované výsledky preto v terapii by som neodporučil pokračovať. Pri aplikácii v jednotlivých bodoch nie je nutné urobiť si prestávku (napr. sviečky v bodoch GV20 a GV4 môžete aplikovať jeden za druhým, rovnako postupujete aj v prípade párnych bodov (napr. BL13 pravý a ľavý). Alebo môžete aj tak, že predpoludním/ráno aplikujete jednu sviečku a popoludní/večer aplikujete druhú sviečku.


  Výber vône
  najlepšie Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  Dingchuan, BL13(bod je párny) CV15, BL15(bod je párny), GV4, GV20, GB20(bod je párny), SP15(bod je párny)
  Body na masáž
  LU10, HT8, SP8, HT5, KI6, PC7, GB13, ST36, KI10, ST44, LR8, ST45, SP15, BL47, SP6, LU7; uvedené body sú párne


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  + masáž bodov
  1. deň 1x v bode Dingchuan(pravý) a 1x v bode Dingchuan(ľavý) - spolu teda 2 sviečky za daný deň.
  + masáž bodov: LU7, KI10, KI6, ST44, ST45 , obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v uvedenom poradí, 1-2x za daný deň.
  2. deň 1x v bode BL13(pravý) a 1x v bode BL13(ľavý) - spolu teda 2 sviečky za daný deň.
  + masáž bodov: HT5, HT8, PC7, LU10, KI10, LR8, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v uvedenom poradí, 1-2x za daný deň.
  3. deň 1x v bode BL15(pravý) a 1x v bode BL15(ľavý)- spolu teda 2 sviečky za daný deň.
  + masáž bodov: HT5, HT8, PC7, LU10, KI10, KI6, ST36, LR8, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v uvedenom poradí, 1-2x za daný deň.
  4. deň 1x v bode CV15 - spolu teda 1 sviečka za daný deň.
  + masáž bodov: HT5, LU7, SP8, LR8, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v uvedenom poradí, 1-2x za daný deň.
  5. deň 1x v bode GV20 a 1x v bode GV4 - spolu teda 2 sviečky za daný deň
  + masáž bodov: SP8, LR8, KI10, ST36, ST44 ST45, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v uvedenom poradí, 1-2x za daný deň.
  6. deň 1x v bode GB20(pravý) a 1x v bode GB20(ľavý) - spolu teda 2 sviečky za daný deň.
  + masáž bodov: PC7, HT8, LU7, LU10, SP8, ST36, ST44, ST45, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v uvedenom poradí, 1-2x za daný deň.
  7. deň 1x v bode SP15(pravý) a 1x v bode SP15(ľavý) - spolu teda 2 sviečky za daný deň.
  + masáž bodov: LU7, KI10, KI6, SP6, ST36, ST44, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v uvedenom poradí, 1-2x za daný deň.

  Pri aplikácii v jednotlivých bodoch nie je nutné urobiť si prestávku (napr. sviečky v bodoch GV20 a GV4 môžete aplikovať jeden za druhým, rovnako postupujete aj v prípade párnych bodov (napr. BL13 pravý a ľavý). Alebo môžete aj tak, že predpoludním/ráno aplikujete jednu sviečku a popoludní/večer aplikujete druhú sviečku.


  Ak niektorý z uvedených bodov určených na masáž je bolestivý aj na mierny tlak, prosím masáž bodu vykonávajte iba jemným krúživým "hladkaním" končekom prsta alebo dlaňou.
  Aplikácia sviečok v bodoch GV20 a GB20 vyžaduje zvýšenú pozornosť, prosím chráňte vlasy aby Ste ich náhodou nepripálili, v prípade bodu GV20 môžete používať tenkú papierovú utierku ako podklad pod sviečku.
  Aplikácia sviečok v bodoch Dingchuan, GV4, BL13, BL15, GV20, GB20 vyžaduje asistenciu druhej osoby.
  Všeobecne body GV4, GV20, SP6, SP15 sa nepoužívajú v tehotenstve.
  V prípade, že pokožka reaguje začervenaním na styk so sviečkou (reakcia citlivejšej pokožky na včelie produkty, včelí vosk) posím používajte papierovú utieku ako podklad.
  V prípade, že ste prekonali infarkt srdca alebo žijete s operovaným srdcom, prosím bod CV15 a BL15 nepoužívať!


Zvýšenie tvorby žalúdočnej kyseliny

Zvýšenie tvorby žalúdočnej kyseliny.


 • odporúčaná terapia

  +

  Dobrý deň, v dotazníku Ste uviedli ako prvotný problém zvýšenú tvorbu žalúdočnej kyseliny. Uvedená terapia môže zmierňovať uvedenú problematiku. V prípade, že počas navrhnutej 21-dňovej terapie nezaznamenáte žiadne zlepšenie zdravotného stavu, v terapii neodporúčam pokračovať, lebo pravdepodobne by ani dlhšia terapia nepriniesla požadované výsledky.


  Výber vône
  najlepšie Prírodná
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV13, BL21(bod je párny)
  Body na masáž
  ST34, ST39, ST44, ST45, (body sú párne)

  Ak niektorý z uvedených bodov určených na masáž je bolestivý aj na mierny tlak, prosím masáž bodu vykonávajte iba jemným krúživým "hladkaním" končekom prsta alebo dlaňou.
  Aplikácia sviečok v bode BL21 vyžaduje asistenciu druhej osoby.
  V prípade alergickej reakcie pokožky pri styku so sviečkou (alergia na včelie produkty, silnejšie začervenanie na mieste aplikácie) prosím používajte ako podklad papierovú utierku či gázu.


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode CV13
  2. deň 1x v bode BL21(pravý) a 1x v bode BL21(ľavý)
  3. deň - prestávka -

  Uvedený 3-dňový terapeutický predpis opakujte 7-krát (21 dní a spolu 21 sviečok). V prípade zlepšenia predĺžte intervaly aplikácie, po ústupe príznakov terapiu dokončite. V prípade, že po prvých 21 dní terapie nezbadáte žiadne zlepšenie, pravdepodobne by ani dlhšia terapia nepriniesla požadované výsledky preto v terapii neodporúčam pokračovať. Pri aplikácii v bodoch BL21(pravý) a BL21(ľavý) nie je nutné urobiť si prestávku, sviečky teda môžete aplikovať jeden za druhým. Alebo môžete aj tak, že predpoludním/ráno aplikujete v BL21(pravý) a popoludní/večer aplikujete v BL21(ľavý).  Masáž bodov
  ST34, ST39, ST44, ST45, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v tomto poradí, denne 1 alebo 2-krát.


Sklesnutosť, depresie, únava, bolesti hlavy

Pohlavie pacienta: muž
Vek: dvadsiatnik
Príznaky: psychická a fyzická únava, zhrbená chôdza, začervenanie (na lícach), zarmútený pohľad, postupná strata hlasu, pokožka suchá, fádna, časté povzdychy, sklesnutosť, depresie, pocit chladu v nohách, nočné potenie, bolesti hlavy, bolesť hlavy sa zlepšuje v lahu, zvýšené slzenie a bolesť v očiach, zvonenie v ušiach, smäd bez túžby po pití, ospalosť počas dňa.


 • odporúčaná terapia

  +

  Uvedený 7-dňový terapeutický predpis opakujte 3-krát (21 dní a spolu 24 sviečok). V prípade, že pozorujete zlepšenie, aké Ste očakávali odporúčam urobiť si 1 max. 2- týždňovú prestávku a terapiu znovu opakovať (teda znovu 21 dní). V prípade, že po prvých 21 dní terapie nezbadáte žiadne zlepšenie, pravdepodobne by ani dlhšia terapia nepriniesla požadované výsledky preto v terapii neodporúčam pokračovať.


  Výber vône
  najlepšie Levanduľa (alebo Rumanček, Eukalyptus)
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV4, CV6, CV12, CV17, GV20, GV23, BL15(bod je párny)
  Body na masáž
  LU7, PC7, KI6; HT6, PC7, SI3, KI6; ST8, TE5, LI4, SI5, LR8, GB43; uvedené body sú párne

  Ak niektorý z uvedených bodov určených na masáž je bolestivý aj na mierny tlak, prosím masáž bodu vykonávajte iba jemným krúživým "hladkaním" končekom prsta alebo dlaňou.
  Aplikácia sviečok v bodoch GV20, GV23 vyžaduje zvýšenú pozornosť, prosím chráňte vlasy aby Ste ich náhodou nepripálili, v prípade bodu GV23 chráňte oči čistou šatkou a používajte tenkú papierovú utierku ako podklad pod sviečku (aj GV20).
  Aplikácia sviečok v bodoch BL15, GV20, GV23 vyžaduje asistenciu druhej osoby.
  Všeobecne body LI4, CV6, CV4 a CV12 sa nepoužívajú v tehotenstve.
  V prípade vážneho ochorenia srdca alebo ak ste prekonali infarkt srdca, prosím bod CV17 nepoužívat!


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  + masáž bodov
  1. deň 1x v bode CV6 a 1x v bode CV17 - spolu teda 2 sviečky za daný deň.
  + masáž bodov: LU7, PC7, KI6, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v uvedenom poradí, 1-2x za daný deň.
  2. deň 1x v bode BL15(pravý) a 1x v bode BL15(ľavý) - spolu teda 2 sviečky za daný deň.
  + masáž bodov: HT6, PC7, SI3, KI6, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v uvedenom poradí, 1-2x za daný deň.
  3. deň - prestávka -
  4. deň - prestávka -
  5. deň 1x v bode CV12 a 1x v bode GV23/GV20 - spolu teda 2 sviečky za daný deň
  + masáž bodov: ST8, TE5, LI4, SI5, LR8, GB43, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v uvedenom poradí, 1-2x za daný deň.
  6. deň 1x v bode CV4 a 1x v bode CV15 - spolu teda 2 sviečky za daný deň.
  + masáž bodov: HT6, PC7, SI3, KI6, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v uvedenom poradí, 1-2x za daný deň.
  7. deň - prestávka -

  Pri aplikácii v jednotlivých bodoch nie je nutné urobiť si prestávku (napr. sviečky v bodoch CV6 a CV17 môžete aplikovať jeden za druhým. Alebo môžete aj tak, že predpoludním/ráno aplikujete v CV6 a popoludní/večer aplikujete v CV17. Rovnako postupujete aj s párnym bodom BL15, kde jednu sviečku aplikujete za druhým (pravý, potom ľavý bod).Žlčníkové kamene, zápal pankreasu

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť ako používať telové sviečky pri žlčníkových kameňoch a akútnom zápale pankreasu. Vopred ďakujem.


 • odporúčaná terapia

  +

  (Terapia bola navrhnutá s predpokladom, že žlčníkové kamene a zápal pankreasu postihuje jednu a tú istú osobu) Nasledovná terapia môže zmierniť prejavy ochorení, zmierniť bolesť a zápal pankreasu resp. žlčníka. Kľúčovým faktorom pri ozdravovacom procese môže byť aj trvalá zmena stravovacích návykov. V každom prípade ale prosím ostante v kontakte s Vašim odborným lekárom a túto terapiu nepoužívajte ako náhradu za predpísanú lekársku liečbu.


  Výber vône
  najlepšie Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV6, CV13, GV9, GB24(bod je párny), BL19(bod je párny)
  Body na masáž
  LI11, PC6 (body sú párne)

  Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho bodovou masážou, ale iba jemným krúživým "hladkaním" dlaňou alebo končekom prstov.
  Aplikácia sviečok v bodoch GV9, BL19 a GB24 vyžaduje asistenciu druhej osoby.
  Všeobecne bod CV6 sa nepoužíva v tehotenstve.


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode CV6 a 1x v bode CV13
  2. deň 1x v bode GB24(pravý) a 1x v bode BL19(pravý)
  3. deň 2x v bode GV9

  Tento 3-dňový cyklus opakujte podľa potreby tak ako je uvedené vyššie. Po zlepšení zdravotného stavu predĺžte intervaly aplikácie (t.j. sviečky aplikujte už len každý druhý deň). Po výraznom zlepšení a ústupe príznakov terapiu dokončite. Uvedený terapeutický cyklus môžete aj modifikovať a prispôsobiť vlastným potrebám, keď zistíte, že niektorý z používaných bodov pomáha výraznejšie. Sviečky v rámci jedného dňa môžete aplikovať jeden za druhým bez prestávky, okrem bodu GV9, kde odporúčam prvú sviečku aplikovať v predpoludnajších/ranných hodinách, a druhú sviečku v rovnakom bode v popoludnajších/večerných hodinách.
  V prípade, že ani po 14 dní terapie nezaznamenáte žiadne zlepšenie zdravotného stavu, v terapii neodporúčam pokračovať, lebo pravdeodobne ani dlhšia terapia by nepriniesla požadované výsledky.  Masáž bodov
  LI11, PC6, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v tomto poradí, denne 1-2 -krát.


Bartholiniho žľaza, absces

Po menzese sa mi vytvoril absces v bartholiniho žľaze na ľavej strane. Počas menzesu ma tam škrela vložka a bolela ma z toho horná časť stehna. Je pomerne bolestivý. Ale bolesť ustupuje. Absces sa už nerozvíja, ale ani nezmenšuje. Teplotu nemám. Robí mi dobre teplá sprcha a teplo. Chcela by som sa vyhnúť chirurgickému zákroku, preto by ma zaujímalo, či sviečka nedokáže tento zápal vytiahnuť, resp. vysušiť. Mám to po prvý raz. Ďakujem.


 • odporúčaná terapia

  +

  Keď pri bartolinitíde (zápal Bartholiniho žlazy) už dôšlo k tvorbe abscesu sa zvyčajne už odporúča chirurgický zákrok. Táto terapia všeobecne môže pomáhať pri problémoch v oblasti genitálii ako bolesti, opuchy, zápal, cysty a reguluje menštruáciu, ale prosím zvážte možnosť operácie, nakoľko terapia sviečkami nanahrádza lekársku starostlivosť.
  V prípade, že ani 7 dní od začiatku terapie nezaznamenáte žiadne zlepšenie, pravdepodobne ani dlhšia terapia neprinesie požadované výsledky, preto v terapii by som neodporúčal pokračovať. V každom prípade Vám držím palce, aby sa Váš zdravotný stav zmenil k lepšiemu.


  Výber vône
  najlepšie Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  LR11(bod je párny), ST30(bod je párny), CV2, CV3
  Body na masáž
  KI3, KI2, LR8, LR3, ST40 (body sú párne)

  Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho bodovou masážou, ale iba jemným krúživým "hladkaním" dlaňou alebo končekom prstov.
  Všeobecne body CV2 a CV3 sa nepoužívajú v tehotenstve, jeho použitie môže navodiť pôrod.


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode CV2 a 1x v bode ST30(ľavý)
  2. deň 1x v bode CV3 a 1x v bode LR11(ľavý)

  Tento 2-dňový cyklus opakujte 4-krát tak ako je uvedené vyššie. Po zlepšení zdravotného stavu predĺžte intervaly aplikácie (t.j. sviečky aplikujte už len každý druhý deň). Po výraznom zlepšení a ústupe príznakov terapiu dokončite. Uvedený terapeutický cyklus môžete aj modifikovať a prispôsobiť vlastným potrebám, keď zistíte, že niektorý z používaných bodov pomáha výraznejšie. Sviečky v rámci jedného dňa môžete aplikovať jeden za druhým bez prestávky, teda napr. po aplikácii v bode CV2 môžete hneď aplikovať sviečku aj v bode ST30(ľavý).
  V prípade, že po 4 opakovaniach (po 7-8 dní) nezaznamenáte žiadne zlepšenie zdravotného stavu, v terapii neodporúčam pokračovať, lebo pravdeodobne ani dlhšia terapia by nepriniesla požadované výsledky.  Masáž bodov
  KI3, KI2, LR8, LR3, ST40, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v tomto poradí, denne 1-2 -krát. Uvedené body môžete namiesto bodovej masáže aj jemne popichávať koktejlovými napichovátkami (prosím nie ihlou)


Poruchy trávenia a menštruačného cyklu

Pacient žena.
Príznaky: sucho v ústach a silný pocit smädu, túžba po studených nápojov, nadmerná chuť do jedla, plnosť, nadúvanie po jedle, nafúknutie brucha, grganie, odgrgnutia vzduchom, pocit preplnenia brucha, žalúdka, nutkanie na zvracanie, ospalosť počas dňa, dýchavičnosť pri fyzickej námahe, bolesť a nafukovanie v bruchu, poruchy menštruačného cyklu, zvýšenie sexuálnej potencie.


 • odporúčaná terapia

  +

  Nasledovnú terapiu prosím používajte ako pomocnú podpornú liečbu. Prosím nepoužívajte tento predpis ako náhradu odbornej lekárskej starostlivosti.
  V prípade, že 14 - 21 dní od začatku terapie nezaznamenáte žiadne zlepšenie, pravdepodobne ani dlhšia terapia neprinesie požadované výsledky, preto v terapii by som neodporúčal pokračovať.


  Výber vône
  najlepšie Levanduľa alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  BL17(bod je párny), CV12, CV13, CV3
  Body na masáž
  PC6, ST36, ST44, SP10, SP6, SP4, LR3 (body sú párne)

  K aplikácii sviečok v bodoch BL17 je potrebná asistencia druhej osoby.
  Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho bodovou masážou, ale iba jemným krúživým "hladkaním" dlaňou alebo končekom prstov.
  Všeobecne bod CV3 sa nepoužíva v tehotenstve, jeho použitie môže navodiť pôrod.


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode CV12 (CV13) a 1x v bode CV3
  2. deň 1x v bode BL17(pravý), 1x v bode BL17(ľavý)

  Tento 2-dňový cyklus opakujte 7-10 -krát tak ako je uvedené vyššie. Po zlepšení zdravotného stavu predĺžte intervaly aplikácie (t.j. sviečky aplikujte už len každý druhý deň). Po výraznom zlepšení a ústupe príznakov terapiu dokončite. V terapii body CV12 a CV13 striedajte, t.j. raz aplikujte v bode CV12 a v ďalšom cykle v bode CV13, alebo podľa vlastných zistení používajte ten bod ktorú cítite, že je efektívnejší. CV13 je skôr pri stavoch keď s tráviacimi ťažkosťami sú spojené aj búšenie srdca, nespavosť, pocit úzkosti alebo pocit tepla v tele či v hrudnej koši. Uvedený terapeutický cyklus môžete aj modifikovať a prispôsobiť vlastným potrebám. Terapiu je možné kedykoľvek opakovať. V prípade párnych bodov ako je BL17 (pravý-ľavý bod) sviečky je možné aplikovať jeden za druhým bez prestávky.  Masáž bodov
  PC6, ST36, ST44, SP10, SP6, SP4, LR3, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v tomto poradí, denne 1-2 -krát. Uvedené body môžete namiesto bodovej masáže aj jemne popichávať koktejlovými napichovátkami (prosím nie ihlou)


Osteoporóza

Dobrý deň, prosím vás dá sa liečiť sviečkami osteoporóza? Ďakujem


Dobrý deň, sviečky žiaľ nemôžem odporučiť na terapiu osteoporózy, ale čo určite pomôže a môže zvrátiť nepriaznivý úbytok kostnej hmoty je kombinácia doplnkov výživy s vápnikom a vitamínom D plus cvičenie so závažiami. Cvičenie so závažiami totiž stimuluje svaly k rastu a na rast svalovej hmoty-sily telo reaguje posilnením kostry, zabudovaním vápnika do kostí. Keď nemáte skúsenosti s cvičením so závažiami a máte na to možnosť, v každej serióznejšej posilovni majú osobného trénera, čo vás naučí správne pracovať so závažiami, a osvojené cviky neskoršie môžete praktizovať aj v domácom prostredí. V akomkoľvek veku odporúčam.

Trochu zažltlé bielka, nechuť do jedla, tmavá moč, strata chuti do jedla

Pacient muž.
Príznaky: slabosť, absencia energie a sily, tvár žltkastá, zarmútený pohľad, svrbenie pokožky, žltnutie pokožky, časté povzdychy, sklon k zamýšlaniu, hĺbavosť, nočné potenie, žlté očné bielka, hučanie v uchu s náhlym nástupom, sucho v ústach, tmavé zafarbenie moču, strata apetítu, škvrčanie v bruchu, ospalosť počas dňa, bolesť v oblasti hrudníka, zníženie sexuálnej potencie
Prechladnutie - akútny stav so zimnicou


 • odporúčaná terapia

  +

  Nasledovnú terapiu prosím používajte ako pomocnú podpornú liečbu. Prosím nepoužívajte tento predpis ako náhradu odbornej lekárskej starostlivosti.
  Pre podozrenie z akútneho či chronického zápalu žlčníka, ktorá môže viesť k poškodeniu žlčníka, pečene a pankreasu, prosím v každom prípade navštívte Vášho odborného lekára.
  Terapiu pre akútne prechladnutie so zimnicou nájdete v Zóne Terapia > prechladnutie, chrípka. Uprednostnite terapiu ochorenia, ktorú považujete za urgentnejšiu.


  Výber vône
  najlepšie Fenikel alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  LR14(pravý), GB24(pravý), BL19(obojstranne), GV9, CV4, CV12
  Body na masáž
  PC6, HT7, LU7, SP9, SP6, GB34, KI10, KI6, KI3, LR3 (body sú párne)

  K aplikácii sviečok v bodoch BL19 a GV9 je potrebná asistencia druhej osoby.
  Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho bodovou masážou, ale iba jemným krúživým "hladkaním" dlaňou alebo končekom prstov.
  Všeobecne body CV4, SP6 sa nepoužívajú v tehotenstve, ich použitie môže navodiť pôrod.


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode LR14(pravý) a 1x v bode GB24(pravý)
  2. deň 1x v bode BL19(pravý), 1x v bode BL19(ľavý) a 1x v bode GV9 (spolu 3 sviečky za daný deň)
  3. deň 1x v bode CV4 a 1x v bode CV12
  Tento 3-dňový cyklus opakujte 3-krát tak ako je uvedené vyššie. Po 3 opakovaniach (teda po 9 dní) alebo po zlepšení zdravotného stavu predĺžte intervaly aplikácie (t.j. sviečky aplikujte už len každý druhý deň). Po výraznom zlepšení a ústupe príznakov terapiu dokončite. Terapiu je možné kedykoľvek opakovať. V prípade párnych bodov ako je BL19 (pravý-ľavý bod) sviečky je možné aplikovať jeden za druhým bez prestávky.  Masáž bodov
  PC6, HT7, LU7, SP9, SP6, GB34, KI10, KI6, KI3, LR3, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v tomto poradí, denne 1-2 -krát.


Zápal močových ciest, cysty na vaječníkoch

Zápal močových ciest a cysty na vaječníkoch. Ďakujem za odpoveď.


 • odporúčaná terapia

  +

  Nasledovnú terapiu prosím používajte ako pomocnú podpornú liečbu pri zápale močových ciest. Prosím nepoužívajte tento predpis ako náhradu odbornej lekárskej starostlivosti.
  Pri cystách na vaječníkoch odporúčam používať terapeutický predpis uvedený v Zóne Terapia > terapia ochorení ABC - Myóm na maternici (cysty na vaječníkoch).
  Odporúčam uprednostniť terapiu, ktorého príznaky Vás viac sužujú.


  Výber vône
  najlepšie Levanduľa alebo Čajovník
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV3, BL28(bod je párny)
  Body na masáž
  SP10, SP9, SP6 (body sú párne) + KI3, KI6, ak časté močenie

  K aplikácii sviečok v bode BL28 je potrebná asistencia druhej osoby.
  Bod SP6 nepoužívajte v tehotenstve.
  Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho bodovou masážou, ale iba jemným krúživým "hladkaním" dlaňou alebo končekom prstov.
  Body CV3, BL28, SP6 prosím nepoužívať v tehotenstve, ich použitie môže navodiť pôrod.


  Terapia (zápal močových ciest)

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode CV3, 1x v bode BL28(pravý) a 1x v bode BL28(ľavý) - spolu 3 sviečky.
  alebo
  1. deň 2x v bode CV3
  2. deň 1x v bode BL28(pravý) a 1x v bode BL28(ľavý)

  Tento 1- resp. 2-dňový cyklus opakujte podľa potreby. Po zlepšení zdravotného stavu predĺžte intervaly aplikácie (t.j. sviečky aplikujte už len každý druhý či tretí deň). Po ústupe príznakov terapiu dokončite. Terapiu je možné kedykoľvek opakovať. V prípade párnych bodov ako je BL28 (pravý - ľavý bod) sviečky je možné aplikovať jeden za druhým bez prestávky.  Masáž bodov
  SP10, SP9, SP6, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v tomto poradí, denne 2-krát. Ak zápal močových ciest sprevádza aj časté močenie, k masáži pridajte aj body KI3 a KI6.


Tinitus

Hučanie v uchu, tzv. pulzujúci tinitus v pravom uchu v rôznych výškach, ktorý sa objavuje prevažne v noci - začalo sa to pôrodom. Zároveň sa objavujú úzkostné stavy, strach a emočné výkyvy.


 • odporúčaná terapia

  +

  Odporúčam nasledovnú terapiu:


  Výber vône
  najlepšie Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GV4, GV11, GV16, GB20(bod je párny)
  Body na masáž
  PC7, HT8, ST36, SP6, KI3, LR3 (body sú párne)

  K aplikácii sviečok vo všetkých uvedených bodoch je potrebná asistencia druhej osoby.
  Bod SP6 nepoužívajte v tehotenstve.
  Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho bodovou masážou, ale iba jemným krúživým "hladkaním" dlaňou alebo končekom prstov.
  Pri aplikáciach v bode GB20 a GV16 môžete podľa potreby používať tenkú papierovú utierku ako podklad aby sa vlasy nezašpinili od usadenín zo sviečky.
  Aplikácia sviečok ANKA v bodoch GB20 a GV16 vyžaduje zvýšenú pozornosť. Chráňte vlasy čistou šatkou a dávajte si pozor aby ste náhodou nepripálili dlhé vlasy.


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode GV4 a 1x v bode GV11
  2. deň 1x v bode GB20(pravý) a 1x v bode GB20(ľavý)
  3. deň 1x v bode GV16
  4. deň 1x v bode GV4 a 1x v bode GV11
  5. deň 1x v bode GB20(pravý) a 1x v bode GB20(ľavý)
  6. deň - prestávka -
  7. deň - prestávka -

  Tento 7-dňový cyklus opakujte podľa potreby. Po zlepšení zdravotného stavu predĺžte intervaly aplikácie (t.j. sviečky aplikujte už len každý druhý či tretí deň). Ďalej podľa potreby.  Masáž bodov
  PC7, HT8, ST36, SP6, KI3, LR3, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v tomto poradí, denne 2-krát (v tých dňoch kedy aj sviečky aplikujete). Uvedené body môžete namiesto bodovej masáže aj jemne popichávať koktejlovými napichovátkami (prosím nie ihlou).


Upchaté dutiny, nos

Prosim napiste mi terapiu na: upchate dutiny, plny nos, riedky vytok. Dakujem.


 • odporúčaná terapia

  +

  Odporúčam nasledovnú terapiu:


  Výber vône
  najlepšie Eukalyptus
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  BL12, GV14, Yintang, GV23
  Body na masáž
  LI4, LU7, ST36, KI7 a LI20 (body sú párne)

  K aplikácii sviečok vo všetkých bodoch je potrebná asistencia druhej osoby.
  Bod LI4 nepoužívajte v tehotenstve.
  Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho bodovou masážou, ale iba jemným krúživým "hladkaním" dlaňou alebo končekom prstov.
  Pri aplikáciach v bode Yintang dbajte na to aby sviečka bola správne priložená a dobre tesnila na dolnom okraji. Pri nesprávne priloženej sviečke dym môže unikať z dolného konca sviečky a nakoľko ten dym je ťažší ako vzduch a pláva na povrchoch, može sa dostať do blízkosti oka. Dym nepredstavuje nebezpečenstvo pre oko, ale može vyvolať nepríjemné pocity, slzenie. Ak ste neistí môžete používať tenkú papierovú utierku ako podklad.
  Pri aplikáciach v bode GV23 a Yintang môžete používať tenkú papierovú utierku ako podklad.
  Aplikácia sviečok ANKA na hlave, tvári a okolo očí vyžaduje zvýšenú pozornosť. Chráňte oči a vlasy čistou šatkou a dávajte si pozor aby ste náhodou nepripálili dlhé vlasy.


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode BL12(pravý) a 1x v bode BL12(ľavý), 1x v bode GV14 (spolu 3 sviečky)
  2. deň 1x v bode Yintang a 1x v bode GV23
  3. deň 1x v bode BL12(pravý) a 1x v bode BL12(ľavý), 1x v bode GV14 (spolu 3 sviečky)
  4. deň 1x v bode Yintang a 1x v bode GV23
  5. deň - prestávka -

  Tento 5-dňový cyklus podľa potreby opakujte 2 alebo 3-krát. Sviečky v bodoch BL12(pravý) a BL12(ľavý) môžu byť aplikované za sebou bez prestávky. Sviečku v bode GV14 aplikujte po minimálne 2-3 hodinovej prestávke. Ak medzi symptómami prevažuje aj bolesť hlavy, namiesto bodu GV23 môžete pridať bod GV16.  Masáž bodov
  LI4, LU7, ST36, KI7, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v tomto poradí, denne 2-krát. Uvedený bod LI20 stláčajte podľa potreby denne aj 4-krát. Krátky cca. 7 sekundový silný tlak nechtom palca či ukazováka na odidve body LI20 (teda ľavá a pravá strana nosového krídla) vyvoláva okamžité uvoľnenie nosa.


Bolesti v oblasti hrudníka, problémy s hlasom

Prosím vás o radu. Manžel má už dlhší čas cca. vyše mesiaca problém s hlasom, najprv sa to začalo nepríjemným kašlom k tomu sa pridávala bolesť v oblasti hrudníka. Potom začal mať problémy s hlasom a niekedy má pocit akoby mal niečo v krku, hlavne po jedení. Ďakujem.


 • odporúčaná terapia

  +

  Odporúčam nasledovnú terapiu:


  Výber vône
  najlepšie Fenikel
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV12, CV17, CV22, GV12, GV4
  Body na masáž
  PC6, HT7, LU10, ST40, SP6, KI6, KI3 (body sú párne)

  K aplikácii sviečok v bodoch CV22, GV12, GV4 je potrebná asistencia druhej osoby.
  Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho bodovou masážou, ale iba jemným krúživým "hladkaním" dlaňou alebo končekom prstov.
  V prípade, že aplikáca sviečky v bode CV22 (krčná jamka) vyvoláva nepríjemný pocit (kvôli dotýkania sa sviečky krčnej jamky), môžete sviečku aplikovať na šírku prsta pod bodom CV22 na hrudnej kosti.


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  0. deň 1x v bode CV12 a 1x v bode CV17, 1x v bode CV22 a 1x v bode GV12 (spolu 4 sviečky za daný deň)
  1. deň 1x v bode CV12 a 1x v bode CV17
  2. deň 1x v bode CV22 a 1x v bode GV12
  3. deň 1x v bode GV4

  Tento 3-dňový cyklus opakujte podľa potreby, po zlepšení každý druhý deň, ďalej podľa potreby. 0-tý deň znamená, že terapiu začínate s touto kombináciou, a ďalej už len podľa predpisu 1. - 3. deň. V 0-tý deň aplikujete spolu 4 sviečky, napr. v predpoludňajších či ranných hodinách 1x CV12 a 1x CV17 (sviečky môžete aplikovať hneď za sebou bez prestávky) a v popoludní či večer 1x v bode CV22 a 1x v bode GV12 (sviečky môžete aplikovať hneď za sebou bez prestávky).

  Masáž bodov
  PC6, HT7, LU10, ST40, SP6, KI6, KI3, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v tomto poradí, denne 2-krát.


Bolesti stehna vyžarujúci do lýtka

Dobry den, uz vyse tyzdna mam velke bolesti v lavej nohe - bolest mi vystreluje od stehna, resp. zadku az do lytka a ked to boli, neviem sa na nic sustredit. Najhorsie je to v noci, ked som vo vodorovnej polohe. Nespim cele noci a teraz uz spavam obcas cez den (ale da sa len v kresle s nohami dolu), lebo som maximalne nevyspata a unavena. Bola som i u doktora - predpisal mi lieky proti zapalu a proti bolesti. Ale lieky mozem aplikovat len 2x denne a ucinkuju par hodin - ked skonci ich ucinok, tak je to hrozne, najprv to zacina tak, akoby som mala nohu v obruci a potom zacne bolest vystrelovat. Vopred dakujem za radu.


 • odporúčaná terapia

  +

  Odporúčam nasledovnú terapiu:


  Výber vône
  najlepšie Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GV3, BL23, BL37, BL40
  Body na masáž
  PC7, LU11, ST41, BL64, LR3 (body sú párne)

  K aplikácii sviečok vo všetkých bodoch je potrebná asistencia druhej osoby.
  Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho bodovou masážou, ale iba jemným krúživým "hladkaním" dlaňou alebo končekom prstov.


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode GV3 a 1x v bode BL40 (ľavá noha)
  2. deň 1x v bode BL23 (vľavo) a 1x v bode BL37 (ľavá noha)

  Tento 2-dňový cyklus opakujte podľa potreby, po zlepšení každý druhý deň, ďalej podľa potreby. Na začiatku ak cítite môžete aplikovať všetky 4 body za 1 deň (t.j. ráno napr. GV3 s BL40, a večer BL23 s BL37).

  Masáž bodov
  PC7, LU11, ST41, BL64, LR3, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov v tomto poradí, denne aspoň 2-krát.


Problémy pohyblivosti pŕst na ruke, syndróm karpálneho tunela

Opuchnuté prsty na rukách (2,3,4 ) nedajú sa ohnúť, alebo vystrieť,bolesti, mravčenie, teplo, tŕpnutie, pocit skracovania šliach na dlaniach. Zhoršuje sa to v noci. ... Nález na rukách- karpálny tunel 1. st, čo nie je indikácia ku operácii. Predtým prepracovanosť a nespavosť, práca na počítači a dlhé telefonovanie.


 • odporúčaná terapia

  +

  Dobrý deň, odporúčam nasledovnú terapiu, ktorá je zameraná na zmiernenie problematiky s prstami využitím lokálnych bodov a na všeobecné posilnenie organizmu. Pri prvých aplikáciach sviečok sa môžu vyskytnúť mierne jemné kŕče alebo pichavá bolesť na mieste aplikácie, čo je náznakom obnovenia prúdenia životnej energie v oblasti rúk. Dobre poslúži jemná masáž miesta aplikácie ešte pred samotnou aplikáciou sviečky. V prípade, že po uplynutí 6 - 9 dní nezaznamenáte žiadne zlepšenie, pravdepodobne by ani dlhšia terapia nepriniesla požadované výsledky, preto v terapii neodporúčam pokračovať. Odporúčam preto najprv vyskúšať terapiu s 20 ks. sviečok (stačí na cca. 7 dní terapie) a podľa výsledkov rozhodnúť či nakúpiť ďalšie sviečky. Kvôli zníženej pohyblivosti prstov pravdepodobne bude potrebná asistencia druhej osoby, aby nedošlo k náhodným spadnutiam sviečok. Prajem úspešnú terapiu, aby Vám viečky pomáhali čo najviac.


  Výber vône
  najlepšie Levanduľa alebo Rumanček alebo Eukalyptus
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV4, CV3, HT7 (obojstranne), PC6 (obojstranne), SI4 (obojstranne)
  Body na masáž
  ST36, SP6, KI3, BL62, LR3 (body sú párne)

  Pri aplikácii sviečok v bode SI4 je potrebná asistencia druhej osoby.
  Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho bodovou masážou, ale iba jemným krúživým "hladkaním" dlaňou.


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode CV4, 1x HT7 pravá ruka a 1x HT7 ľavá ruka (spolu teda 3 sviečky za daný deň)
  2. deň 1x v bode CV3, 1x PC6 pravá ruka a 1x PC6 ľavá ruka
  3. deň 1x v bode CV4, 1x SI4 pravá ruka a 1x SI4 ľavá ruka

  Uvedený trojdňový cyklus opakujte podľa potreby. Po prvých pozitívnych výsledkoch predĺžte intervaly aplikácie, t. j. sviečky aplikujte každý druhý deň, alebo po každom trojdňovom cykle urobte 1-dňovú prestávku.
  Body CV3 a CV4 sapoužívajú striedavo preto po tretej dni prosím začnite s bodom CV3.
  V prípade, že po uplynutí 6 - 9 dní nezaznamenáte žiadne zlepšenie, pravdepodobne by ani dlhšia terapia nepriniesla požadované výsledky, preto v terapii neodporúčam pokračovať.

  Masáž bodov
  ST36, SP6, KI3, BL62, LR3, obojstranná (na obidvoch nohách) 1 minútová masáž najlepšie denne 2x.


Divertikulóza (vydutiny na hrubom čreve)

Dobrý deň, prosím Vás dá sa sviečkami vyliečiť divertikulóza? Ako pri tom postupovať? Ďakujem.


Dobrý deň, sviečky žiaľ nemôžem odporučiť na terapiu divertikulózy, nakoľko ide o fyzickú zmenu v tkanive hrubého čreva, ktorú zmenu sviečkami nie je možné zvrátiť.

Zápal slinných žliaz, Sjögrenov syndróm

Dobrý deň, prosím o radu ako postupovať pri chronicky zníženej funkcii slinných žliaz. Mám diagnostikovaný Sjoegrenov syndróm. Trpím pocitom sucha v ústach a začervenaním očí. Plus prosím o radu ako sviečkovať pri akútnom zápale slinných žliaz. Ďakujem veľmi pekne.


 • odporúčaná terapia

  +

  Vš. popis ochorenia: Sjögrenov syndróm je jedným z autoimunitných ochorení, systémové ochorenie spojiva, pre ktoré je charakteristické predovšetkým znížená funkcia exokrinných žliaz, vzniká porucha sekrécie najmä slinných a slzných žliaz (Via pract., 2008, roč. 5 (2): 80–84). Vzniká suchosť v ústach, suchosť pier, bolestivé zdurenie príušných žliaz (zápal a opuch), sťažené prehĺtanie potravy, pálenie oka, pocit rezania v oku, pocit cudzieho telesa v oku.

  Terapiou sviečkami ANKA prevdepodobne nebude možné vyliečiť toto ochorenie, navrhnutá terapia môže priniesť zmiernenie prejavu ochorenia. Terapia je zameraná na lokálne zníženie zápalu slinných žliaz (bod SI17) + využíva sa bod GV12 a GV9, ktorá sa vo východnej medicíne používa pri autoimmúnych ochoreniach. Body na masáž ako KI6 a LU7 sa používajú pri bolestivom, suchom hrdle, pri ťažkostiach s prehltávaním.


  Výber vône
  najlepšie Fenikel
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  SI17 na postihnutej strane, GV12, GV9
  Body na masáž
  KI6, LU7, SP10 (body sú párne)

  Pri aplikácii sviečok v uvedených bodoch je potrebná asistencia druhej osoby.
  Pri aplikácii v bode SI17 prosím chráňte oči (napr. šatkou) a dávajte si pozor aby Ste náhodou nepripálili dlhé vlasy.
  Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 2x v bode SI17 (napr. 1x ráno a 1x večer) na strane opuchu.
  2. deň 1x v bode GV12 a 1x v bode GV9.

  Uvedený dvojdňový cyklus opakujte podľa potreby. Po prvých pozitívnych výsledkoch predĺžte intervaly aplikácie, t. j. sviečky aplikujte každý druhý deň, alebo po každom dvojdňovom cykle urobte 1-dňovú prestávku.
  V prípade, že nezbadáte žiadne zlepšenie ani po 14 dní terapie (zmiernenie zápalu slinných žliaz), žiaľ pravdepodobne by ani dlhšia terapia nepriniesla požadované výsledky a ďalšie použitie sviečok neodporúčam.
  Bod SI17 je párny, ale používajte iba bod na opuchnutej strane. Ak opuch nie je prítomný použite stranu, ktorá je citlivejšia na mierny tlak.

  Masáž bodov
  KI6, LU7, SP10, obojstranná (na obidvoch nohách a rukách) 1 minútová masáž najlepšie denne 2x.

  Držím Vám palce.

Cysta v prsníku

Dobrý deň, mám cystu na ľavom prsníku. Už dávnejšie som mala v oboch prsníkoch zhluky mikrocýst a jednu väčšiu cystu. Tú väčšiu v pravom prsníku som si už nenahmatala, ale cysta v ľavom prsníku sa mi teraz zväčšila ... Vopred ďakujem za stanovenie terapie. Želám všetko dobré.


 • odporúčaná terapia

  +

  Odporúčam nasledovnú terapiu s použitím lokálneho a špeciálnych bodov. Body určené na masáž sú tiež nesmierne užitočné a veľmi účinne doplnia terapiu so sviečkami. Druhá možnosť terapie, ktorá tu nie je uvedená je použitie iba lokálneho bodu na postihnutom prsníku (v tomto prípade na ľavom prsníku) a to aplikácia 2 sviečok denne v tomto lokálnom bode (vysvetlenie pojmu lokálny bod nájdete nižšie). Prosím v každom prípade ostaňte v kontakte s Vašim odborným lekárom.


  Výber vône
  najlepšie Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  ST12, CV17, lokálny bod na prsníku
  Body na masáž
  LR3, GB34, SI1, PC6, SP3, ST36 (body sú párne)

  Všeobecne bod ST12 nepoužívať v tehotenstve.
  Pri aplikácii v bode ST12 je potrebná asistencia druhej osoby.
  Všeobecne bod CV17 nepoužívať ak žijete s operovaným srdcom alebo ste prekonali srdcový infarkt.
  Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode ST12 a 1x v lokálnom bode.
  2. deň 1x v bode CV17 a 1x v lokálnom bode.

  Uvedený dvojdňový cyklus opakujte podľa potreby. Po prvých pozitívnych výsledkoch predĺžte intervaly aplikácie, t. j. sviečky aplikujte každý druhý deň, alebo po každom dvojdňovom cykle urobte 1-dňovú prestávku.
  Bod ST12 je párny, ale používajte iba na tej strane tela kde sa nachádza cysta (v tomto prípade iba na ľavej strane). Lokálny bod znamená miesto na prsníku (v tomto prípade na ľavom prsníku), v ktorom sa nachádza cysta (ak sa cysta nachádza presne pod bradavkou, sviečku prosím prikladajte na najbližšie miesto nad bradavkou a nie na bradavku).

  Masáž bodov
  LR3, GB34, SI1, PC6, SP3, ST36, obojstranná (na obidvoch nohách a rukách) 1 minútová masáž najlepšie denne 2x (zaberie 2 x 12 min. času). Bod SI 1 pretláčajte nechtom.


(I) Prekyslenie žalúdka, (II) hemoroidy, probl. s konečníkom, (III) "detská obezita", (IV) "detská anorexia"

Dobrý večer ...
(I) Jedná sa mi o prekyslenie žaludka tak je jasné ,že aj organizmus je prekyslený.
(II) Dcéra má problémy so zrastami v bruchu a tiež hemeroidy. Na konci otvoru konečníka má akoby bradavicu, spoza nej si nahmatala hrčku a po postískaní jej začak vytekať hnis z toho. Chcem Vás teda poprosiť o radu a aké sú najlepšie doporučené aromy sviečok.
(III) Čo maličké deti 3 ročné? Jednému špatne trávi,priberá,
(IV) druhy dvojča je chudučký,samé rebierko ale má uzlinky pod uškami,jednu dosť velku.
Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď.


 • odporúčaná terapia

  +

  Uvedené terapie sú rozdelené od I - IV ako ste zadali vo Vašom e-maile. Terapia pre prekyslený žalúdok je zameraný na normalizáciu energie žalúdka, zníženie pálenia záhy. Druhá terapia je zameraná na problémy s konečníkom. Sviečky špeciálne na zrasty žiaľ neviem odporučiť, neviem či by lokálna terapia vôbec pomohla. Pojem "Detská anorexia" je tu chápaná v tom zmysle, že dieťa nemá chuť do jedla a je veľmi chudý. Terapia v prípade "Detskej obezity" (chápaná pre dieťa, ktorý má pomalé, lenivé trávenie a v tele sa hromadia potraviny) je zameraná na normalizáciu energie žalúdka a na uľahčenie funkcie čriev uvoľňovať nahromadené potraviny. Neodporúčaná pre deti mladšie ako 3 roky. Aplikácia sviečok u detí vyžaduje zvýšenú pozornosť a treba sledovať reakcie organizmu dieťaťa na terapiu. Ak je terapia pre dieťaťa nepríjemná, prosím nenúťte ho do terapie. Zväčšené lymfatické uzliny pod ušami sú pravdepodobne kvôli bakteriálnej infekcie.

  (I) Prekyslenie žalúdka

  Výber vône
  najlepšie Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV12, CV4, BL21 (vpravo)
  Body na masáž
  PC6, SP4, ST36, ST44 (body sú párne)  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode CV12 a 1x v bode CV4)
  2. deň 1-2x v bode BL21 (pravý)

  Uvedený dvojdňový cyklus opakujte 3 krát za sebou, potom sviečky aplikujte už len každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  PC6, SP4, ST36, ST44, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x (v dňoch, keď sa aplikujú aj sviečky).

  (II) Hemoroidy, probl. s konečníkom

  Výber vône
  najlepšie Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV8, CV4, GV2, GV6
  Body na masáž
  KI7, LR3, SP6, LI11 (body sú párne)  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode CV8 a 1x v bode CV4
  2. deň 1x v bode GV2 a 1x v bode GV6)

  Uvedený dvojdňový cyklus opakujte 3 - 6 krát. Po prvých pozitívnych výsledkoch predĺžte intervaly aplikácie, t. j. sviečky aplikujte každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  KI7, LR3, SP6, LI11, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x (v dňoch, keď sa aplikujú aj sviečky).

  (III) "Detská obezita"

  Výber vône
  najlepšie Rumanček alebo Fenikel
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV12, ST25 (pravý)
  Body na masáž
  SP9, ST36, ST40 (body sú párne)  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x CV12
  2. deň 1x v bode ST25 (pravý)

  Uvedený dvojdňový cyklus opakujte 3-krát. Potom každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  SP9, ST36, ST40, obojstranná 1 minútová masáž denne 1x (v dňoch, keď sa aplikujú aj sviečky).

  (IV) "Detská anorexia"

  Výber vône
  najlepšie Fenikel alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV12, CV4
  Body na masáž
  ST36, SP6, PC6, KI3 (body sú párne)  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x CV12
  2. deň 1x CV4

  Uvedený dvojdňový cyklus opakujte 3-krát. Potom každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  ST36, SP6, PC6, KI3, obojstranná 1 minútová masáž denne 1x (v dňoch, keď sa aplikujú aj sviečky).

  Všeobecne sa body LI4, SP6, CV4, BL21, CV8, GV2, CV12, ST25 nepoužívajú v tehotenstve.
  Aplikácia sviečok u detí vyžaduje zvýšenú pozornosť. Ak je to pre dieťa nepríjemné nenúťte ho prosím do terapie.
  Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.

Zápal ucha, boľavé uši

Dobrý deň, poprosil by som Vás o radu na boľavé uši. Od detstva mám zdr. problémy s pravým uchom, nakoľko som si ešte ako dieťa pri hre prepichol bubienok. Od vtedy pravidelne "navštevujem" lekárov z ORL oddelenia. Cca raz ročne mám zápal ucha a často sa mi ušný maz prilepí na bubienok následne čoho mi šumí v uchu a horšie počujem. Momentálne mám ten istý problém. Použil som už dva dni po jednej ter. sviečke, od čoho sa mi veľmi uľavilo. Pravdepodobne sa ale zápal nepodarilo úplne vyliečiť, lebo príznaky sú opäť naspäť. Prosím Vás o radu, ako by som mal presne použiť Vami ponúkané ter. sviečky. Za Vašu odpoveď Vám vopred ďakujem!


 • odporúčaná terapia

  +

  Odporúčam nasledovnú terapiu, ktorá je rozdelená na terapiu v akutnom štádiu, t.j. keď práve máte ucho zapálené, a na terapiu bez príznakov (prevencia). Terapiu v období bez príznakov môžete robiť na začiatku zimy (november - december), alebo ak sa vám zápal ucha každoročne opakuje približne v rovnakom čase, tak v období ktorý predchádza predpokladanému termínu akútneho zápalu.

  Akútny zápaľ

  Výber vône
  najlepšie Eukalyptus alebo Čajovník
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GB20 (vpravo), GB2 (vpravo), TE17 (vpravo)
  Body na masáž
  TE5, GB41, LI4 (body sú párne)  Terapia - akútny zápaľ

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode GB20 (pravý) a 1x v bode GB2 (pravý)
  2. deň 1x v bode GB20 (pravý) a 1x v bode TE17 (pravý)

  Uvedený dvojdňový cyklus opakujte podľa potreby. Po prvých pozitívnych výsledkoch predĺžte intervaly aplikácie, t. j. sviečky aplikujte každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  TE5, GB41, LI4, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x (v dňoch, keď sa aplikujú aj sviečky).

  V obdobii bez príznakov

  Výber vône
  najlepšie Levanduľa alebo Ylang - ylang
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  BL23 (obojstranne), CV12
  Body na masáž
  KI3, LR3, SP6, GB34 (body sú párne)  Terapia - v období bez príznakov

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode BL23 (pravý) a 1x v bode BL23 (ľavý)
  2. deň 1x v bode CV12
  3. deň prestávka

  Uvedený trojdňový cyklus opakujte 3 - 6 krát na začiatku zimného obdobia, alebo v období ktorý predchádza predpokladanému termínu akútneho zápalu.

  Masáž bodov
  KI3, LR3, SP6, GB34, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x (v dňoch, keď sa aplikujú aj sviečky).

  Všeobecne sa body LI4, SP6, BL23, CV12 nepoužívajú v tehotenstve.
  Aplikácia sviečok vo všetkých uvedených bodoch vyžaduje asistenciu druhej osoby.
  Aplikácia sviečok ANKA na hlave, tvári a okolo očí vyžaduje zvýšenú pozornosť. Chráňte oči a vlasy čistou utierkou.
  Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.

Tukové hrče na tele

Dobrý deň, Chcela by som Vás poprosiť o pomoc. Môj manžel má tukové hrče, ktoré zatial lekári vôbec neriešia. Ale má ich stále viac. Potom mu pred mesiacom napichávali lymfatickú uzlinu na krku a nález bol negatívny ale od vtedy stále cíti tú uzlinu viac a už začala bolieť. Tieto bolesti nastali po tom čo ho vlastne napichali. Včera mal trošku zvýšenú teplotu a bolela ho len tá uzlina. Už nevieme čo by sme robili. Skúšam každú možnosť. Manžel je z toho nervozny a aj my všetci okolo. Vedeli by ste mi poradiť ako použiť v tomto prípade Anka sviečky? Dakujem


 • odporúčaná terapia

  +

  Tukové hrče (lipómy) lekári zvyčajne neriešia dovtedy kým nie sú bolestivé, lebo po dokončení terapie, čo pozostáva buď z chirurgického odstránenia (jazvy), liečby steroidnými hormónmi alebo liposukcie, sa lipómy vrátia. Dôvody môžu byť problémy metabolizmu a vylučovania (pečeň, obličky, alebo aj štítna žľaza) alebo aj infekcie (hromadenie toxínov) a telo nemá inú možnosť ako zabaliť a ukladať toxíny - metabolity pod kožu. Žiaľ nemám skúsenosti s tým, či by sviečky priamo odstránili alebo zmenšili lipómy pri priamej aplikácii na lipóme. Sviečky v tomto prípade môžu pomáhať pri posilnení funkcie pečene, obličiek pri vylučovaní toxínov čo následne môže viesť k odstráneniu lipómov. Výsledky sú ale žiaľ neisté, preto by som odporúčal skúsiť radšej vnútornú detoxikáciu pomocou bylinných prípravkov (ajurvéda), homeopatie či iných výživových doplnkov (nie som na to odborník preto Vám neviem odporučiť prípravky). Avšak tá uzlina je pravdepodobne zapálená a sviečky by Ste mohli používať lokálne na zníženie zápalu a bolesti aplikáciou sviečky na mieste zapálenej uzliny (najlepšie Eukalyptové sviečky, denne 1-2 sviečky). Prvé pozitívne výsledky by sa mali dostaviť po 3-4 dní, ďalej podľa potreby sviečky aplikovať už len každý druhý deň. Ak po 4 dní nezbadáte žiadne zlepšenie oproti pôvodnému stavu, ďalšie používanie sviečok by nemal zmysel.


  Výber vône
  Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  BL18 (vpravo), BL20 (vpravo)
  Body na masáž
  LR3, KI3, GB34, SP6, PC6 (body sú párne)

  Bod SP6 nepoužívajte v tehotenstve.
  Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode BL18 (pravý) a 1x v bode BL20 (pravý)
  2. deň prestávka

  Uvedený dvojdňový cyklus opakujte podľa potreby. Po prvých pozitívnych výsledkoch predĺžte intervaly aplikácie, t. j. sviečky aplikujte každý tretí deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  LR3, KI3, GB34, SP6, PC6, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x (v dňoch, keď sa aplikujú aj sviečky).
Rakovina prsníka

Mamičke diagnostikovali rakovinu prsníka (vtiahnutá bradavka), akým spôsobom ju môžem sviečkovať? Ďakujem za odpoveď.


 • odporúčaná terapia

  +

  Uvedená terapia použitím lokálneho a špeciálnych bodov slúži na odstránenie blokád a harmonizáciu energetickej rovnováhy, ktoré sú prítomné pri rakovine prsníka. Túto terapiu prosím nepoužívajte ako náhrada lekárskej liečby.


  Výber vône
  Rumanček, alebo Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  ST12, CV17, T4 Huatuo, lokálny bolestivý bod
  Body na masáž
  LR3, GB34, SP6, PC6 (body sú párne)

  Všeobecne bod SP6, ST12 nepoužívať v tehotenstve.
  Všeobecne bod CV17 nepoužívať ak žijete s operovaným srdcom alebo ste prekonali srdcový infarkt.
  Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode ST12 a 1x v lokálnom bolestivom bode.
  2. deň 1x v bode CV17 a 1x v bode tzv. T4 Huatuo.

  3. deň prestávka

  Uvedený trojdňový cyklus opakujte podľa potreby. Po prvých pozitívnych výsledkoch predĺžte intervaly aplikácie, t. j. sviečky aplikujte každý druhý deň.
  Bod ST12 a T4Huatuo používajte iba na tej strane tela kde je prsník postihnutý nádorom. Bod T4Huatuo sa nachádza presne vo výške bodu BL14, ale len 1 prst bočne od chrbtice. Lokálny bolestivý bod znamená, že nájdite bod na nádorom postihnutom prsníku (v oblasti nad prsnou bradavkou), ktorá je bolestivá na tlak.

  Masáž bodov
  LR3, GB34, SP6, PC6, obojstranná (na obidvoch nohách a rukách) 1 minútová masáž najlepšie aspoň denne 2x.


Necitlivosť prstenníka a malíčka na pravej ruke

necitlivosť prstenníka a malíčka na pravej ruke


 • odporúčaná terapia

  +

  Uvedená terapia je všeobecná terapia pri problémoch s 5. a 4. prstom (malíček a prstenník) ako sú bolesti, traumy, necitlivosť, neuritída, paralýza, znížená schopnosť uchopenia.


  Výber vône
  Rumanček alebo Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  HT7, SI7, GV14
  Body na masáž
  SI7, HT7, SI3, TE3, TE4 (body sú párne)

  Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode GV14 a 1x v bode SI7(postihnutá ruka).
  2. deň 1x v bode GV14 a 1x v bode HT7(postihnutá ruka).

  3. deň prestávka

  V prípade bodu SI7 a HT7 sa sviečky aplikujú len na postihnutej ruke. Uvedený trojdňový cyklus opakujte podľa potreby. Po prvých pozitívnych výsledkoch predĺžte intervaly aplikácie, t. j. sviečky aplikujte každý druhý deň, ďalej podľa potreby. Pri prvých aplikáciach môžete pociťovať jemné pichanie po dráhe, ktorá spojuje bod GV14 s malíčkom.

  Masáž bodov
  SI7, HT7, SI3, TE3, TE4, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.


Slabá pamäť

Dobrý deň,môj priateľ (67 rokov) má problém s pamäťou sledujem to už dlhšiu dobu.Staršie situácie si pamätá, len terajšie si nepamätá. Napr. Niečo mu dnes poviem, zajtra mu to pripomeniem a on mi tvrdí, že som mu to nepovedala, alebo niečo odloží a potom si nevie spomenúť kam to odložil. Dá sa mu nejako pomôcť sviečkovaním? Ďakujem za skorú odpoveď.


 • odporúčaná terapia

  +

  Uvedená terapia môže pomáhať pri zlepšení pamäti, ktorého príčinou je pravdebodobne znížená hladina obličikovej energie a disharmónia srdcovej energie. Terapia je zameraná na posilnenie organizmu (obličiek), harmonizáciu srdca a povzbudenie mozgu.


  Výber vône
  najlepšie Levanduľa alebo Ylang-ylang
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV6, CV14, GV16, GV11
  Body na masáž
  HT7, PC6, ST36, SP4 (body sú párne)

  Všeobecne bod CV6 nepoužívať v tehotenstve.
  Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode CV6 a 1x v bode CV14
  2. deň prestávka
  3. deň 1x v bode GV16 a 1x v bode GV11
  4. deň prestávka

  Uvedený 4-dňový cyklus opakujte 3-krát (spolu to bude 12 dní), po zlepšení sviečky aplikujte každý tretí deň, ďalej podľa potreby, podľa vlastných pocitov.

  Masáž bodov
  HT7, PC6, ST36, SP4, obojstranná 1 minútová masáž najlepšie denne 2x.


Kŕče lýtkového svalstva

Dobrý deň, mávam kŕče v lýtkach je to dosť bolestivé kde mám prikladať sviečky? Ďakujem za odpoveď.


 • odporúčaná terapia

  +

  bez komentára


  Výber vône
  najlepšie Fenikel, alebo aj Eukalyptus, Rumanček či Levanduľa.
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  BL57, BL40, GV4, BL23
  Body na masáž
  KI3, BL60 (body sú párne), GV26

  Všeobecne bod GV4, BL23, BL60 nepoužívať v tehotenstve.
  Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.


  Terapia

  Vyššie sú síce uvedené 4 body na aplikáciu sviečok, ale najprv sa bude používať len bod BL57. Ďalšie body sú pre prípad, že lokálna terapia s použitím jediného bodu BL57 neprinesie požadované výsledky.


  Aplikácia sviečok ANKA I
  Aplikujte denne 1 sviečku v bode BL57 na obidvoch nohách (t.j. 1 sviečku na pravej nohe, 1 sviečku na ľavej nohe), po zlepšení každý druhý deň, ďalej podľa potreby. Pred aplikovaním sviečky jemne premasírujte lýtka.

  Masáž bodov
  KI3 BL60, GV26, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.  Terapia

  Ak použitie bodu BL57 neprinieslo požadované výsledky


  Aplikácia sviečok ANKA II
  1. deň 1x v bode GV4 a 1x v bode BL40(pravá noha) a 1x v bode BL40 (ľavá noha).
  2. deň prestávka

  Uvedený 2-dňový terapeutický cyklus opakujte kým sa neobjavia prvé pozitívne výsledky, ďalej predĺžiť intervaly aplikácie (t.j. sviečky sa aplikujú každý tretí deň), ďalej podľa potreby, podľa vlastných pocitov. V prípade, jednostranných kŕčov lýtka použite namiesto bodu GV4 bod BL23 spolu s bodom BL40 na postihnutej strane.

  Masáž bodov
  KI3 BL60, GV26, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.


Mozgová príhoda

(I) Môj partner prekonal tri mozgové príhody. Ako sa dajú použiť k tejto diagnóze ANKA sviečky.
(II) Dobrý deň, môj manžel berie na riedenie krvi Warfarin (má hustú krv), ako by som mohla použiť ANKA sviečky, aby nemusel brať lieky.


 • odporúčaná terapia

  +

  Nižšie uvedená terapia môže pomáhať pri rehabilitácii po mozgovej porážke, na celkové zlepšenie zdravotného stavu.
  Warfarin je predpísaný na zabráneniu zrážaniu krvi, aby sa predišlo mozgovej porážke pôsobené krvnými zrazeninami. Bod GV14 (nižšie popísané) síce prispieva krvi a srdcu, ale aplikovaním sviečky žiaľ pravdepodobne nemožno nahradiť uvedený liek.


  Výber vône
  najlepšie Ylang-ylang, alebo Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GV14, GV4, GV16
  Body na masáž
  LR3, KI3, ST36, PC6 (body sú párne)

  Pri aplikácii v bode GV16 dávajte pozor, aby Ste náhodou nepripálili vlasy.
  Pri aplikácii v bode GV16 je dôležité, aby sa pacient cítil pohodlne a aby svaly krku boli relaxované. V tom môže pomáhať krátka masáž záhlavia a zadnej časti krku pred aplikovaním sviečky.
  Všeobecne bod GV4 nepoužívať v tehotenstve.
  Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň 1x v bode GV14 a 1x v bode GV4
  2. deň 1x v bode GV16
  3. deň prestávka

  Uvedený 3-dňový cyklus opakujte 6-krát (spolu to bude 18 dní), po zlepšení celkového zdravotného stavu každý druhý deň, ďalej podľa potreby. V prípade, že pociťujete výrazné zlepšenie a chcete sviečky dlhodobo používať, môžete ich aplikovať podľa uvedeného predpisu tak, že medzi jednotlivými dňami zaradíte 2-3 dňové prestávky, alebo podľa vlastných pocitov.

  Masáž bodov
  LR3, KI3, ST36, PC6, obojstranná 1 minútová masáž najlepšie aspoň denne 2x.


Prostata

Problémy s prostatou


Odpoveď nájdete v sekcii terapia ochorení abc

Diabetes

Diabetes


Odpoveď nájdete v sekcii terapia ochorení abc

Vysoký krvný tlak

Problémy s prostatou


Odpoveď nájdete v sekcii terapia ochorení abc

Tlak v krčnej jamke, tlak na hrudi, bronchitída

nepríjemný, bolestivý tlak v krčnej jamke a kúsoček nad ňou. Je to taký zvláštny pocit, ako keby som tam niečo mala, niečo ma tam tlačilo, čo potrebujem odtiaľ dať preč, prehltnúť, zapiť, vybrať. Je to naozaj veľmi nepríjemné a už to cítim dosť často, vlastne každý deň. Niekedy menej, skoro vôbec, a niekedy aj celý deň... Plus ... som ochorela na akútnu bronchitídu. Predtým som mala len tlak na hrudi... No potom začal ten problém v krčnej jamke...


 • odporúčaná terapia

  +

  bez komentára


  Výber vône
  najlepšie Eukalyptus
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV17, BL13 (pravý), GV14, CV22, BL15(pravý)
  Body na masáž
  LU5, KI6, ST40, LR3, PC6, HT5 (body sú párne)

  V prípade vážneho ochorenia srdca alebo ak ste boli operovaný na srdce bod CV17 nepoužívajte. Nahraďte ju prosím bodom BL15 (pravý).
  Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Na aplikáciu sviečok je vybraných spolu 5 bodov, ale budeme z nich používať iba 2 a to CV17 a BL13 (pravý). Ďalšie body sa používajú iba pri neúspešnosti terapie s použitím bodov CV17 a BL13 (pravý).

  Sviečky aplikujte denne 1x v bode CV17 a 1x v bode BL13 (pravý), počas 3-6 dní. Po zlepšení zdr. stavu každý druhý deň, ďalej podľa potreby. Ak sa stav nezlpepšuje ani po 6 dní skúste kombináciu CV17 s CV22 alebo kombináciu CV17 s GV14.

  Bod BL15 (pravý) sa používa vtedy ak sú prítomné príznaky okrem tlaku na hrudi ako: úzkosť, nespavosť, nervozita, nadmerné snenie alebo palpitácie srdca. Vtedy bod BL15 (pravý) používajte namiesto bodu CV17.

  Masáž bodov
  LU5, KI6, ST40, LR3, PC6, HT5, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x. Masáž bodov veľmi dobre doplňuje terapiu sviečkami.


Krvácanie z maternice

... prosím o Váš názor na liečenie problému sviečkovou terapiou: ide o dlhodobé mierne krvácanie (zatiaľ dvojmesačné) pravdepodobne z maternice - podľa gynekológa, ktorý predpokladá, že je to z hormonálnej nerovnováhy (vek 47) alebo ide o problém maternice. Predpísal hormón na stabilizáciu, ... Vopred ďakujem za Vašu radu.


 • odporúčaná terapia

  +

  bez komentára


  Výber vône
  Fenikel alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV4, SP6
  Body na masáž
  ST36, KI6, LR2 (body sú párne)

  Všeobecne bod SP6, CV4 nepoužívať v tehotenstve.
  Terapia bola navrhnutá individuálne podľa ďalších príznakov, ktoré tu nie sú uvedené. Preto ak čítate tento predpis a máte podobnú problematiku, body CV4 a SP6 sú všeobecne použiteľné na podporu liečby maternicového krvácania, ale body na masáž sa môžu líšiť podľa príznakov.
  Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň bod CV4, 1-2x za daný deň
  2. deň bod SP6, 1x na ľavej nohe a 1x na pravej nohe.
  Po zlepšení zdr. stavu každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  LR3, KI3, GB34, SP6, PC6, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x (v dňoch, keď sa aplikujú aj sviečky).


Zápal hltanu (faryngitída)

Dobry den,chcela by som sa spytat ci mozno pouzit Vase sviecky aj na moj zdravotny problem. Uz dlhsi cas trpim opakovanymi zapalmi nosohltana a hrdla. Zacina to bolestou nosohltana, postupnym zatekanim hlienov do hrdla az ma zacina boliet hrdlo. Horucky nie su. Hlieny mi vsak zatekaju hrdlo a neda sa mi ich dostat von cez nos. Potom ma z toho velmi boli hrdlo a skriabe. Mozete mi poradit aky druh sviecok by som mohla pouzit a aj sposob aplikacie. Velmi pekne dakujem za Vasu odpoved.


 • odporúčaná terapia

  +

  Faryngitída (chronický zápal hltanu) je výsledkom vyčerpanosti pľúc a obličiek (nie v zmysle našej medicíny, ale podľa tradičnej východnej medicíny). Terapia preto bude zameraná v akútnom období na lokálne zmiernenie zápalu hltanu a bolesti hrdla, a v období bez príznakov na posilnenie obličiek.

  Akútne štádium

  Výber vône
  najlepšie Eukalyptus
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV22, LI18 (ľavý)
  Body na masáž
  KI3, KI6, LU7, LI4 (body sú párne)

  Terapia - akútne obdobie

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte denne 1x v bode CV22 a 1x v bode LI18 na ľavej strane krku. Po 3 - 6 dní alebo po zlepšení zdr. stavu každý druhý deň, ďalej podľa potreby. Bod LI18 môžete ošetriť na oboch stranách krku, ale nie je to nevyhnutné.

  Masáž bodov
  KI3, KI6, LU7, LI4, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov denne 1-2x.

  Bod CV22 leží priamo v priehlbine krčnej jamky. V prípade, že mierny tlak sviečky bude nepríjemná, bod CV22 môžete nahradiť bodom CV21, ktorý leží prst pod bodom CV21 na hrudnej kosti.
  Aplikácia sviečok ANKA na hlave, tvári a okolo očí vyžaduje zvýšenú pozornosť. Chráňte oči a vlasy čistou utierkou.
  Všeobecne bod LI4, CV4 nepoužívať v tehotenstve.
  Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.

  Mimo akútneho obdobia

  Výber vône
  najlepšie Levanduľa alebo Ylang - ylang
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV4
  Body na masáž
  KI3, KI6, ST36, LI4 (body sú párne)

  Terapia - Mimo akútneho obdobia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň Sviečky aplikujte denne 1x v uvedenom bode CV4 počas 7 dní. Nasleduje 7 dňová prestávka a podľa možnosti opakujte 7 dňovú terapiu ešte raz. Liečebný cyklus ďalej môžete opakovať podľa potreby. Výsledkom bude všeobecné stúpanie hladiny vitálnej energie.

  Masáž bodov
  KI3, KI6, ST36, LI4, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov denne 1-2x, počas terapie telovými sviečkami ANKA.

Slabosť nôh postihujúca členky, kolená a kríže

Podlamovanie ľavého kolena, zoslabnutá noha. Členok pri chôdzi samovoľne skrúti, že vraj zapríčinené poškodením nervov Wilsonovou chorobou na ktorú sa liečim ... začalo sa to pred 3 rokmi prudkým sekaním v kolene, nedokázala som sa na nej udržat,a tým som si narušila kríže aj kĺb ... teraz je to už lepšie, v kolene už neseká, len nohu mám stále slabú. Členok pri chôdzi ešte skrúti nabok. Pri chôdzi cítim aj kríže. Rada by som sa dozvedela aké sviečky a kde ich mám použiť. Ďakujem.


 • odporúčaná terapia

  +

  Terapia je zameraná na zmiernenie sprievodných javov ako bolesti dolnej časti chrbta a kolena, slabosť dolných končatín a na podporu funkcie pečene. V prípade, že nemáte možnosť asistencie druhej osoby, bod BL18 môžete nahradiť bodom LR14 na pravej strane tela, bod GV4 bodom CV3, bod BL40 (ľavý) bodom BL60 (ľavý). Body sa používajú na strane postihu, teda na ľavej (okrem bodu LR14, ktorá sa používa na pravej strane).


  Výber vône
  najlepšie Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GV4 a BL18 (ľavý), BL40 (ľavý) a GB34 (ľavý)
  Body na masáž
  KI3, LR3, BL60, ST36 (body sú párne)

  Aplikácia v bodoch GV4, BL18 a BL40 vyžaduje asistenciu druhej osoby.
  Všeobecne bod GV4, BL60 nepoužívať v tehotenstve.
  Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň sviečky aplikujte 1x bode BL18 (ľavý) a 1x bode GV4.
  2. deň sviečky aplikujte 1x v bode BL40 (ľavý) a 1x v bode GB34 (ľavý).

  Uvedený 2 dňový terapeutický cyklus opakujte 3-6 krát (t.j. 6-12 dní), po zlepšení každý druhý deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  KI3, LR3, BL60, ST36, obojstranná 1 minútová masáž uvedených bodov denne 1-2x.

Bolesť hlavy, zvýšený bilirubín

... dobrý den, uz asi mesiac v kuse ma trapy bolest hlavy, bolest zacala na spankoch, a po niekolkych dnoch sa presunula do pravej strany a na vrch hlavy. davam si aj sviecky ktore mi to trochu zmiernili ale neviem kde ich presne davat aby to bolo co najúčinejšie. mám problemy aj s chrbticou medzi lopatkami aj krcnou neviem ci to moze vyrazat ta bolest aj odtial. potom mam este jeden taky problem ze mam stale zvyseny bilirubín da sa pozit aj na toto sviecka? ak ako v akych bodoch. dakujem za vasu odpoved ...


 • odporúčaná terapia

  +

  Uvedený popis poukazuje na disharmóniu, funkčnú poruchu žlčníka a pečene, a pôvodcom Vašej bolesti hlavy je disharmónia týchto orgánov. Funkcia pečene a žlčníka je úzko spojená: v pečeni sa tvorí žlč (ďalej uskladnená v žlčníku), ktorá obsahuje aj spomínaný bilirubín. Zvýšený bilirubín naznačuje zmenenú funkciu pečene, a môže viesť k tvorbe žlčových kamienkov. Ak sa kamienok uvolní a zablokuje niektorý zo žlčových ciest a vznikne zápal. Bolesti medzi lopatkami sú zvyčajne príznakom žlčových kameňov, zápalu žlčníka, ktorý postihuje aj pečeň a pankreas. Bolesť v spánkovej oblasti súvisí so žlčníkom a bolesti hlavy na temene s pečeňou. (Zdrojom uvedenej súvislosti nadmernej tvorby bilirubínu so žlčovými kamienkami je z lekárskych publikácii). Cieľom terapie bude harmonizácia funkcií žlčníka, pečeňe, zmiernenie zápalu, a následné odstránenie bolesti hlavy. Vhodné by bolo aj vyšetrenie, ktorá vylúči či potvrdí prítomnosť žlčových kamienok.


  Výber vône
  Levanduľa alebo Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  BL19 (obojstranne), GB24 (pravý)
  Body na masáž
  GB43, GB34, LR3, KI3 (body sú párne)

  Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Sviečky aplikujte denne, 1-1x v bode BL19 (1x pravá a 1x ľavá strana) a 2x v bode GV24. Sviečky aplikujte podľa uvedeného predpisu 6-10 dní, ďalej, alebo po zlepšení aj skôr, už len každý druhý deň. Ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  LR3, KI3, GB34, SP6, PC6, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x (v dňoch, keď sa aplikujú aj sviečky).


  BL19 zápal žlčníka, bolesti chrbta, harmonizuje funkciu žlčníka a pečene.
  GB24 zápal žlčníka, harmonizuje pečeň a žlčník a chráni pankreas.
  GB43 bolesť hlavy súvisiaci so žlčníkom, harmonizuje pečeň.
  GB34 prečisťuje pečeň a žlčník, zápal pečene a žlčníka.
  LR3 bolesť hlavy súvisiaci s pečeňou.
  KI3 napomáha k harmonizácii pečene.

Tourettov syndróm, tikové poruchy

... preto by som Vás poprosila o radu, či je táto liečba vhodná na odblokovanie životnej energie. ... Chlapec má tikovú poruchu –tourettov syndrom, ktorý sa doteraz podarilo potlačiť medikamentami. Je veľmi snaživý, ale stále cítim že všetko mu ide veľmi ťažko, jeho snaha nezodpovedá výsledkom. ... Môže mu pomôcť sviečkovanie? A aký typ telovej sviečky/vône/ , počet použitých sviečok denne a po aký čas. Za Vašu odpoveď Vám ďakujem.


 • odporúčaná terapia

  +

  Odporúčam nasledovnú terapiu, ktorá upokojuje myseľ (ale zároveň povzbudzuje mozog), harmonizuje srdcovú činnosť a obličky (vyčerpanosť)


  Výber vône
  Ylang-ylang
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  GV20
  Body na masáž
  LR3, LI4, PC6, KI3 (body sú párne)

  Aplikácia v bode GV20 vyžaduje asistenciu druhej osoby.
  Aplikácia sviečok ANKA na hlave, tvári a okolo očí vyžaduje zvýšenú pozornosť. Chráňte oči a vlasy čistou utierkou.
  Pri aplikácií v bode GV20 používajte tenkú papierovú utierku ako podklad, aby sa vlasy nezašpinili.
  Všeobecne bod GV20 nepoužívať v tehotenstve.
  Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  Denne 1x aplikujte sviečku v bode GV20 na temene hlavy.

  Uvedený dvojdňový cyklus opakujte podľa potreby. Po prvých pozitívnych výsledkoch predĺžte intervaly aplikácie, t. j. sviečky aplikujte každý tretí deň, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  LR3, LI4, PC6, KI3, obojstranná 1 minútová masáž denne 1x.
  Priaznivá je aj masáž hrudného dlhého svalu (chrbtový sval obojstranne pozdĺž chrbtice)takým spôsobom, že ukazovákom a prostredníkom vytvoríte "písmeno V" ktorým potom prechádzate po svalu hore a dole (1 minútu).

Malígny melanóm

Chcela by som vediet ci sa anka sviecky mozu pouzivat aj pri malignom melanome. dakujem.


 • odporúčaná terapia

  +

  Pri melanóme sa v akupunktúrnej praxe používa terapia nasledovných bodov, a ktoré môžu byť miestom aj pre aplikáciu sviečok ANKA.


  Výber vône
  Levanduľa
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  Bod Hua Tuo T7 (leží tesne pod bodom BL17 a v polovičnej vzdialenosti chrbtica-BL17), SP6
  Body na masáž
  LI4, SP6 (body sú párne)

  Všeobecne bod LI4 a SP6 nepoužívať v tehotenstve.
  Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň Bod Hua Tuo T7 iba pravá strana, 2x za daný deň.
  2. deň Bod SP6 (obojstranne), 1-1x za daný deň.

  Uvedený cyklus opakujte aspoň 10-15 krát (20-30 dní), po zlepšení predĺžte intervaly aplikácie (t.j. každý druhý deň), ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  SP6 a LI4, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

Tarlovove cysty

Dobry den, daju sa svieckami liecit aj tarlovove cysty? Cysty mam v oblasti krizov na oboch stranach L5/S1.


 • odporúčaná terapia

  +

  Dobrý deň, so sviečkami máme dobré výsledky čo sa týka zmenšenia alebo odstránenie cýst používaním lokálnych bodov. Aj vo Vašom prípade odporúčam lokálne body a terapia je nasledovná.


  Výber vône
  Rumanček
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  Lokálny bod č.1 (na chrbtici medzi 5. krížovým stavcom a 1. krížovým otvorom, L5/S1), lokálny bod č.2 (1 prst bočne od lokálneho bodu č.1).
  Body na masáž
  SP6, BL40 (body sú párne)

  Všeobecne bod SP6 nepoužívať v tehotenstve.
  Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň Lokálny bod č.1, 2x za daný deň.
  2. deň Lokálny bod č.2 (párny bod), obojstranne 1-1x za daný deň.

  Uvedený cyklus opakujte aspoň 15-krát (30 dní), po zlepšení (cysty sa zmenšujú) predĺžte intervaly aplikácie (t.j. každý druhý deň), ďalej podľa potreby. Veľa úspechu.

  Masáž bodov
  SP6 a BL40, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

Celiakia

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu. Už niekoľko rokov mám zistenú celiakiu a dodržiavam prísnu bezlepkovú diétu. Napriek tomu mávam neustále problémy s nafukovaním,hnačkami, kŕčami v bruchu, proste neustále žalúdočné a črevné problémy. Pred rokom sa mi podarilo pribrať, ale znovu som schudol a nedarí sa mi pribrať späť na váhe. Teraz sa k tomu pridružili ešte aj depresie, pocity smútku. Pomohli by na tieto príznaky Vaše sviečky? Ďakujem.F.


 • odporúčaná terapia

  +

  Uvedená terapia Vám pomôže zmierniť, odstrániť uvedené príznaky prejavu celiakie.


  Výber vône
  najlepšie Rumančekové alebo Feniklové
  Body na aplikáciu sviečok ANKA
  CV12, CV6, ST25
  Body na masáž
  SP6, HT7, PC6, ST36. (body sú párne)

  Všeobecne bod CV12, CV6, ST25, SP6 nepoužívať v tehotenstve.
  Ak je niektorý z bodov určený na masáž silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho.


  Terapia

  Aplikácia sviečok ANKA
  1. deň CV12 + CV6, 1x každý bod za daný deň.
  2. deň ST25 (párny bod), obojstranne 1-1x za daný deň.

  Uvedený cyklus opakujte aspoň 6 - 10-krát, po zlepšení predĺžte intervaly aplikácie, ďalej podľa potreby.

  Masáž bodov
  HT7, PC6, SP6, ST36, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x.

Vysvetlivky pojmov

 • Príznaky, Indikácia

  +

  Príznaky - symptómy, ktoré sprevádzajú dané ochorenie. Terapia konkrétneho ochorenia sa vyberie podľa prevládajúcich príznakov.
  Indikácia - kedy sa daná terapia odporúča.

 • Terapia

  +

  Je to samotná terapia, postup, odporúčaná pre danú problematiku zahŕňjúci aplikáciu sviečok ANKA a bodovú masáž vybraných aktívnych bodov s istým počtom opakovaní.

 • Terapeutický cyklus

  +

  Harmonogram aplikácie sviečok ANKA v rámci terapie, t. j. určitý počet dní (napr. 2,3 alebo 4 dni), počas ktorých sa sviečky ANKA aplikujú v dopredu určených aktívnych bodoch, a robí sa masáž vybraných aktívnych bodov.

 • Aktívny bod

  +

  Presne určené miesto-bod na tele, kde máme možnosť pozitívne ovplyvniť priebeh ochorenia (v našom prípade sviečkami ANKA doplnené o akupresúrnu masáž). Aktívne body existujú už dlho, boli nájdené a zavedené do praktickej liečby lekármi vo východnej medicíne. Súčasne aktívne body sú využívané aj západnými lekármi-akupunkturológmi. Ich názvi sú vo väčšine sktratkami napr. CV4, BL23, GV20 alebo YINTANG, TAIYANG atď.

  Všetky aktívne body sú párne, okrem bodov CV a GV, t.j. nachádzajú sa ako na pravej, tak na ľavej strane tela (zrkadlový obraz). Napr. bod SI3 sa nachádza tak na pravej ako na ľavej ruke na rovnakom mieste. V terapeutických predpisoch vždy nájdete poznámku ak je daný bod párny a či treba sviečky aplikovať alebo body masírovať obojstranne (alebo spôsobom "pravý-ľavý") alebo iba v ľavom či v pravom bode. Okrem aktívnych bodov uvedených v zozname aktívnych bodov existuje ešte oveľa viac, ale nie všetky sú vhodné na aplikáciu sviečok ANKA.

 • Výber vône

  +

  Vôna sviečok ANKA, ktorá najlepšie pomáha pri terapii daného ochorenia. Vôňa Prírodná je všeobecne použiteľná v každom prípade, avšak vône zvyšujú pozitívne účinky sviečok.

 • Body na terapiu sv. ANKA

  +

  Aktívne body, vybraté na aplikáciu sviečok ANKA v rámci terapie.

 • Body na masáž

  +

  Aktívne body, vybraté na akupresúrnu masáž v rámci terapie.

 • Masáž bodov

  +

  Bodová masáž vybraných aktívnych bodov mierne krúživým pohybom ukazováka, palca, alebo prsta, ktorým viete vyvynúť stredne silný tlak na vybraný bod. Pojem "Obojstranná masáž" znamená, že daný aktívny bod je párny a treba masírovať bod tak na ľavej ako na pravej strane tela. Pri bodovej masáži netreba dodržiavať časový odstup.
  Príklad: terapeutický predpis, čo sa týka masáže bov je nasledovný. "KI3, LR3, SP6, obojstranná 1 minútová masáž denne 2x". Už vieme, že ide o párne body (bol uvedený pojem obojstranná masáž) čo znamená, že premasírujeme každý uvedený bod vľavo a vpravo jeden za druhým bez časového odstupu, každý bod masírujeme v dobe 1 minúty, a túto procedúru prevedieme 2-krát (2x) počas dňa, napr. doobeda a v podvečer (alebo ráno a večer).

  Masáž bodov je možné vykonávať krúživým pohybom končekom prsta, resp. dvojprstom ukazovák a prostredník (prostredník položíte na necht ukazováka, ktorý takto slúži na vývin väčšej sily na masírovaný bod, resp. z časti odbremení ukazovák). Tlaksa zvolí taký, aby bol maximálne citeľný, ale zároveň nebol ešte nepríjemný.
  Na masáž sa môže používať aj samotný necht, najlepšie palca. Táto metóda sa používa, ak bod leží na mieste, kde je málo jemného podkožného alebo svalového tkaniva a tlak prstom by nebol citeľný (napr. bod LU11 pri uhlu nechtu palca).
  Skoro všetky body uvedené v terapeutických predpisoch a určené na masáž sú párne, čo znamená, že je najlepšie pomasírovať oboch (teda aj na ľavej aj na pravej nohe, ruke, na ľavej aj pravej strane hlavy), ak v konkrétnom terapeutickom predpise nie je uvedené inak.
  Stimulovať body na masáž je možné napr. aj s dreveným alebo plastovým špáradlom s tupším hrotom (v žiadnom prípade nie ihlou alebo iným ostrým hrotom, aby nedošlo k zraneniu). Tu sa na stimuláciu zvolí jemné popichávanie a to spôsobom vtáčieho ďobania, bodania.
  Počas „ďobania“ sa nemusí popichávať stále ten istý maličký bod, ale môže sa aj krúžiť so špáradlom a popichávať väčšia plocha (povedzme kruh s polomerom 0,5 – 1 cm).
  Tento spôsob je ale vhodný iba ak pacient stimuluje bod sami sebe a môže regulovať silu bodania.
  V prípade, že niektorý bod na masáž je citlivý aj na mierny tlak, resp. aj na jemné pichnutie, v takomto prípade sa masíruje širšia oblasť daného bodu iba hladkaním končekom prsta alebo dlaňou. Ak niektorý z bodov určených na masáž nie je možné z nejakého dôvodu masírovať, tak daný bod sa z masáže vynechá.
  Dĺžka masáže pre jednotlivé body je 1 až 2 minúty. Ak nie je uvedené inak v terapeutickom predpise, zvoľte prosím 1 minútovú masáž pre každý uvedený bod. Platí, že viac nie je vždy lepšie, závisí od konkrétneho prípadu.

 • Výraz "pravý-ľavý"

  +

  Výraz sa používa v terapeutických predpisoch, kde sa na aplikáciu sviečok používajú párne body (všetky body sú párne, okrem bodov CV a GV) a sviečky sa majú aplikovať v oboch nasledujúcim spôsobom: začínate sviečku aplikovať napr. v pravom bode, a ak zhorí polovica sviečky (polovica vzdialenosti medzi horným koncom a červeným logom sviečky), tak vtedy z pravého bodu sa sviečka preloží do ľavého bodu, kde sa sviečka nechá dohorieť (k červenému logu). Z dolného konca počas preloženia môže vypadnúť usadenina, preto v prípade potreby môžete používať tenkú papierovú utierku ako podklad a sviečku prekladať spolu s podkladom.

 • Intervaly aplikácie

  +

  Interval aplikácie znamená či sa sviečky aplikujú denne, každý druhý či tretí deň. V momente ako nastane zlepšenie v zdravotnom stave tak odvtedy sa buď zníži počet sviečok aplikovaných za daný deň alebo sa intervaly aplikácie predĺžia a sviečky sa aplikujú už len každý druhý či tretí deň (podľa vlastných pocitov).

 • Prestávka

  +

  Takéto označenie dňa v terapeutickom predpise znamená, že za daný deň sa sviečky neaplikujú ani body sa nemasírujú.

 • Upozornenie

  +

  Tu sú uvedené veci na ktoré by ste mali dávať pozor počas vykonávania terapie.

  Všobecne, použitie aktívnych bodov tak na aplikáciu sviečok ANKA ako aj na bodovú masáž (akupresúra) je bezpečné. Sú však prípady keď niektorý z aktívnych bodov sa neodporúčajú na použitie pri určitých stavoch, napr. v tehotenstve. V "Upozorneniach" sú uvedené obmedzenia v používaní niektorých bodov vo vzťahu k určitým stavom.

  Všeobecne bod CV8 - priehlbina pupku, body okolo pásu, v krížovo-bedrovej a v panvovej oblasti, body v podbruší a na temene hlavy sa neodporúčajú používať v tehotenstve, a body v srdcovej oblasti ak žijete s operovaným srdcom alebo ste prekonali srdcový infarkt. Na možné obmedzenia v použití aktívnych bodov budete vždy upozornení pri každom terapeutickom predpise a v zozname aktívnych bodov.
  Všeobecne body SP6, LI4, GV20, BL67, BL60, ST12, GB21 nepoužívajte v tehotenstve.
  Body CV8, ST25 prosím nepoužívajte po operácií čreva, lebo môžu vyvolať zvýšenú peristaltiku (zvýšený pohyb čriev).
  Astmatici prosím dbajte na to aby miesto vykonávania terapie bola dostatočne veľká a dobre vetraná, aby dym uvoľňujúci zo sviečky nevyvolal astmatickú reakciu.
  Všeobecne bod CV17 nepoužívajte ak žijete s operovaným srdcom alebo ste prekonali srdcový infarkt.
  Ak je niektorý z aktívnych bodov určený na masáž podľa terapeutického predpisu silne bolestivý aj na mierny tlak, prosím nemasírujte ho, nestláčajte ho, ale len dlaňou jemne "hladkajte".

  V zriedkavých prípadoch chronického ochorenia pohybového aparátu (bolesti krčnej chrbtice, kolena, lakťa, zápästia, ramena atď.), alebo pooperačných stavov, keď sa blokáda už dostala do "hlbších vrstiev" tela, aplikácia prvej sviečky môže vyvolať aj jemné kŕče, kontrakcie na mieste aplikácie. Neide o jav, ktorý by nejakým spôsobom ohrozoval zdravie, ide o to, že ako sviečka "ťahá blokádu von", stáva sa znovu aktívnym, akútnym, a tá aktívna blokáda spolu s tým, že prúdenie životnej energie sa po "dlhodobom spánku prudko obnoví" môže vyvolávať spomínanú reakciu. V takomto prípade sa odporúča pred terapiou premasírovať miesto aplikácie, resp. hneď po aplikácii sviečky (po ktorej sa dostavili bolesti, kŕče) aplikovať ešte jednu sviečku na mieste.