Objednávky posielame hneď ako platbu zaznamenáme.

Položky nákupu
Počet balení
Dostupnosť
Jednotková cena
Cena spolu
ANKA Sviečky KADIDLO - LEVANDUĽA NOVÁ s kadidlovou a levanduľovou silicou (10 sviečok)
na sklade
12.90 €11.90 €
0.00 €
ANKA Sviečky SANTAL - YLANG-YLANG NOVÁ so silicou santalové drevo a ylang-ylang (10 sviečok)
na sklade
12.90 €11.90 €
0.00 €
ANKA Sviečky LEVANDUĽA s levanduľovou silicou (10 sviečok)
na sklade
10,00 €
0.00 €
ANKA Sviečky RUMANČEK s rumančekovou silicou (10 sviečok)
na sklade
10,00 €
0.00 €
ANKA Sviečky EUKALYPTUS s eukalyptovou silicou (10 sviečok)
na sklade
10,00 €
0.00 €
ANKA Sviečky ČAJOVNÍK s čajovníkovou silicou (10 sviečok)
na sklade
10,00 €
0.00 €
ANKA Sviečky FENIKEL s feniklovou silicou (10 sviečok)
na sklade
10,00 €
0.00 €
ANKA Sviečky YLANG - YLANG s ylang - ylangovou silicou (10 sviečok)
na sklade
10,00 €
0.00 €
ANKA Sviečky PRÍRODNÁ bez silice (10 sviečok)
na sklade
10,00 €
0.00 €
ANKA Sviečky PROPOLIS s propolisom, bez silice (10 sviečok)
na sklade
10,00 €
0.00 €

1 Balík ŠTART výber z vôní (5 sviečok)
na sklade
6,00 €
0.00 €

Poštovné podľa cenníka.

Množstvové zľavy sú dostupné od 11 a viac balení.

Platba je možná bankovým prevodom.

Doručujeme do Českej republiky a iných členských štátov EÚ.

Počet balení:

Cena

zľava:

Cena po zľave:

Cena za Balík ŠTART

Poštovné a balné:

Cena spolu:>

platba

0

0.00 €

0

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €
Česká republika

iný členský štát EÚ


Bankový prevod


Doručenie lokálnou poštou (0)

Expres Mail Serv., do 48h (0)


s povinnosťou platby
ID Objednávky:


Ochrana osobných údajov-GDPR
Svojou objednávkou dávate súhlas na spracovanie vašich osobných údajov v rozsahu tohto formulára a výlučne v spojení s vybavovaním vašej objednávky. Vaše osobné údaje v žiadnom prípade nebudú použité na odosielanie propagačného materiálu, newsletteru alebo materiálu, ktorý nesúvisí s vašou objednávkou, a nebudú poskytnuté tretím stranám.

Poskytnutie vašich osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie a realizáciu kúpnej zmluvy uzavretej internetovým predajom na ankasviecky.sk.
V prípade, že máte záujem o kúpu tovaru cez ankasviecky.sk, je potrebné, aby ste nám poskytli osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre realizáciu kúpnej zmluvy. Následkom neposkytnutia vašich osobných údajov je nemožnosť uzavrieť a realizovať kúpnu zmluvu internetového predaja, bez ďalších následkov.


Kalkulátor cien objednávkového formulára je v testovacej verzii, k výpočtom je používaný Javascript, ktorý je potrebný mať povolený na tejto stránke. Kalkulátor cien bol vytvorený pre lepšiu orientáciu, a v prípade, že sa programové prostredie zabezpečujúci fungovanie výpočtov cien zlyháva, smerodajnými údajmi sú ceny platné v čase vytvorenia objednávky, a uvedené v cenníku sviečok, cenníku poštovného a balného, a podmienky predaja uvedené vo "všetko o nákupe - obchodné podmienkky". Zlyhávaním výpočtov, výsledkom ktorého sú nepresne vypočítané ceny, vaša objednávka nebude fakturovaná s vyššými cenami, a tiež nevzniká automatický nárok na nižšiu predajnú cenu.